Listing 1 - 10 of 397 << page
of 40
>>
Sort by

Book
Gesplitst of gespleten? : de kloof tussen wetenschappelijke en praktische kennis in opvoeding en onderwijs.
Author:
ISBN: 9033451557 Year: 2002 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

“When the teacher’s technique is based on research, teaching will no longer be regarded as some black arts, but will assume the status not of a dismal science, but of a progressive and enlightened practice” (Robert Rusk, 1932). Naast de academische frustratie van het onderwijskundige onderzoek verraadt die verwachting de maatschappelijke taak die de “moderne” opvoedingswetenschap zich in de loop van de geschiedenis heeft aangemeten. Wetenschappelijk onderzoek over opvoeding en onderwijs moet in de lijn van de “vooruitgang” in de positieve wetenschappen – vooral in de negentiende eeuw – bijdragen tot de oplossing van allerlei concrete problemen uit de praktijk en, daardoor onrechtstreeks, aanzetten tot een grotere welvaart en welzijn van de mensheid. Toch verliep de optimalisering van de onderwijs- en opvoedingspraktijk in de voorbije 250 jaar veel minder gestroomlijnd dan wat de simplistische verwachtingen uit het toenmalige professionele discours van onderzoekers laten vermoeden. Zo zijn beide kennissystemen ondertussen tot relatief autonome gebieden met een eigen maatschappelijke finaliteit uitgegroeid. Wat niet wegneemt dat in het hedendaagse discours constant de roep naar een nieuwe synthese weerklinkt. Volgens de auteur kan wetenschapshistorisch onderzoek evenwel helpen aantonen hoezeer die vraag behoort tot de quasi bovenhistorische retoriek van een wetenschapsbedrijf dat binnen de sociaal-historische context waarin het zich ontwikkelt, moet zien te overleven. (Bron: covertekst)


Article
De pedagogiek
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Article
La pédagogie
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
De pedagogisering achterna : aanzet tot een genealogie van de pedagogische mentaliteit in de voorbije 250 jaar
Author:
ISBN: 9033439921 9789033439926 Year: 2003 Publisher: Leuven/Leusden Acco


Article
L'apport de l'histoire de l'éducation à la définition des politiques éducatives : quelques réflexions méthodologiques
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Article
Kwantitatieve analyse van de Belgische lagere school (1830-1911)
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Article
Gemengde werking in de Chirojeugd : positiebepaling en verslag van de discussie
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Article
De kroonwacht : een jeugdwerk voor meisjes in West-Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Article
Rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en loopbaanperspectieven
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Order in progress : everyday education practice in primary school Belgium, 1880-1970
Author:
Year: 2000 Publisher: Leuven: Leuven university press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 397 << page
of 40
>>
Sort by