Narrow your search
Listing 1 - 10 of 93 << page
of 10
>>
Sort by

Book
Bouweconomie
Author:
ISBN: 9033452863 Year: 2002 Publisher: Leuven Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
BB/SfB-plus : een functionele hiërarchie voor gebouwelementen.
Author:
ISBN: 9789033471063 Year: 2008 Publisher: Leuven Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ook in de bouwsector zetten computers hun opmars verder. Ze dwingen ons gegevens zeer systematisch te ordenen. De basis voor deze ordening kan gevonden worden in SfB, een codeersysteem specifiek voor de bouwsector dat ontwikkeld werd sinds 1950. In 1990 heeft de ‘Regie der Gebouwen’ een versie voor België uitgegeven: BB/SfB. BB staat hierbij voor ‘Belgische Bouw en Bâtiment Belge’. Een belangrijke deelcode van BB/SfB (Tabel 1 van de 5 tabellen) beschrijft functionele gebouwelementen. In toepassingen, onder andere voor de ‘Regie der Gebouwen’, werd de nood gevoeld om deze elementen enerzijds te groeperen tot grotere functionele eenheden (macro-elementen) en anderzijds op een systematische manier te splitsen (subelementen). Deze publicatie bundelt de ervaring met het hiërarchisch en functioneel uiteenrafelen van gebouwen, en vormt zo de basis voor heel wat toepassingen: het systematisch structureren van detailtekeningen, van bestekteksten en meetstaten, van productinformatie en van kostenanalyses. De definities worden ondersteund door pictogrammen om het overzicht te bevorderen en de weerkerende systematiek te verduidelijken.


Book
Bouweconomie en systeembouw
Author:
ISBN: 9789463447874 Year: 2018 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
BB/SfB-plus : een functionele hiërarchie voor gebouwelementen
Author:
Year: 2008 Publisher: Leuven ACCO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Bouweconomie en systeembouw
Authors: ---
Year: 2012 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Kostenbeheersing doorheen het ontwerp-, bouw- en beheerproces
Author:
Year: 1998 Publisher: Leuven KUL. Faculteit toegepaste wetenschappen. Departement ASRO,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Structureren van bestekken : een voorstel op korte en lange termijn
Author:
Year: 1998 Publisher: Leuven KUL. Faculteit toegepaste wetenschappen. Departement ASRO,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Structureren van gegevens in de bouwsector
Author:
Year: 1998 Publisher: Leuven KUL. Faculteit toegepaste wetenschappen. Departement ASRO,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Rationalisation of construction under limited resources : case studies : analysis of climates and solar diagrams
Author:
Year: 2001 Publisher: Leuven KULeuven. Faculty of engineering. Department of architecture, urban and regional planning. Post graduate centre human settlements

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 93 << page
of 10
>>
Sort by