Narrow your search

Library

Groot Seminarie Brugge (3)


Resource type

book (3)


Language

Dutch (2)

Latin (1)


Year
From To Submit

1780 (3)

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Book
Felix Guillielmus Brenart, by de gratie godts en des H. Apostolyken Stoel bisschop van Brugge [...] Het is met d'uytterste droefheyd dat Wy U. E. de wete doen van het verlies, het welke Wy alle hebben gedaen, by het overlyden van den koninklyken Prince Carolus Alexander, Hertog van Lorreynen en Baar, &c. [...]
Authors: ---
Year: 1780 Publisher: Tot Brugge by de weduwe van Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Felix Guillielmus Brenart, by de gratie godts en des H. Apostolyken Stoel bisschop van Brugge [...] Alzoo Wy by Depéche van Syne Hoogheyd den Heere Prince van Starhemberg, Volmachtigen Minister van Haere Majesteyt De Keyzerinne Douairiere Koninginne Apostolique van Hongarien en Bohemen &c. [...]
Authors: ---
Year: 1780 Publisher: Tot Brugge by de weduwe van Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Felix Guillielmus Brenat, dei et apostolicae sedis gratia, epicopus brugensis, perpetuus ac haeriditarius Flandriae cancellarius, [...] Singularis noster pietatis ac devotionis zelus, quô ergà sacratissimum Domini Nostri Jesu Cruorem [...]
Authors: ---
Year: 1780 Publisher: Brugis typis viduae Francisci Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 3 of 3
Sort by