Narrow your search
Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Beslissen over leven en dood : dilemma's bij wilsonbekwame ernstig-gehandicapte pasgeborenen coma-patiënten, zwakzinnigen en psycho-geriatrische patiënten.
Author:
ISBN: 9071725057 Year: 1989 Publisher: Amstelveen Stichting Sympoz,


Book
Euthanasie en zorgvuldigheid : dilemma's bij instellingsbeleid, richtlijnen, begeleiding zelfdoding, euthanasie jongeren en suïcide psychiatrische patiënten
Author:
ISBN: 9071725065 Year: 1989 Publisher: Amstelveen Stichting Sympoz

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Professional ethics. Deontology --- Euthanasia. --- Ethics, Medical. --- Euthanasie --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Dood & Levenseinde --- #GGSB: Zelfdoding --- #GGSB: Euthanasie --- #GBIB:CBMER --- 179.7 --- 342.721 --- 614.253.8 --- 614.256.3 --- 364.4-053.18 --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Euthanasia, Involuntary --- Involuntary Euthanasia --- Mercy Killing --- Killing, Mercy --- Killings, Mercy --- Mercy Killings --- Right to Die --- Suicide, Assisted --- Bioethical Issues --- ethics --- Klinische psychologie --- specifieke problemen --- specifieke problemen. --- Euthanasia --- Ethics, Medical --- eutanasi --- eutanázia --- eutanaasia --- euthanasia --- eutanazia --- ευθανασία --- eutanasia --- eutanazija --- еутаназија --- evtanazija --- euthanasie --- eutanazie --- eutanazja --- eutanásia --- ewtanażja --- eutanasie --- евтаназия --- евтаназија --- eitanāzija --- e drejtë për eutanazi --- убиство од милосрдие --- droit à l'euthanasie --- rätt till dödshjälp --- ret til dødshjælp --- asistovaná sebevražda --- právo na milosrdnou smrt --- diritto all'eutanasia --- dödshjälp --- eutanáziához való jog --- убиство од благородни побуди --- milosrdná smrt --- dødshjælp --- direito à eutanásia --- derecho a la eutanasia --- aktív eutanázia --- kegyes halál --- dreptul la eutanasie --- recht op euthanasie --- tiesības uz eitanāziju --- teisė į eutanaziją --- õigus eutanaasiale --- kegyes halálhoz való jog --- δικαίωμα ευθανασίας --- oikeus eutanasiaan --- right to euthanasia --- pravo na eutanaziju --- Recht auf Euthanasie --- právo na eutanazii --- passzív eutanázia


Book
Managementethiek in de gezondheidszorg : dilemma's bij fusies, commercie, wachtlijsten, middenkader, budgettering en personeelsbeleid
Author:
ISBN: 907172509X Year: 1991 Publisher: Amstelveen Stichting Sympoz,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Werkdruk en personeelsbeleid in de gezondheidszorg : dilemma's bij arbeidsmarkt, salariëring, zorgzwaarte en werkdrukgelden, functiedifferentiatie en loopbaanplanning
Author:
ISBN: 9071725103 Year: 1991 Publisher: Amstelveen Stichting Sympoz,


Book
Fouten in de gezondheidszorg : dilemma's bij fouten, risico's en preventie, medische schadeclaims, verlengde arm, klachtenafhandeling
Author:
ISBN: 9071725049 Year: 1988 Publisher: Amstelveen Stichting Sympoz,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Malpractice. --- Patient Advocacy. --- Consumer Satisfaction. --- Professional-Patient Relations. --- 614 --- #GBIB:CBMER --- 13.12 --- Consumer Preference --- Consumer Satisfaction --- Behavior, Consumer --- Behaviors, Consumer --- Consumer Behaviors --- Consumer Preferences --- Preference, Consumer --- Preferences, Consumer --- Satisfaction, Consumer --- Clinical Ombudsman --- Patient Ombudsman --- Patient Ombudsmen --- Patient Representatives --- Advocacy, Patient --- Ombudsman, Clinical --- Ombudsman, Patient --- Ombudsmen, Patient --- Patient Representative --- Representative, Patient --- Representatives, Patient --- Commitment of Mentally Ill --- Patient Rights --- Negligence --- Negligence, Professional --- Liability, Legal --- Medical Errors --- Professional Misconduct --- Openbare gezondheidszorg--(zie ook {351.84}) --- Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid ; Geneesheren ; Veeartsen ; Apothekers ; Tandartsen ; Paramedici --- Consumer Behavior. --- Contacting Clients --- Pharmacist-Patient Relations --- Professional Patient Relationship --- Client, Contacting --- Clients, Contacting --- Contacting Client --- Pharmacist Patient Relations --- Pharmacist-Patient Relation --- Professional Patient Relations --- Professional Patient Relationships --- Professional-Patient Relation --- Relation, Pharmacist-Patient --- Relation, Professional-Patient --- Relations, Pharmacist-Patient --- Relations, Professional-Patient --- Relationship, Professional Patient --- Relationships, Professional Patient --- Truth Disclosure --- Teach-Back Communication


Book
Kwaliteit van leven en zorg : dilemma's bij zorg chronische zieken, ouderenzorg en technology assessment
Author:
ISBN: 9071725030 Year: 1988 Publisher: Amstelveen Stichting Sympoz,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zorgen & veranderen : dilemma's en nieuwe opties voor stress en weerstand, organisatie, managers, personeel, kwaliteit
Author:
ISBN: 9071725170 Year: 1995 Publisher: Amstelveen : Stichting Sympoz,


Book
Zorgdynamiek en samenwerking : dilemma's en nieuwe opties bij geestelijke gezondheidszorg, transmurale zorg, zorgaanbieders, zorgverleners, ouderenzorg
Author:
ISBN: 9071725189 Year: 1995 Publisher: Amstelveen : Stichting Sympoz,


Book
Privacy in de gezondheidszorg : dilemma's bij zelfbeschikkingsrecht, leefklimaat, automatisering, patiëntenautonomie bij behandelingen, volksgezondheidsonderzoek, gewenste intimiteiten.
Author:
ISBN: 9071725081 Year: 1990 Publisher: Amstelveen Stichting Sympoz,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

#GBIB:CBMER


Book
Zorgvisies, prijs en kwaliteit : dilemma's bij verpleeghuiszorg, thuiszorg, verzorgingshuizen, zwakzinnigenzorg, psychiatrie en de gevolgen voor beroepsbeoefenaren
Author:
ISBN: 9071725111 Year: 1992 Publisher: Amstelveen Stichting Sympoz,

Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by