Narrow your search
Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Euthanasie & zorgvuldigheid: dilemma's bij instellingsbeleid, richtlijnen, begeleiding zelfdoding, euthanasie jongeren en suïcide psychiatrische patiënten
Author:
ISBN: 9071725065 Year: 1989 Publisher: Amstelveen Sympoz


Book
Werkdruk en personeelsbeleid in de gezondheidszorg : dilemma's bij arbeidsmarkt, salariëring, zorgzwaarte en werkdrukgelden, functiedifferentiatie en loopbaanplanning
Author:
ISBN: 9071725103 Year: 1991 Publisher: Amstelveen Stichting Sympoz,


Book
Fouten in de gezondheidszorg : dilemma's bij fouten, risico's en preventie, medische schadeclaims, verlengde arm, klachtenafhandeling
Author:
ISBN: 9071725049 Year: 1988 Publisher: Amstelveen Stichting Sympoz,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Malpractice. --- Patient Advocacy. --- Consumer Satisfaction. --- Professional-Patient Relations. --- 614 --- #GBIB:CBMER --- 13.12 --- Consumer Preference --- Consumer Satisfaction --- Behavior, Consumer --- Behaviors, Consumer --- Consumer Behaviors --- Consumer Preferences --- Preference, Consumer --- Preferences, Consumer --- Satisfaction, Consumer --- Clinical Ombudsman --- Patient Ombudsman --- Patient Ombudsmen --- Patient Representatives --- Advocacy, Patient --- Ombudsman, Clinical --- Ombudsman, Patient --- Ombudsmen, Patient --- Patient Representative --- Representative, Patient --- Representatives, Patient --- Commitment of Mentally Ill --- Patient Rights --- Negligence --- Negligence, Professional --- Liability, Legal --- Medical Errors --- Professional Misconduct --- Openbare gezondheidszorg--(zie ook {351.84}) --- Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid ; Geneesheren ; Veeartsen ; Apothekers ; Tandartsen ; Paramedici --- Consumer Behavior. --- Contacting Clients --- Pharmacist-Patient Relations --- Professional Patient Relationship --- Client, Contacting --- Clients, Contacting --- Contacting Client --- Pharmacist Patient Relations --- Pharmacist-Patient Relation --- Professional Patient Relations --- Professional Patient Relationships --- Professional-Patient Relation --- Relation, Pharmacist-Patient --- Relation, Professional-Patient --- Relations, Pharmacist-Patient --- Relations, Professional-Patient --- Relationship, Professional Patient --- Relationships, Professional Patient --- Truth Disclosure --- Teach-Back Communication


Book
Kwaliteit van leven en zorg : dilemma's bij zorg chronische zieken, ouderenzorg en technology assessment
Author:
ISBN: 9071725030 Year: 1988 Publisher: Amstelveen Stichting Sympoz,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zorgen & veranderen : dilemma's en nieuwe opties voor stress en weerstand, organisatie, managers, personeel, kwaliteit
Author:
ISBN: 9071725170 Year: 1995 Publisher: Amstelveen : Stichting Sympoz,


Book
Zorgdynamiek en samenwerking : dilemma's en nieuwe opties bij geestelijke gezondheidszorg, transmurale zorg, zorgaanbieders, zorgverleners, ouderenzorg
Author:
ISBN: 9071725189 Year: 1995 Publisher: Amstelveen : Stichting Sympoz,


Book
Managen, veranderen & emotionele intelligentie : managementdilemma's en nieuwe opties voor leren op werkplek, arbeidstekort, creëren topteams, concernvorming, netwerkmanagement, mediation en EQ.
Author:
ISBN: 9071725278 9789071725272 Year: 2000 Publisher: Amstelveen Stichting Sympoz,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Managen, veranderen en emotionele intelligentie - veranderen met visie - dynamiek van leren en werken - tekorten op arbeidsmarkt - creëren van topteams - samenwerking en concernvorming - mediation - emotionele intelligentie - netwerkmanagement


Book
Privacy in de gezondheidszorg : dilemma's bij zelfbeschikkingsrecht, leefklimaat, automatisering, patiëntenautonomie bij behandelingen, volksgezondheidsonderzoek, gewenste intimiteiten.
Author:
ISBN: 9071725081 Year: 1990 Publisher: Amstelveen Stichting Sympoz,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

#GBIB:CBMER


Book
Zorgvisies, prijs en kwaliteit : dilemma's bij verpleeghuiszorg, thuiszorg, verzorgingshuizen, zwakzinnigenzorg, psychiatrie en de gevolgen voor beroepsbeoefenaren
Author:
ISBN: 9071725111 Year: 1992 Publisher: Amstelveen Stichting Sympoz,


Book
Zorg, markt en management : dilemma's bij middenkader personeelsbeleid, alternatieve geneeswijzen, ondernemerschap verpleegkundigen kwaliteit instellingen en verpleegafdelingen.
Author:
ISBN: 9071725146 Year: 1993 Publisher: Amstelveen Stichting Sympoz,

Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>
Sort by