Narrow your search
Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Onderbouw boven.
Author:
Year: 1998 Publisher: 's-Gravenhage Procesmanagement PO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
7 trainingsvarianten voor rekenproblemen. Een vergelijkend onderzoek uitgevoerd bij moeilijk lerende kinderen en kinderen met leerproblemen : Proefschrift ...
Author:
Year: 1993 Publisher: Nijmegen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Kleuterwiskunde : een avontuur voor kinderen en leerkracht.
Authors: ---
Year: 1999 Publisher: Mechelen Wolters Plantyn


Book
Wiskundeavonturen met jonge kinderen
Authors: --- ---
ISBN: 9065083596 9789065083593 Year: 1997 Publisher: Amersfoort CPS

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Met deze publicatie willen de auteurs de leerkrachten aandachtspunten, inhoudelijke inzichten en aanwijzingen geven om jonge kinderen te helpen wiskundige situaties en problemen in hun alledaagse activiteiten helder te krijgen en waar nodig te verwoorden en visueel uit te beelden. In het eerste hoofdstuk worden de aandachtspunten waarop de publicatie zich baseert besproken. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de inhoudelijke gebieden voor het wiskundeonderwijs in de onderbouw; een soort analyse van belangrijke ontwikkelingsaspecten op het gebied van telontwikkeling en getalbegrip, meten, meetkunde en tijd. Ook de betekenis van taalontwikkeling in relatie met kleuterwiskunde wordt hier besproken. In de hoofdstukken 3 tot en met 6 wordt ingegaan op de didactiek en de leeromgeving. Er wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: de activiteiten van de leerkracht; de inrichting en uitrusting van een rijke leeromgeving; interractie tussen leerkracht en kinderen; zorgverbreding binnen kleuterwiskunde. (Bron: www.cps.nl)


Book
Leerlingen met autisme in de klas : een praktische gids voor leerkrachten en interne begeleiders
Authors: --- ---
Year: 2003 Publisher: Den Haag Landelijk Netwerk Autisme

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Verhalen van scholen : Praktijkschetsen van vernieuwingen in het basisonderwijs
Authors: --- ---
Year: 1999 Publisher: 's-Hertogenbosch : KBC Groep,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Adaptief organiseren.
Authors: --- ---
ISBN: 9014068786 Year: 2000 Publisher: Alphen-aan-den-Rijn Samsom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze bundel bevat volgende bijdragen : schoolprestaties en het zelfconcept van leerlingen ; werken aan een gezond zelfbeeld ; brede zorg voor alle leerlingen ; effectief onderwijs en directe instructie ; lesgeven in combinatieklassen ; effectief groeperen van leerlingen ; differentiatie binnen klassenverband ; zelfstandig werken om te komen tot adaptief onderwijs ; beginnen met zelfstandig werken.


Book
Kinderen met speciale rechten : omgaan met ADHD op school.
Authors: --- ---
ISBN: 9071845451 Year: 2001 Publisher: 's-Hertogenbosch VSLPC Vereniging de Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Leerlingen met autisme in de klas : een praktische gids voor leerkrachten en intern begeleiders
Authors: --- ---
Year: 2003 Publisher: Den Haag Landelijk Netwerk Autisme

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Brede zorg voor alle leerlingen : een ervaringsgerichte uitwerking van adaptief onderwijs.
Authors: --- ---
Year: 1999 Publisher: Mechelen Wolters Plantyn

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by