Narrow your search

Library

KU Leuven (27)

KADOC (15)

Groot Seminarie Brugge (6)

Groot Seminarie Gent (3)

CaGeWeB (2)


Resource type

book (35)

dissertation (7)

image (1)


Language

Latin (25)

Dutch (17)

French (1)


Year
From To Submit

1750 (1)

1749 (3)

1747 (1)

1746 (3)

1744 (1)

More...
Listing 1 - 10 of 43 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Beschryvinge van het dierbaer H. Bloedt Jesu Christi, met een omstandigh verhael door wie het selve is gebrocht in de stadt Brugge alwaer het tegenwoordigh noch syn rustplaetse is hebbende in de kercke van den H. Basilius.
Author:
Publisher: Brugge gedruckt by J. Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Verheventheydt der parochie kerken, ende plicht der parochianen van het Woordt Godts aldaer te aenhooren.
Author:
Year: 1717 Publisher: Tot Brugge by Jacobus Bernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Kort begryp van het leven ende mirakelen van den saligen Seraphinus a Monte Granario, leecken-broeder van het order der eerweerdige paters minderbroeders capucinen onder het getal der gheluck-salighe gestelt door onsen alderheylighsten vader Clemens den XII. paus van Roomen in het jaer M.D.C.C.XXXVII.
Author:
Year: 1737 Publisher: Brugge Ghedruckt by Jacobus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Praenobili domino D. Aegidio Acart, patri patriae, viro consulari ... inter festivos congratulantium applausus, jubilanti, Brugis Flandrorum, hâc 9. decembris 1737
Author:
Year: 1737 Publisher: Brugis typis Jacobi Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Decretum Universitas Lovaniensis contra academicos de Jansenismo & Quesnellismo suspectos.
Author:
Year: 1729 Publisher: Brugis prostant apud Jacobum Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Beschryvinge van het dierbaer H. bloedt Jesu Christi, : met een omstandigh verhael door wie het selve is gebrocht in de stadt Brugge alwaer het tegenwwordigh noch syn rustplaetse is hebbende in de kercke van den H. Basilius
Author:
Year: 1749 Publisher: Tot Brugge gedrucky by J. Beernaerts [1749-]

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Kort begryp van het wonderlijck leven ende salige doodt vanden getrauwen dienaer Godts Josephus van Leonissa [...] in het getal der geluck-salighe opgeschreven door onsen alder-heylighsten vader Clemens den XII. paus van Roomen. Door de solemnele beatificatie den 22. junii 1737.
Author:
Year: 1737 Publisher: Brugge Ghedruckt by Jacobus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ordonnantie ende reglement Ghemaeckt by den Heere ende Wet 's Landts vanden VRYEN. : Aengaende het Prysen van Goederen in Sterfhuysen daer Weesen gherecht zijn, ende het uyt-reeden van diere.
Author:
Year: 1724 Publisher: Brugge ghedruckt by Jacobus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Kort verhael van 't godtvruchtigh leven ende glorieuse martelie van den salighen Pater Fidelis a Sigmaringa van het Orden der paters capucinen, die ... Benedictus XIII. ... op den 24. maerte ... 1729 door ... voor eenen waerachtighen Christi martelaer verklaert ...
Author:
Publisher: Tot Brugghe gedruckt by Jacobus Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Cermonien om den jubilé van vyftig jaeren voor de religieusen Capucinerssen.
Author:
Publisher: Brugge by J. Beernaerts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 43 << page
of 5
>>
Sort by