Narrow your search

Library

Odisee (4)

KU Leuven (3)

VUB (3)

KBR (2)

Belgian Parliament (1)

KDG (1)

UCLL (1)

UCLL (1)

RoSa (1)

VDIC (1)

More...

Resource type

book (10)

undetermined (2)


Language

Dutch (9)

English (3)


Year
From To Submit

2012 (2)

2011 (1)

2009 (1)

2006 (1)

2004 (1)

More...
Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Oocyte donation
Author:
Year: 1990 Publisher: Brussel VUB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Buik op kinderslot : zwanger worden als vrijen niet helpt.
Authors: ---
ISBN: 9056173839 9789056173838 Year: 2004 Publisher: Leuven Van Halewyck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een verhelderend gesprek over de mogelijkheden van de vruchtbaarheidsgeneeskunde. Begrippen als IVF, ICSI, eiceldonatie of embryoreductie worden in klare taal uitgelegd. Prof. Devroey analyseert de voor- en nadelen, de baten en kosten, de kansen en tegenslagen die men mag verwachten bij een medisch geassisteerde zwangerschap. De medische theorie wordt verduidelijkt met aangrijpende getuigenissen van mannen en vrouwen.Dit boek is een praktisch naslagwerk voor mensen met vragen. Feiten en meningen over de medische behandeling van onvruchtbaarheid.


Book
De geassisteerde reproductie en haar grenzen.
Authors: ---
Year: 2000

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De vooruitgang in de medische wetenschap is een goede zaak. De centrale vraag is alleen: mag alles wat kan, is alles wat kan ook goed? Is er nog plaats voor het onverwachte, het kind zoals het zich aandient met zijn gebreken en talenten? Kunnen ouders vandaag ook kiezen voor het niet weten?De auteurs staan stil bij de recente medische ontwikkelingen op gebied van voortplanting, verloskunde en prenatale diagnose. Ze pleiten voor omzichtigheid want in het intieme veld van de voortplanting is ethische waakzaamheid geboden.


Book
Overwegingen bij menselijke onvruchtbaarheid
Authors: ---
Year: 1987

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De mens heeft in een zeer korte tijdspanne (2 à 3 generaties) belangrijke nieuwe mogelijkheden verworven om beslissend en richtinggevend op te treden op het gebied van het menselijk leven zelf. Het verwerven van deze mogelijkheden geeft sommigen een euforisch gevoel van macht en is voor anderen angstwekkend.Dit boek handelt over deze ethische vragen omtrent lijf en leven. Het gaat om beschikken: de mogelijkheden hebben om onder eigen verantwoordelijkheid beslissend een keuze te maken tussen geldige alternatieven, en dit op terreinen waar dit vroeger niet kon. Het thema is toegespitst op lijf en leden als de terreinen waar nieuwe mogelijkheden en verantwoordelijkheid het meest de concrete individuele mens raken en waarop de zeer snelle evolutie van de medische wetenschappen veel en concreet materiaal bieden voor discussie. Leven staat hier voor alle essentiële beslissingen omtrent begin en einde, kwaliteit en vorm van het menselijk leven, wat o.m. tot uiting komt in vragen rond vruchtbaarheid, contraceptie, abortus, genetisch onderzoek, kunstmatige inseminatie, euthanasie, zelfdoding en transplantatie. Lijf staat voor het beleefde lichaam als psychisch fysisch geheel in relatie met de levensomstandigheden en de eigen geschiedenis, wat o.m. tot uiting komt in vragen rond beleven van seksualiteit, donorschap, gebruik van medicamenten en genotmiddelen, wijzigingen aan het lichaam om esthetische of ideologische redenen, sterilisatie en deelneming aan trainingen en therapieën.

Keywords

170 --- fertiliteit (gez) --- Chapters

Fuencaliente : Alto Saxophone and Piano
Authors: ---
Year: 2011 Publisher: Grimbergen Lantro Music,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

#LMAT --- #LMAT:part --- Flemish music

Three Ladies : Flute, Violin, Violoncello and Piano
Authors: ---
Year: 2012 Publisher: Grimbergen Lantro Music,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

#LMAT --- #LMAT:part --- Flemish music


Book
Vragen aan de gynaecoloog
Authors: ---
ISBN: 9028905278 Year: 1980 Publisher: Kapellen Helios

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Methodological and clinical issues to be considered in the design of efficacy trials in assisted reproductive technologies
Authors: --- ---
Year: 2009 Publisher: Brussel VUB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Onderzoek naar de kennis omtrent het humaan papillomavirus en HPV-vaccinatie bij VUB-studenten
Authors: --- ---
Year: 2012 Publisher: Brussel VUB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Endometriose

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

605.5 --- endometriose (gez) --- Chapters

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by