Listing 1 - 10 of 98 << page
of 10
>>
Sort by

Book
Gids voor gesprekstherapie
Author:
ISBN: 9789035215870 Year: 1995 Publisher: Utrecht Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Psychiatry


Book
Gids voor gesprekstherapie
Author:
ISBN: 9035215877 Year: 1995 Publisher: Utrecht De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Mia Leijssen schreef deze gids voor gesprekstherapeuten die in hun dagelijks werk behoefte hebben aan een praktisch houvast bij onder andere- het eerste gesprek- het ontwikkelen van een goede professionele relatie- het werken met heftige emoties als angst, kwaadheid, verdriet, verliefdheid- het contact maken met de innerlijke gids in de cliënt via focusing en dromen- het beëindigen van de therapieDe auteur laat met heldere beschrijvingen zien hoe een goed gestructureerd therapieproces eruit kan zien. Talrijke voorbeelden en gespreksfragmenten illustreren het verloop van de therapie. Mia Leijssen geeft aan welke moeilijkheden therapeuten kunnen tegenkomen en hoe zij deze kunnen overwinnen. Zo worden ingewikkelde processen op een concreet niveau beschreven en verhelderd. Boek voor gesprekstherapeuten met onder andere info over : het eerste gesprek, goede professionele relatie, werken met emoties, focusing en dromen, beëindiging van de therapie.


Book
Gids beroepsethiek : waarden, rechten en plichten in psychotherapie en hulpverlening.
Author:
ISBN: 9033458896 Year: 2005 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In psychotherapie en hulpverlening heerst veel verwarring over wat geboden en verboden is. Dit boek wil tegemoet komen aan vragen van clinten en therapeuten over hun rechten en plichten. Het vertrekt vanuit de essentile basishoudingen voor goede hulpverlening: respect, integriteit, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Deze principes worden verder geconcretiseerd in gedragsregels die de inhoud vormen van de beroepscodes in de sector van psychologische begeleiding. Sommige gedragsregels voor hulpverleners krijgen een juridische ondersteuning vanuit de bestaande wetgeving. De achterliggende waarden die bepalend zijn voor het denken over ethisch handelen, worden hierbij telkens kritisch doorgelicht. Moeilijke materie zoals informatieplicht, beroepsgeheim, zelfbeschikkingsrecht of gevoelige kwesties zoals omgaan met seksueel misbruik, belangenvermengingen, en andere schadelijke praktijken worden uitvoerig behandeld in dit boek. Het geeft een beeld van wat men van een competente hulpverlener Mag verwachten, wat mogelijke beroepsrisico's zijn, en hoe men kan reageren bij fouten. Talrijke voorbeelden uit diverse contexten van hulpverlening en psychotherapie, zowel bij kinderen als volwassenen, met minder of meer oordeelsvermogen, uit Vlaanderen n Nederland, illustreren de abstracte gedragsregels op levendige wijze. Hulpverleners staan vaak voor dilemma's waarbij elk handelen schadelijke gevolgen heeft en niets doen ook problematisch is. Dit boek wil vooral inspireren om genuanceerd te oordelen en af te wegen wat de best mogelijke handelswijze kan zijn in complexe situaties waar eenvoudige richtlijnen vaak ontoereikend zijn. Deze gids is geschreven voor erg diverse opleidingen en beroepsgroepen als psychotherapeuten, psychiaters, psychologen, seksuologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, en vele anderen werkzaam in zorginstellingen. Voor een ruimer, meer algemeen doelpubliek wil dit boek ook duidelijk maken wat kwaliteitsvolle en betrouwbare psychotherapie En hulpverlening kan zijn.

