Narrow your search
Listing 1 - 10 of 111 << page
of 12
>>
Sort by

Dissertation
Contribution à l'étude de la biologie de Polymyxa graminis Led., vecteur du virus de la mosaïque jaune de l'orge, et de la microflore et microfaune associées aux racines d'escourgeon.
Author:
Year: 1986

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

viruses. --- viruses --- microbial flora --- microbial flora --- Roots --- Roots --- Barley --- Barley


Dissertation
Caractérisation du consortium microbien d'un grain de kéfir
Authors: --- --- ---
Year: 2008 Publisher: [S.l.] : [chez l'auteur],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
La végétation du bassin de la Karuzi (Burundi).
Author:
Year: 1964

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Contribution à l'étude floristique de la Côte d'ivoire et des territoires limitrophes.
Author:
Year: 1963 Publisher: Paris : Paul Lechevalier,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Bifidobacteria on the spot : a genomics approach on population dynamics and intercations in the intestinal tract
Authors: ---
ISBN: 9789085858461 Year: 2011 Publisher: Wageningen : Wageningen University,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Kennismaking met de fauna en de flora van Australië

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Australië --- fauna --- flora --- scripties ILSO --- biologie --- Theses


Dissertation
Impressies van de flora en fauna uit Zambia.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

eindwerk --- ILSO --- biologie --- flora --- fauna --- Zambia --- Theses


Dissertation
De vijver door de seizoenen heen
Author:
Year: 2005 Publisher: Heverlee Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Lerarenopleiding

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In een gezond biologisch systeem is er evenwicht tussen voedingsstoffen, dieren en planten. Gedurende het hele jaar kunnen we voortdurend veranderingen opmerken in en rondom de vijver daar al deze organismen elk hun eigen levenscyclus hebben. In dit eindwerk worden de fauna en flora bestudeerd in de lente, de zomer, de herfst en de winter. De bestudeerde aspecten zijn de bouw en de kleur, de voeding, de voortplanting en de groei naar een volwassen individu. Naast het onderzoek van de organismen doorheen het jaar zijn er experimenten uitgewerkt rond water. Tenslotte heb ik de noodzakelijke achtergrondinformatie voor een excursie uitgewerkt naar het Provinciaal domein te Kessel-Lo met als thema zoetwaterecologie. (Bron: auteur)


Dissertation
Etude comparative de l'activité microbienne dans le rumen des dromadaires, des ovins et des caprins.
Author:
Year: 1994 Publisher: Gent : Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Etude de l'activité fibrolytique de la flore intestinale du porc.
Author:
Year: 1994

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 111 << page
of 12
>>
Sort by