Narrow your search

Library

KU Leuven (44)

KADOC (15)

Groot Seminarie Brugge (14)

UGent (4)

KBR (3)

CaGeWeB (1)

Groot Seminarie Gent (1)

UNamur (1)


Resource type

book (44)

dissertation (25)

image (1)


Language

Latin (53)

Dutch (17)


Year
From To Submit

1790 (2)

1785 (1)

1781 (1)

1780 (3)

1778 (2)

More...
Listing 11 - 20 of 70 << page
of 7
>>
Sort by

Book
Sermoenen van den seer eerw. heer Adrianus de Cock ... op den feest-dagh van de geloovige zielen, ...
Authors: ---
Year: 1743 Publisher: Tot Brugghe by Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Copie van de brieven van den godvruchtigen religius [!] Pieter Fardé, minderbroeder recollect ... en ander brieven van diversche perzoonen, als hy voor de tweede mael zoude gaen naer Jerusalem, waerom hy deze reyze anveirde, en hoe hy gevangenis van de Algiersche zee-roovers, enz.
Authors: ---
Year: 1778 Publisher: Tot Brugge by de weduwe van Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Meditatien op het bitter lyden van onsen saligmaecker Jesus Christus
Authors: ---
Year: 1740 Publisher: Tot Brugghe by Franciscus Beernaerts ...

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Oratio funebris in exequiis [...] Henrici Josephi van Susteren XIV. Brugensium Episcopi [...] sacra operante [...] Guilielmo Delvaux XVI. Iprensium præsule, habita in ecclesia cathedrali S. Donatiani Brugensis die 28. februarii 1742
Authors: --- ---
Year: 1742 Publisher: Brugis [Brugge] : typis Jacobi & Francisci Beernaerts [...],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Epistola pastoralis illustrissimi ac reverendissimi Domini Joannis Roberti Caimo
Authors: ---
Year: 1770 Publisher: Brugis typis viduae Francisci Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Epistola pastoralis illustrissimi ac reverendissimi Domini Felicis Guilielmi Brenart [...] Lucê clariùs est, charissimi in Christo Fratres, quòd omnia modernorum Philosophorum ratiocinia [...]
Authors: ---
Year: 1778 Publisher: Brugis typis Viduae F. Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Felix Guillielmus Brenart, by de gratie godts en des H. Apostolyken Stoel bisschop van Brugge [...] Het is met d'uytterste droefheyd dat Wy U. E. de wete doen van het verlies, het welke Wy alle hebben gedaen, by het overlyden van den koninklyken Prince Carolus Alexander, Hertog van Lorreynen en Baar, &c. [...]
Authors: ---
Year: 1780 Publisher: Tot Brugge by de weduwe van Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Epistola pastoralis illustrissimi ac reverendissimi Domini Joannis Roberti Caimo
Authors: ---
Year: 1770 Publisher: Brugis typis viduae Francisci Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Herderlycken brief van syne doorlughtigste hoogweerdigheyt Joannes Robertus Caimo, bisschop van Brugge : aen alle ingesetene van zyn bisdom
Authors: ---
Year: 1770 Publisher: Brugge by de weduwe van Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Felix Guillielmus Brenart, by de gratie godts en des H. Apostolyken Stoel bisschop van Brugge [...] Alzoo Wy by Depéche van Syne Hoogheyd den Heere Prince van Starhemberg, Volmachtigen Minister van Haere Majesteyt De Keyzerinne Douairiere Koninginne Apostolique van Hongarien en Bohemen &c. [...]
Authors: ---
Year: 1780 Publisher: Tot Brugge by de weduwe van Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 11 - 20 of 70 << page
of 7
>>
Sort by