Narrow your search

Library

KBR (19)

UGent (17)

UCLouvain (3)

CaGeWeB (1)

ULiège (1)


Resource type

book (41)


Language

Dutch (22)

Latin (18)

French (1)


Year
From To Submit

1750 (1)

1747 (1)

1743 (3)

1742 (2)

1741 (3)

More...
Listing 1 - 10 of 41 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Reflections sur les privileges et coutumes du pays & territoire du franc de Bruges à l'occasion du nouveau reglement du 6. octobre 1706.
Author:
Year: 1707 Publisher: A Bruges : chez la veuve Beernaerts,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Ordonnantie ende reglement vande heere ende weth s' landts vanden vryen op het faict vande verkoopinghe vande schaeps-wolle.
Author:
Year: 1714 Publisher: Tot Brugghe [Brugge] : ghedruckt by de weduwe van Jacob Beernaerts,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Nieuw verwecksel der devotie tot de HH. Engelen bewaerders die gehouden wort in de collegiale ende parochiale kercke vande coninginne der engelen binnen Brugghe in't Broederschap om wel te sterven onder de bestieringhe van de HH. engelen bewaerders.
Author:
Year: 1687 Publisher: Tot Brugghe [Brugge] : gedruckt by Jacobus Beernaerts,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Brotherhoods


Book
Conditien tot de veylinghe der ontfangheryen soo vanden contribuante, appendante als vanden platten Lande vanden Vryen.
Author:
Year: 1704 Publisher: Tot Brugghe : ghedruckt by Jacobus Beernaerts,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Articulen ende conditien waer op de heeren Jacob Hop Raedt ende tresorier generael der Vereenighde Nederlanden, ende Simon van Slenghelandt [...] ter ander zyde, over een ghekomen ende verdraghen zyn weghens het reguleren ende betaelen der contributien over de wederzijdsche ressorten van het platte landt ende onbesloten steden van Vlaenderen, [...].
Author:
Year: 1705 Publisher: Tot Brugghe : ghedruckt by Jacobus Beernaerts,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Epistola ad Dom. N. N. qua demonstratur romano-catholicis nulla ratione licere Cornelii Joannis Barchman Wuytiers praetensi archiepiscopi Trajectensis ecclesiasticae jurisdictioni sese subjicere.
Author:
Year: 1727 Publisher: Amstelaedami : J. Beernaerts,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Ordonnantie ende taux nopende de rechten soo vande funeraillen als andere gesaemdelijck gemaeckt by syn hooghweerdigheyt den bisschop van Brugghe ende burghmeesters ende schepenen 'slandts vanden Vryen.
Authors: ---
Year: 1725 Publisher: [Bruges] Tot Brugghe. Ghedruckt by Jacobus Beernaerts drucker 'sLandts vanden Vryen. 1725,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Reglement nopende het zeghel-recht. Binnen den lande vanden Vryen, appendantsche, ende contribuable van dien, soo binnen als buyten Brugghe.
Authors: ---
Year: 1694 Publisher: Tot Brugghe [Brugge] : ghedruckt by Jacobus Beernaerts,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Kint-baerenden man in dicht beschreven door den heer Philippus Jongheryx, pastor in Coolkercke, waer by van achter gevoeght is eenighe vermaekelijcke liedekens.
Authors: ---
Year: 1723 Publisher: Tot Brugghe [Brugge] : ghedruckt by Jacobus Beernaerts [...],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Middelen tot den vrede met Godt, sy selven, ende syn evenaesten
Authors: ---
Year: 1697 Publisher: Tot Brugghe : Ghedruckt by Jacobus Beernaerts,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 41 << page
of 5
>>
Sort by