Narrow your search

Library

KU Leuven (12)

Groot Seminarie Brugge (5)

KADOC (3)


Resource type

book (17)


Language

Dutch (17)


Year
From To Submit

1790 (2)

1785 (1)

1781 (1)

1780 (2)

1778 (1)

More...
Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Reglement voor het onderhoudt der aerme. Alsoo dagelyckx geschillen vooren vallen op het onderhoudt van d'aermen tusschen de magistraeten van d'hooft-collegien van het West-Vlaenderen ende van het zee-kantig Vlaenderen, de geseyde magistraeten om alle contestatie te schouwen, hebben gereguleert ende vast-gestelt 't gonne volght.
Author:
Year: 1761 Publisher: Tot Brugge by Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Cocus bonus ofte Geestelycke sinne-beelden ende godtvruchtige uyt-leggingen op alle de gereetschappen van den kock.
Authors: ---
Year: 1740 Publisher: Tot Brugghe : By F. Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Vervolg van de meditatiën op het bitter lyden van onsen saligmaecker Jesus Christus
Authors: ---
Year: 1753 Publisher: Tot Brugghe by Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Reglement ende instructie voor de vroe-vrouwen, en andere persoonen, om wel en waerachtelyk te bedienen het H. sacrament des doopsels aen de kleyne kinders in den noodt, ofte schynelyck peryckel van sterven.
Authors: ---
Year: 1762 Publisher: Tot Brugge by de weduwe van F. Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Sermoenen van den seer eerw. heer Adrianus de Cock ... op den feest-dagh van de geloovige zielen, ...
Authors: ---
Year: 1743 Publisher: Tot Brugghe by Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Copie van de brieven van den godvruchtigen religius [!] Pieter Fardé, minderbroeder recollect ... en ander brieven van diversche perzoonen, als hy voor de tweede mael zoude gaen naer Jerusalem, waerom hy deze reyze anveirde, en hoe hy gevangenis van de Algiersche zee-roovers, enz.
Authors: ---
Year: 1778 Publisher: Tot Brugge by de weduwe van Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Meditatien op het bitter lyden van onsen saligmaecker Jesus Christus
Authors: ---
Year: 1740 Publisher: Tot Brugghe by Franciscus Beernaerts ...

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Felix Guillielmus Brenart, by de gratie godts en des H. Apostolyken Stoel bisschop van Brugge [...] Het is met d'uytterste droefheyd dat Wy U. E. de wete doen van het verlies, het welke Wy alle hebben gedaen, by het overlyden van den koninklyken Prince Carolus Alexander, Hertog van Lorreynen en Baar, &c. [...]
Authors: ---
Year: 1780 Publisher: Tot Brugge by de weduwe van Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Herderlycken brief van syne doorlughtigste hoogweerdigheyt Joannes Robertus Caimo, bisschop van Brugge : aen alle ingesetene van zyn bisdom
Authors: ---
Year: 1770 Publisher: Brugge by de weduwe van Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Felix Guillielmus Brenart, by de gratie godts en des H. Apostolyken Stoel bisschop van Brugge [...] Alzoo Wy by Depéche van Syne Hoogheyd den Heere Prince van Starhemberg, Volmachtigen Minister van Haere Majesteyt De Keyzerinne Douairiere Koninginne Apostolique van Hongarien en Bohemen &c. [...]
Authors: ---
Year: 1780 Publisher: Tot Brugge by de weduwe van Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by