Listing 11 - 20 of 99 << page
of 10
>>
Sort by

Book
Het evangelie volgens dichters : bloemlezing uit de Nederlandstalige poëzie
Authors: --- ---
ISBN: 9020936751 9045001977 Year: 1999 Publisher: Tielt Amsterdam Lannoo Atlas


Multi
De zeven laatste zinnen
Authors: ---
ISBN: 9789025435400 Year: 2010 Publisher: Amsterdam Contact

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In het Haydn-jaar 2009 werd Dimitri Verhulst benaderd door het Ensor strijkkwartet om nieuwe teksten te schrijven op Die Sieben Letzten Worte van Joseph Haydn. Het strijkkwartet wilde de prachtige muziek eens loskoppelen van het religieuze gegeven en de zeven laatste zinnen die Christus aan het kruis sprak, en benaderen vanuit de dagelijkse realiteit. Verhulst schreef zeven juwelen van korte verhalen, geïnspireerd op de beroemde zinnen: 1. Vader, vergeef hen want ze weten niet wat zij doen, 2. Voorwaar, ik zeg u, heden nog zult gij bij me zijn in 't paradijs 3. Vrouw, zie daar uw zoon 4. Mijn god, waarom hebt gij mij verlaten? 5. Ik heb dorst 6. Het is volbracht 7. In uw handen beveel ik mijn geest


Book
Tussentijds verhaal over twee Jezus boeken


Book
Jezus is boos : het beeld van Christus in de hedendaagse kunst
Authors: ---
ISBN: 9023914767 Year: 1995 Publisher: Zoetermeer Boekencentrum,


Book
Heilige en onheilige families
Authors: ---
ISBN: 9789460038761 946003876X Year: 2015 Publisher: Amsterdam UItgeverij Balans

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Maar weinig mensen weten waar de uitdrukking; het gezin is de hoeksteen van de samenleving; vandaan komt. In de 14de en 15de eeuw werd het gezin in gebieden met een razendsnelle verstedelijking gepromoot als cement van de nieuwe maatschappij. Als model daarvoor diende de Heilige Familie: de vrome Jozef, moeder Maria en het gezellige jongetje Jezus. Hun deugdzame en liefderijke omgang met elkaar diende als voorbeeld voor een nieuwe, burgerlijke moraal. Hand in hand hiermee werden volksprenten gemaakt over bij uitstek onheilige gezinnen. Deze dienden als waarschuwing. Ordinaire, chaotische, egocentrische, overspelige, agressieve of veel te sukkelige huwelijkspartners krijgen kinderen die voor het leven het rechte spoor bijster zijn. De confrontatie tussen heilige en onheilige families levert een schitterend boek op, waarin kunsthistoricus Henk Classicus Nico Boerma is verzamelaar van een unieke collectie volksprenten, die hij onlangs schonk aan de Universiteit van Amsterdam. Exhibition: Huis Bergh 's Heerenberg, The Netherlands (26.04.2015-01.03.2016).

Jezus de Nazoreeër : Een studie over de historiciteit van Jezus en de oorsprong van het christendom
Authors: ---
ISBN: 9021429217 Year: 1976 Publisher: Amsterdam Wetenschappelijke Uitgeverij b.v.


Book
Christus in veelvoud : pluraliteit en de vraag naar eenheid in de hedendaagse christologie
Authors: --- ---
ISBN: 9033442892 Year: 1999 Volume: *2 Publisher: Leuven Amersfoort Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Tussen geloof en ongeloof: Christus, ontkerkelijking en chaostheologie
Author:
ISBN: 9021138239 Year: 2000 Publisher: Zoetermeer Meinema


Book
De zaak-Jezus en de Joden
Author:
ISBN: 9021138409 Year: 2001 Publisher: Zoetermeer Meinema,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Een zaaier ging uit : over de parabels van Jesus.
Authors: ---
ISBN: 9069634708 Year: 2000 Publisher: Haarlem Becht,

Listing 11 - 20 of 99 << page
of 10
>>
Sort by