Narrow your search
Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Book
Ego@work : vijf ontwikkelingsniveaus voor het ik en wij
Authors: ---
ISBN: 9789401461771 Year: 2019 Publisher: 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

n werknemers inzetten voor het succes van je organisatieHet ego is het instrument waarmee je je gedrag vormgeeft. Organisatiemodellen werken pas optimaal als het gedrag en de houding van de medewerkers aansluiten. In een tijd dat zelfverantwoordelijkheid steeds belangrijker wordt, ontkomen organisaties er niet aan zich bezig te houden met de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers.'Ego@WORK' verkent de voor- en nadelen van het ego als motor van gedrag en houding, en hoe een organisatie daarmee omgaat.Bron : http://www.managementboek.nl


Book
Feed-back game : jeu des qualités
Author:
ISBN: 9789079981069 Year: 2019 Publisher: Torhout CREARE

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Appreciative inquiry : het basiswerk
Authors: --- ---
ISBN: 9789077432518 Year: 2019 Publisher: Tielt LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vandaag de dag kunnen we op basis van het heden de toekomst niet zomaar meer inschatten of voorspellen. Dat is het gevolg van trendbreuken op sociaal, religieus, spiritueel, financieel, ecologisch en economisch vlak. De huidige situatie biedt ruimte voor en creert zelfs nood aan fundamenteel anders denken over organiseren, leiderschap, samenwerken en samen leren. Appreciative Inquiry biedt een waardevol alternatief. De afgelopen twintig jaar groeide A/I uit tot een van de meest succesvolle benaderingen om verandering te creren. Succesvol omdat deze aanpak tot blijvende, zichzelf versterkende resultaten leidt met een impact op het hele systeem. Dit boek is een introductie op de theorie en praktijk van Appreciative Inquiry en bevat de oorspronkelijke concepten, doorspekt met Europeese accenten. Ron Fry, Frank Barrett en Herman Wittockx stonden mee aan de basis van de ontwikkeling van de methode en laten zien hoe Europese organisaties vanuit de A/I-benadering begeleid werden om hun droom Werkelijkheid te laten worden. Appreciative Inquiry bevat naast theorie- en praktijkillustraties ook een heleboel praktische tips om zelf aan de slag te gaan. De methode van het waarderend onderzoek (appreciative inquiry) wint in Vlaanderen en Nederland aan belangstelling. Bedoeld als methode voor organisatieverandering en een manier om vernieuwing aan te pakken, blijkt ze op vele terreinen zinvol toepasbaar te zijn. Het is in de eerste plaats een methode om de capaciteit te ontwikkelen om datgene te worden wat we willen zijn, als organisatie, als groep en ook als individu. Daarnaast is het ook een manier van zijn. In een eerste hoofdstuk van Appreciative Inquiry verduidelijken de auteurs wat appreciative inquiry (AI) is aan de hand van enkele stellingen. Vervolgens verklaren ze waarom die benadering vandaag belangrijk is door ze te vergelijken met de traditionele probleemoplossende benadering die vooral focust op de tekorten, terwijl AI de krachten benadrukt. Het belang van de onvoorwaardelijke Positieve vraag als drijvende kracht vormt het onderwerp van een volgende hoofdstuk. Daarna verduidelijken de auteurs de achterliggende principes: het constructionistische principe, het potische principe, het principe van de simultaniteit, het anticiperende principe, het positieve principe en het narratieve principe. Vervolgens lichten de auteurs in detail toe hoe men via AI het vermogen tot samenwerking kan ontwikkelen via een traject van vier fasen: verwonderen, verbeelden, verankeren en verwerkelijken. Het vertrekpunt is daarbij van groot belang, namelijk een affirmatief onderzoeksthema kiezen. In twee opeenvolgende hoofdstukken vindt de lezer een uitvoerige beschrijving van een casus, namelijk van de Rabobank. Deze hoofdstukken verhelderen de praktische aanpak. Bij wijze van afronding geven de auteurs nog een samenvatting van de belangrijkste ideen. Met dit vlot lezend boekje krijgt de lezer een beknopte inleiding in deze nieuwe benadering. Het boek is meer dan een vertaling van het werk van Ron Fry, Herman Wittockx en Frank Barrett, want het bevat Nederlandse casussen en aanpassingen en toevoegingen. Dit is uiteraard niet het eerste boek dat in het Nederlandstalig taalgebied over AI gepubliceerd is, maar de auteurs hopen met dit boekje leidinggevenden en anderen die in organisaties verantwoordelijk zijn voor veranderingsprocessen te prikkelen om zich verder te verdiepen in deze veelbelovende benadering.

Listing 1 - 3 of 3
Sort by