Keywords

Psychotherapie ethiek --- Medische ethiek --- 615.851 --- 174.2 --- Academic collection --- 460.4 --- 603.1 --- beroepsethiek --- deskundigheid --- ethiek --- hulpverlening --- integriteit --- medische ethiek --- psychotherapie --- respect --- verantwoordelijkheid --- waarden --- Psychotherapy. Psychoanalysis as therapy --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroep en opleiding --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsethiek --- Ethique professionnelle --- #SBIB:316.334.3M52 --- behandelingstoestemming --- cliënt-hulpverlener-relatie --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- informatieplicht --- ongewenste intimiteiten --- psychotherapie (psychische therapie) --- waardenbeleving --- zelfbeschikking --- Psychotherapie: ethiek --- maatschappelijk werkers, beroepsethiek --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- beroepskunde --- beroepskunde. --- beroepsethiek. --- ethiek. --- Beroepskunde. --- Beroepsethiek. --- Psychiatry --- Professional ethics. Deontology --- deontologie --- #PBIB:2005.2 --- #PBIB:gift 2005 --- #SBIB:316.8H30 --- Ethiek in de hulpverlening (hulpverleningsethiek) --- aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) --- beroepsgeheim --- gezondheidszorg (gezondheidsbeleid, sociale geneeskunde) --- klachtenbehandeling (fona, Fouten Ongevallen en Near Accidents) --- beroepsuitoefening --- geestelijke gezondheidszorg --- gezondheidszorg --- patiëntenrecht --- welzijnswerk --- welzijnswerkers, beroepsethiek --- Professies en methoden in het welzijnswerk: sociaal werk, vrijwilligerswerk, hulpverleningsmethoden … --- 172 --- 361.3 --- 615.8 --- 361.05 --- Arbeids- en organisatiepsychologie --- Hulpverlening --- Klinische psychologie --- Medische ethiek. --- Orthopedagogiek --- Psychotherapie --- Psychotherapie. --- Handboeken en inleidingen. --- Ethiek. --- Psychotherapie ; ethiek


Book
Gids voor gesprekstherapie
Author:
ISBN: 9035221680 Year: 1999 Publisher: Maarssen Elsevier

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Het eerste gesprek 2. Een therapeutische relatie 3. Emoties in therapie 4. Een innerlijke relatie 5. Beëindiging van de therapie 6. De persoon achter de therapeut


Book
Gids voor gesprekstherapie.
Author:
ISBN: 9058980154 9789058980151 Year: 2006 Publisher: Utrecht De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Mia Leijssen schreef deze gids voor gesprekstherapeuten die in hun dagelijks werk behoefte hebben aan een praktisch houvast bij onder andere:- het eerste gesprek;- het ontwikkelen van een goede professionele relatie;- het werken met heftige emoties als angst, kwaadheid, verdriet , verliefdheid;- het contact maken met de innerlijke gids in de cliënt via focusing en dromen;- het beëindigen van de therapie.De auteur laat met heldere beschrijvingen zien hoe een goed gestructureerd therapieproces eruit kan zien. Talrijke voorbeelden en gespreksfragmenten illustreren het verloop van de therapie. Mia Leijssen geeft aan welke moeilijkheden therapeuten kunnen tegenkomen en hoe zij deze kunnen overwinnen. Zo worden ingewikkelde processen op een concreet niveau beschreven en verhelderd.Niet alleen psychotherapeuten en zij die hiervoor in opleiding zijn, kunnen met de Gids voor gesprekstherapie hun voordeel doen. Ook maatschappelijk werkenden, psychiaters, psychologen en andere geïnteresseerden zullen in deze uitgave veel zinvolle informatie vinden.


Book
Psychopedagogische begeleiding : counseling en consultatie
Author:
Year: 2001

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gids beroepsethiek : waarden, rechten en plichten in psychotherapie en hulpverlening
Author:
ISBN: 9789033458897 Year: 2009 Publisher: Leuven/Voorburg Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

64 p.


Book
Gids beroepsethiek : waarden, rechten en plichten in psychotherapie en hulpverlening.
Author:
Year: 2007 Publisher: Leuven Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Focusing in therapie.
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het ethos van de hulpverlener.
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 98 << page
of 10
>>
Sort by