Listing 1 - 10 of 29 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Handboek gezondheidsethiek
Authors: ---
ISBN: 9023223772 Year: 1988 Publisher: Assen Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het is in eerste instantie een boek over ethiek en gezondheidszorg. Door een overzicht te geven van de belangrijkste morele problemen in de gezondheidszorg, wordt niet alleen inzicht gegeven in die problemen, maar ook een handreiking geboden bij het aanpakken ervan. Ruim 40 auteurs geven hun visie op de praktijk van de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire aanpak komt overeen met de dagelijkse werkelijkheid van de gezondheidszorg, waarin immers ook verschillende beroepsgroepen met tal van morele vragen worden geconfronteerd en vaak een eigen inbreng hebben bij de beantwoording ervan.

Keywords

erfelijkheidsvoorlichting --- euthanasie --- beroepsopleiding --- stervensbegeleiding --- neonatologie --- zelfdoding --- gezondheidsrecht --- arts-patiënt relatie --- personen met een mentale beperking --- orgaandonoren --- deontologie --- abortus provocatus --- Professional ethics. Deontology --- pediatrie --- medische experimenten --- coma --- AIDS (acquired immune deficiency syndrome) --- informed consent --- gezondheidscommissies --- Ethics, Medical. --- 241.63*2 --- 614.22 --- 17.023.33 --- 241.63*5 --- #GBIB:CBMER --- ethiek --- medische ethiek --- arts-patiëntrelatie --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- ethiek (ethische aspecten) --- gezondheidszorg --- zorg (zorgverstrekking, zorgverlening) --- zorgethiek (ethiek van de zorg, zorgrelatie) --- 603.1 --- aids --- bejaardenzorg --- dierproeven --- erfelijkheidsleer --- ethische commissie* --- geneeskunde --- genetische manipulatie --- klonen --- levenskwaliteit --- mentaal gehandicapten --- patiënt-therapeut relatie --- psychiatrische patiënt --- recht --- seksualiteit --- transplantaties --- ethiek (gez) --- aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) --- abortus provocatus (vruchtafdrijving, zwangerschapsafbreking) --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- beroepsgeheim --- bio-ethiek --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- geweld --- gezondheidszorg (gezondheidsbeleid, sociale geneeskunde) --- levenskwaliteit (kwaliteit van leven) --- machtspatronen --- orgaandonor --- patiëntenrecht --- voortplanting --- zelfdoding (suïcide, zelfmoord) --- ziekenhuispastor --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Regulations concerning dissection, vivisection --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- relation médecin-patient --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- ethique (aspects ethiques) --- soins de santé --- soins (prestation de soins) --- éthique des soins --- medische ethiek, euthanasie --- Medische ethiek --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: criminaliteit) --- ethics --- Ethics --- medical --- medical. --- 614.22 Regulations concerning dissection, vivisection --- 241.63*5 Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- 17.023.33 Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Medical.


Book
AIDS.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Steeds dikker: obesitas een hardnekkige aandoening
Authors: --- ---
ISBN: 9789073196445 Year: 2007 Publisher: Den Haag Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Obesitas is een aandoening waarmee onherroepelijk steeds meer mensen in de wereld moeten leren leven. Want eenmaal zo dik dat de vetafzettingen tot gezondheidsproblemen leiden, is het gewicht nauwelijks nog terug te brengen. Lijnen, zo is de ervaring, leidt dan meestal tot het gevreesde jojo-effect: men begint met de beste bedoelingen, maar houdt het dieet niet vol, omdat het lichaam zich op allerlei manieren tegen afvallen verzet. Natuurlijk is voorkomen is het beste - dat kan door van jongs af aan gezond te eten en veel te bewegen. Maar die boodschap blijkt lastig te verkopen. De overheid staat hier ook voor een dilemma. Als ze te streng ingrijpt in de 'obesogene omgeving', kan dat gemakkelijk ontsporen in dwang, en in verlies van privacy. Het beste lijkt nog een combinatie aan stimulerende, preventieve maatregelen, gericht op zowel gezondere eetgewoontes als meer beweging. 1. Vruchtbare Venus2. Naar tweeënhalf miljard dikkerds wereldwijd3. Obesitas en chronische ziekten4. Vermageringspillen5. Verkeerd afvallen6. Obesitas en chirurgie7. Preventie8. Bewegen9. Invloed van de overheid10. Invloed van darmbacteriën11. Overgewicht bij allochtone Nederlanders12. Obesitas en armoede13. Obesitas, Epidemie?


Book
Wat gebeurt er met diegene die zijn billen brandt ? Ethische vragen rondom riskant leven.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
AIDS

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De invloed van onze gezondheidszorg op het dagelijks leven van velen is groot. Dit geldt allereerst voor degenen die gebruik maken van de talloze faciliteiten, maar ook voor degenen die deze verschaffen, die in opleiding ervoor zijn of anderszins met de gezondheidszorg te maken hebben. Dit omvangrijke boek omvat een schat van materiaal bedoeld om het denken en het omgaan met gezondheidszorg te structureren en te verhelderen. Het is in eerste instantie een boek over ethiek en gezondheidszorg. Door een overzicht te geven van de belangrijkste morele problemen in de gezondheidszorg, wordt niet alleen inzicht gegeven in die problemen, maar ook een handreiking geboden bij het aanpakken ervan.Ruim 40 auteurs geven hun visie op de praktijk van de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire aanpak komt overeen met de dagelijkse werkelijkheid van de gezondheidszorg, waarin immers ook verschillende beroepsgroepen met tal van morele vragen worden geconfronteerd en vaak een eigen inbreng hebben bij de beantwoording ervan.

Keywords

603.1 --- aids (gez) --- Chapters


Book
Ethiek en kindergeneeskunde.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De kindergeneeskunde, zo toont van Sauer en Van der Voort, confronteert ons met moeilijke morele vragen, omdat (jonge) kinderen niet of slechts ten dele kunnen beslissen over medische behandelingen. Anderen, ouders of verzorgers, dokters en overige gezondheidswerkers moeten dat voor hen doen. Het is in dit verband niet mogelijk diep in te gaan op de morele positie van kinderen, de plaats van het gezin in de hedendaagse samenleving. Het ideaal van opvoeding enzovoorts.


Book
Morele vragen rondom late zwangerschapsafbreking

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Wat gebeurt er met diegene die zijn billen brandt? Ethische vragen rondom riskant leven

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De invloed van onze gezondheidszorg op het dagelijks leven van velen is groot. Dit geldt allereerst voor degenen die gebruik maken van de talloze faciliteiten, maar ook voor degenen die deze verschaffen, die in opleiding ervoor zijn of anderszins met de gezondheidszorg te maken hebben. Dit omvangrijke boek omvat een schat van materiaal bedoeld om het denken en het omgaan met gezondheidszorg te structureren en te verhelderen. Het is in eerste instantie een boek over ethiek en gezondheidszorg. Door een overzicht te geven van de belangrijkste morele problemen in de gezondheidszorg, wordt niet alleen inzicht gegeven in die problemen, maar ook een handreiking geboden bij het aanpakken ervan.Ruim 40 auteurs geven hun visie op de praktijk van de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire aanpak komt overeen met de dagelijkse werkelijkheid van de gezondheidszorg, waarin immers ook verschillende beroepsgroepen met tal van morele vragen worden geconfronteerd en vaak een eigen inbreng hebben bij de beantwoording ervan.

Keywords

603.1 --- biomedische ethiek --- Chapters


Book
Zorg en controle: beheer van leven en dood

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 29 << page
of 3
>>
Sort by