Narrow your search

Library

KU Leuven (22)

Groot Seminarie Brugge (11)

KADOC (4)

Groot Seminarie Gent (1)


Resource type

book (17)

dissertation (14)


Language

Latin (22)

Dutch (9)


Year
From To Submit

1790 (1)

1785 (1)

1781 (1)

1780 (3)

1778 (2)

More...
Listing 1 - 10 of 31 << page
of 4
>>
Sort by

Book
Anno reparatæ salutis millesimo septingentesimo septuagesimo quinto, mensis decembris die vigesimâ secundâ [...] Brugis Flandrorum in Palatio suo episcopali diem clausit extremum [...] Joannes Robertus Gislenus Caimo XVI. Brugensium episcopus [...].
Author:
Year: 1775 Publisher: Brugis typis viduæ Francisci Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Reglement ende instructie voor de vroe-vrouwen, en andere persoonen, om wel en waerachtelyk te bedienen het H. sacrament des doopsels aen de kleyne kinders in den noodt, ofte schynelyck peryckel van sterven.
Authors: ---
Year: 1762 Publisher: Tot Brugge by de weduwe van F. Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Copie van de brieven van den godvruchtigen religius [!] Pieter Fardé, minderbroeder recollect ... en ander brieven van diversche perzoonen, als hy voor de tweede mael zoude gaen naer Jerusalem, waerom hy deze reyze anveirde, en hoe hy gevangenis van de Algiersche zee-roovers, enz.
Authors: ---
Year: 1778 Publisher: Tot Brugge by de weduwe van Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Epistola pastoralis illustrissimi ac reverendissimi Domini Joannis Roberti Caimo
Authors: ---
Year: 1770 Publisher: Brugis typis viduae Francisci Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Epistola pastoralis illustrissimi ac reverendissimi Domini Felicis Guilielmi Brenart [...] Lucê clariùs est, charissimi in Christo Fratres, quòd omnia modernorum Philosophorum ratiocinia [...]
Authors: ---
Year: 1778 Publisher: Brugis typis Viduae F. Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Felix Guillielmus Brenart, by de gratie godts en des H. Apostolyken Stoel bisschop van Brugge [...] Het is met d'uytterste droefheyd dat Wy U. E. de wete doen van het verlies, het welke Wy alle hebben gedaen, by het overlyden van den koninklyken Prince Carolus Alexander, Hertog van Lorreynen en Baar, &c. [...]
Authors: ---
Year: 1780 Publisher: Tot Brugge by de weduwe van Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Epistola pastoralis illustrissimi ac reverendissimi Domini Joannis Roberti Caimo
Authors: ---
Year: 1770 Publisher: Brugis typis viduae Francisci Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Herderlycken brief van syne doorlughtigste hoogweerdigheyt Joannes Robertus Caimo, bisschop van Brugge : aen alle ingesetene van zyn bisdom
Authors: ---
Year: 1770 Publisher: Brugge by de weduwe van Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Felix Guillielmus Brenart, by de gratie godts en des H. Apostolyken Stoel bisschop van Brugge [...] Alzoo Wy by Depéche van Syne Hoogheyd den Heere Prince van Starhemberg, Volmachtigen Minister van Haere Majesteyt De Keyzerinne Douairiere Koninginne Apostolique van Hongarien en Bohemen &c. [...]
Authors: ---
Year: 1780 Publisher: Tot Brugge by de weduwe van Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Felix Guillielmus Brenart by de gratie Gods ... bisschop van Brugge, erfachtig cancellier van Vlaenderen &c. Aen alle onze lieve en beminde diocezaenen zaligheyd in den heere. De deurzaeme ruste, zoo noodzaekelyk tot welzyn van kerke, en staet, zoo behaegelyk aen iders herte, van welke wy zoo lang berooft zyn geweest ...
Authors: ---
Year: 1790 Publisher: Tot Brugge by de weduwe van Franciscus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 31 << page
of 4
>>
Sort by