Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by

Dissertation
Ethiek en medische experimenten met mensen
Authors: ---
Year: 1985 Publisher: Assen [etc.] : Van Gorcum,


Book
Beauty and the doctor : moral issues in health care with regard to appearance
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2002 Publisher: S.l. Damon,


Book
Handboek gezondheidsethiek.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9023223772 Year: 1988 Publisher: Assen Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het is in eerste instantie een boek over ethiek en gezondheidszorg. Door een overzicht te geven van de belangrijkste morele problemen in de gezondheidszorg, wordt niet alleen inzicht gegeven in die problemen, maar ook een handreiking geboden bij het aanpakken ervan. Ruim 40 auteurs geven hun visie op de praktijk van de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire aanpak komt overeen met de dagelijkse werkelijkheid van de gezondheidszorg, waarin immers ook verschillende beroepsgroepen met tal van morele vragen worden geconfronteerd en vaak een eigen inbreng hebben bij de beantwoording ervan.

Keywords

erfelijkheidsvoorlichting --- euthanasie --- beroepsopleiding --- stervensbegeleiding --- neonatologie --- zelfdoding --- gezondheidsrecht --- arts-patiënt relatie --- personen met een mentale beperking --- orgaandonoren --- deontologie --- abortus provocatus --- Professional ethics. Deontology --- pediatrie --- medische experimenten --- coma --- AIDS (acquired immune deficiency syndrome) --- informed consent --- gezondheidscommissies --- Ethics, Medical. --- 241.63*2 --- 614.22 --- 17.023.33 --- 241.63*5 --- #GBIB:CBMER --- ethiek --- medische ethiek --- arts-patiëntrelatie --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- ethiek (ethische aspecten) --- gezondheidszorg --- zorg (zorgverstrekking, zorgverlening) --- zorgethiek (ethiek van de zorg, zorgrelatie) --- 603.1 --- aids --- bejaardenzorg --- dierproeven --- erfelijkheidsleer --- ethische commissie* --- geneeskunde --- genetische manipulatie --- klonen --- levenskwaliteit --- mentaal gehandicapten --- patiënt-therapeut relatie --- psychiatrische patiënt --- recht --- seksualiteit --- transplantaties --- ethiek (gez) --- aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) --- abortus provocatus (vruchtafdrijving, zwangerschapsafbreking) --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- beroepsgeheim --- bio-ethiek --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- geweld --- gezondheidszorg (gezondheidsbeleid, sociale geneeskunde) --- levenskwaliteit (kwaliteit van leven) --- machtspatronen --- orgaandonor --- patiëntenrecht --- voortplanting --- zelfdoding (suïcide, zelfmoord) --- ziekenhuispastor --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Regulations concerning dissection, vivisection --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- relation médecin-patient --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- ethique (aspects ethiques) --- soins de santé --- soins (prestation de soins) --- éthique des soins --- medische ethiek, euthanasie --- Medische ethiek --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: criminaliteit) --- ethics --- Ethics --- medical --- medical. --- 614.22 Regulations concerning dissection, vivisection --- 241.63*5 Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- 17.023.33 Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Medical. --- Ethics, Medical


Book
De kwestie : praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789059310681 Year: 2008 Publisher: Den Haag Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

#KVHB:Ethiek --- #KVHB:Gezondheidsethiek --- #KVHB:Gezondheidszorg --- 603.1 --- beroepsethiek --- ethiek --- gezondheidszorg --- palliatieve sedatie --- professioneel handelen --- Aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) --- Besnijdenis (circumcisio) --- Bevolkingsonderzoek op kanker --- Bioethiek --- Borstreconstructie (borstprothese) --- Culturele antropologie --- Dementie --- Deontologie (plichtenleer) --- Dood --- Euthanasie (actieve) --- Euthanasie --- Geneesmiddelen voorschrijven --- Geneeswijzen --- Gezondheidseconomie --- In vitro fertilisatie (proefbuisbaby) --- Kindermishandeling (kinderverwaarlozing) --- Leefstijl --- Levenstestament --- Marketing --- Medische psychologie --- Moraal (ethiek) --- Obesitas --- Orgaandonor (donor) --- Ouderschap --- Palliatieve zorgen (terminale zorgen) --- Patiëntenrecht --- Plastische chirurgie --- Proefdier (dierproeven) --- Religie (godsdienst) --- Research (onderzoek) --- Sedatie --- Slechtnieuwsgesprek (waarheidsmededeling) --- Stervensbegeleiding --- Transculturele geneeskunde (migrantengezondheidsproblemen, interculturele geneeskunde) --- Transplantaties --- Wilsonbekwaamheid --- ethiek (gez) --- gezondheidszorg (gez) --- aangeboren afwijkingen (congenitale afwijkingen, hartafwijkingen) --- aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) --- besnijdenis --- coma --- complementaire zorg (alternatieve geneeswijzen) --- dementie (dementia, dementia senilis) --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- dilemma --- eiceldonatie --- ethiek (moraal) --- euthanasie --- geboorteregeling (anticonceptie) --- godsdienst --- hersendood --- in-vitrofertilisatie (IVF, proefbuisbaby) --- kindermishandeling (kinderverwaarlozing) --- leefstijl --- mantelzorg --- medische ethiek --- medische experimenten --- obesitas (vermageringsdieet) --- orgaandonor --- ouder-kind relatie (moeder-kind relatie) --- ouderschap --- palliatieve zorgen --- patiënt --- patiënt-verpleegkundige relatie (verpleegkundige-patiënt relatie) --- risicogedrag --- slecht-nieuwsgesprek (waarheidsmededeling) --- transplantaties --- voorschrijfgedrag --- wetenschappelijk onderzoek --- wilsbekwaamheid --- wilsonbekwaamheid --- ziekte --- Medische ethiek --- (zie ook: orthopedie, seksuele ontwikkelingsstoornissen, vaatziekten) --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: onderzoek) --- deontologie --- Professional ethics. Deontology


Book
Individual responsibility for health : moral issues regarding life styles : proceedings of a workshop.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9282703673 Year: 1996 Publisher: Luxemburg Office for official publications of the European communities,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De overheid als keuzearchitect?
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789490186036 Year: 2009 Publisher: Den Haag WRR,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by