Listing 1 - 10 of 59 << page
of 6
>>
Sort by

Book
Bilingual Europe : Latin and vernacular cultures, examples of bilingualism and multilingualism c. 1300-1800
Author:
ISBN: 9789004289628 9004289623 1336207426 9004289631 Year: 2015 Volume: 239 Publisher: Leiden Brill

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Bilingual Europe presents to the reader a Europe that for a long time was ‘multilingual’: besides the vernacular languages Latin played an important role. Even ‘nationalistic’ treatises could be written in Latin. Until deep into the 18th century scientific works were written in it. It is still an official language of the Roman Catholic Church. But why did authors choose for Latin or for their native tongue? In the case of bilingual authors, what made them choose either language, and what implications did that have? What interactions existed between the two? Contributors include Jan Bloemendal, Wiep van Bunge, H. Floris Cohen, Arjan C. van Dixhoorn, Guillaume van Gemert, Joep T. Leerssen, Ingrid Rowland, Arie Schippers, Eva Del Soldato, Demmy Verbeke, Françoise Waquet, and Ari H. Wesseling†.


Book
Latijn : cultuurgeschiedenis van een wereldtaal
Author:
ISBN: 9789025302399 Year: 2016 Publisher: Amsterdam Atheneum Polak & Van Gennep

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het Latijn is eeuwenlang voertaal geweest, eerst van een groepje boeren in en rond Rome, later van een heel wereldrijk, van de kerk en van literatuur en wetenschap. Hoe komt het dat de taal het zo lang, ruwweg van 750 voor tot 1750 na Christus, heeft volgehouden, en hoe konden op een gegeven moment volkstalen het Latijn verdringen? In dit boek zoekt Jan Bloemendal naar antwoorden op die vragen. Zijn zoektocht voert langs culturen en tijden die met het Latijn verbonden waren zoals de klassieke cultuur van de oudheid, de Karolingische cultuur in de middeleeuwen en de humanistische cultuur van de renaissance, langs schrijvers, denkers en kerkvaders, langs docenten, monniken en kopiisten, en langs wetenschappers, reizigers en kunstenaars. Er rijst een beeld op dat Latijn van wezenlijk belang is voor de cultuurgeschiedenis van Europa. Onmisbaar voor elke gymnasiast of leerling Latijn, voor studenten letteren, theologie en geschiedenis, en voor iedereen met interesse voor de taal of voor de cultuur van Europa.


Book
Spiegel van het dagelijks leven? Latijnse school en toneel in de noordelijke Nederlanden in de zestiende en de zeventiende eeuw
Author:
ISBN: 9065507515 Year: 2003 Volume: 22 Publisher: Hilversum Verloren


Book
Zoon van David, zoon van Abraham: Erasmus en Heinsius ovre het Nieuwe Testament naar aanlaiding van Mathheus 1:1
Author:
ISBN: 9075540272 Year: 2004 Publisher: Amersfoort Florivallis

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De Utrechtse Parnas: Utrechtse Neolatijnse dichters uit de zestiende en de zeventiende eeuw
Author:
ISBN: 9075540213 Year: 2003 Publisher: Amersfoort Florivallis

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Erasmus en de vrouw in de religie met een vertaling van 'De abt en de geleerde vrouw'
Author:
Year: 2009 Publisher: [Amersfoort] Florivallis

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Erasmus and comedy between the Middle Ages and the Early Modern Period: an exploration
Author:
Year: 2009 Publisher: Leuven University Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
The Latin playwright Georgius Macropedius (1487-1558) in European context
Author:
ISBN: 9782503530918 Year: 2009 Publisher: Turnhout Brepols

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Macropedius, 1558-2008 : Macropedius in Europese context : teksten van de voordrachten gehouden op 3 oktober 2008
Author:
ISBN: 9789075540390 Year: 2008 Publisher: Amersfoort Florivallis

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
[Boekbespr.] J. De Landtsheer, D. Sacré en C. Coppens (red.). "Justus Lipsius (1547-1606). Een geleerde en zijn Europese netwerk". Catalogus van de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, 18 oktober-20 december 2006
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Lipsius, Justus

Listing 1 - 10 of 59 << page
of 6
>>
Sort by