Listing 1 - 10 of 121 << page
of 13
>>
Sort by

Book
Vloeibare waarden : politiek, zorg en onderwijs in de laatmoderne maatschappij
Authors: ---
ISBN: 9789028976870 9789086871391 Year: 2014 Publisher: Kalmthout Kampen Pelckmans Klement

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In 1994 analyseerde Herman De Dijn de postmoderne tijd in zijn bekende boek Hoe overleven we de vrijheid? (vier herdrukken). Twintig jaar later gaat hij na hoe de post- of laatmoderne tijd intussen geëvolueerd is. De mentaliteitsverandering die twintig jaar geleden zichtbaar werd, maar die De Dijn toen niet voor zeker hield, heeft zich intussen helemaal doorgezet. De ideologie die intussen dominant is geworden in politiek en media, is die van de individuele zelfbeschikking, het daarmee samenhangende maatschappelijke ‘pluralisme’ en een alomvattende beheersingsmentaliteit. Maar meer en meer worden de neveneffecten hiervan op mens en samenleving duidelijk en groeit het verzet. De Dijn analyseert de ideologie en haar neveneffecten in diverse terreinen, vooral zorg en onderwijs, en streeft daarbij naar objectiviteit, maar niet naar vrijblijvendheid; niet positie kiezen is geen optie. (flaptekst)


Book
Hoe overleven we de vrijheid? Modernisme, postmodernisme en het mystiek lichaam : Twintig jaar later
Author:
ISBN: 9789028978997 Year: 2014 Publisher: Kalmthout Pelckmans


Book
Geluksmachines in context : filosofische essays
Author:
ISBN: 9028929983 Year: 2001 Publisher: Kapellen Pelckmans


Book
De herontdekking van de ziel : voor een volwaardige kwaliteitszorg.
Author:
ISBN: 9028931988 9077070281 9789028931985 Year: 2002 Publisher: Kapellen Pelckmans,


Book
Taboes, monsters en loterijen : over ethiek in de laat-moderne tijd.
Author:
ISBN: 9028933611 9077070435 Year: 2003 Publisher: Kapellen Pelckmans

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Philosophy and psychology of culture --- General ethics --- Clonage --- Ethiek --- Ethique --- Klonen --- menswaardigheid (waardigheid) --- toegepaste ethiek --- 241.63*5 --- #gsdb5 --- Academic collection --- C5 --- ethiek --- Genetische manipulatie --- Medische ethiek --- 17 --- 170 --- bedrijfsethiek --- bio-ethiek --- biomedische technologie --- filosofie --- modernisme --- onderzoeksethiek --- postmodernisme --- 179 --- Bio-ethiek --- Biotechnologie --- Determinisme --- Filosofie --- Geneeskunde --- Humanisme --- Idealen --- Laat-moderne tijd --- Mens --- Moderniteit --- Moraal --- Normen --- Principes --- Religie --- Sentimentalisme --- Techniek --- Toegepaste ethiek --- Vrijheid --- Waarden --- Waardigheid --- Wetenschap --- Ziel --- 573.9 --- 603.1 --- #GGSB: Moraalfilosofie --- dignité humaine --- éthique appliquée --- Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- Manipulations génétiques --- Ethique médicale --- Moraalfilosofie. Wijsgerige ethiek. Ethiek. Praktische filosofie --- Ethiek ; overige onderwerpen --- (zie ook: onderwijs (wetenschap)) --- Applied ethics. --- Bioethics. --- Ethics, modern. --- 241.63*5 Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- Applied ethics --- Bioethics --- Ethics, modern --- Modern ethics --- Biology --- Biomedical ethics --- Life sciences --- Life sciences ethics --- Science --- Practical ethics --- Ethics --- Casuistry --- Ethical problems --- Moral and ethical aspects


Book
Kan kennis troosten? Over de kloof tussen weten en leven.
Author:
ISBN: 9028920498 9039106126 Year: 1994 Publisher: Kapellen Pelckmans


Book
Overzicht van de wijsbegeerte
Author:
ISBN: 9033403021 Year: 1981 Volume: vol G 1 Publisher: Leuven Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Identiteit in Europa, identiteit van Europa
Author:
ISBN: 9080719137 Year: 2003 Publisher: Maastricht Universiteit Maastricht

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 121 << page
of 13
>>
Sort by