Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Oocyte donation
Author:
Year: 1990 Publisher: Brussel VUB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Buik op kinderslot : zwanger worden als vrijen niet helpt.
Authors: ---
ISBN: 9056173839 9789056173838 Year: 2004 Publisher: Leuven Van Halewyck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een verhelderend gesprek over de mogelijkheden van de vruchtbaarheidsgeneeskunde. Begrippen als IVF, ICSI, eiceldonatie of embryoreductie worden in klare taal uitgelegd. Prof. Devroey analyseert de voor- en nadelen, de baten en kosten, de kansen en tegenslagen die men mag verwachten bij een medisch geassisteerde zwangerschap. De medische theorie wordt verduidelijkt met aangrijpende getuigenissen van mannen en vrouwen.Dit boek is een praktisch naslagwerk voor mensen met vragen. Feiten en meningen over de medische behandeling van onvruchtbaarheid.


Book
Baby Blue : Zinderend leven: van diepvrieseicel tot levende proefbuis.
Authors: ---
ISBN: 9789089313027 Year: 2012 Publisher: Gent Borgerhoff & Lamberigts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Eigenlijk zouden elke vrouw en elke man die een kindje willen dit boek moeten lezen”. Dat zegt de Vlaamse professor Paul Devroey, wereldautoriteit in vruchtbaarheidsbehandelingen. De wetenschap kan heel veel: de kinderwens van schijnbaar onvruchtbare vrouwen en mannen toch waarmaken, embryo’s screenen op genetische afwijkingen, kinderen op de wereld zetten om àndere kinderen te helpen genezen, vrouwen bevruchten met het zaad van hun dode man... En dan zijn er nog de ethische vragen, rond eugenetica, klonen, draagmoeders en designerbaby's... Maar achter al die technieken en wetten en regels schuilen mensen en hun verhalen, van hoop en wanhoop, van taboes en onbegrip, van intens geluk en diepe ontgoocheling. Daarover gaat BABY BLUE: over het immense verlangen van mensen om een kindje te krijgen, en hoe dat lang niet altijd vanzelfsprekend is.


Book
Vragen aan de gynaecoloog
Authors: ---
ISBN: 9028905278 Year: 1980 Publisher: Kapellen Helios

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
De geassisteerde reproductie en haar grenzen.
Authors: ---
Year: 2000

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De vooruitgang in de medische wetenschap is een goede zaak. De centrale vraag is alleen: mag alles wat kan, is alles wat kan ook goed? Is er nog plaats voor het onverwachte, het kind zoals het zich aandient met zijn gebreken en talenten? Kunnen ouders vandaag ook kiezen voor het niet weten?De auteurs staan stil bij de recente medische ontwikkelingen op gebied van voortplanting, verloskunde en prenatale diagnose. Ze pleiten voor omzichtigheid want in het intieme veld van de voortplanting is ethische waakzaamheid geboden.


Book
Methodological and clinical issues to be considered in the design of efficacy trials in assisted reproductive technologies
Authors: --- ---
Year: 2009 Publisher: Brussel VUB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Onderzoek naar de kennis omtrent het humaan papillomavirus en HPV-vaccinatie bij VUB-studenten
Authors: --- ---
Year: 2012 Publisher: Brussel VUB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Dossier Holibi-ouderschap
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2006 Publisher: Sint-Lambrecht-Woluwe Unie Vrijzinnige Verenigingen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. De openstelling van de adoptie2. Interview met Guy Swennen3. Adoptie-ervaringen bij homo- en lesbische koppels4. Lesbische paren en donorinsiminatie5. Etische aspecten van homoseksueel ouderschap6. UVV-visie op holobi-ouderschap

Keywords

322.9 --- Issue


Book
Onzeker zwanger : vruchtbaarheidscontrole en prenatale diagnose.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 905826078X Year: 2000 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De vooruitgang in de medische wetenschap is een goede zaak. De centrale vraag is alleen: mag alles wat kan, is alles wat kan ook goed? Is er nog plaats voor het onverwachte, het kind zoals het zich aandient met zijn gebreken en talenten? Kunnen ouders vandaag ook kiezen voor het niet weten? De auteurs staan stil bij de recente medische ontwikkelingen op gebied van voortplanting, verloskunde en prenatale diagnose. Ze pleiten voor omzichtigheid want in het intieme veld van de voortplanting is ethische waakzaamheid geboden.

Keywords

diagnostiek (geneeskunde) --- vroedvrouwen --- Ethics of family. Ethics of sexuality --- Gynaecology. Obstetrics --- voortplanting (mensen) --- zwangerschap --- kunstmatige inseminatie --- zwangerschapsbegeleiding --- prenatale diagnose --- Grossesse --- Zwangerschap --- Academic collection --- bio-ethiek --- getuigenis --- voortplanting --- 612.63 --- 618.2 --- Abortus --- Embryo/Foetus --- Medische ethiek --- Voortplanting --- 605.5 --- 615.5 --- abortus provocatus --- ethiek --- fertiliteit --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- in-vitrofertilisatie --- medische ethiek --- medische technologie --- obstetrie --- vroedkunde --- zwangerschapspsychologie --- Abortus provocatus (vruchtafdrijving) --- In-vitrofertilisatie --- Kunstmatige inseminatie --- Prenatale diagnostiek --- Prenatale raadpleging (zwangerschapscontrole) --- 615.54 --- 618.2 )* OBSTETRIE --- Handboek/cursus --- bevruchting (gez) --- fertiliteit (gez) --- obstetrie (gez) --- prenatale diagnose (gez) --- seksuologie (gez) --- abortus provocatus (vruchtafdrijving, zwangerschapsafbreking) --- fertiliteit (fertiliteitsstoornissen, infertiliteit, vruchtbaarheid) --- in-vitrofertilisatie (IVF, proefbuisbaby) --- ouderschap --- prenatale raadpleging --- zwangerschap (graviditeit) --- abortus --- erfelijkheid (erfelijke aanleg, erfelijk risico) --- genetisch onderzoek --- in-vitrofertilisatie (bevruchting in vitro, proefbuisbaby's) --- reproductieve technologie (voortplantingstechnologie, medisch begeleide voortplanting, MBV, artificiële voortplanting, kunstmatige voortplanting) --- ethiek (ethische aspecten) --- prenatale diagnostiek (prenatale test) --- Avortement --- Embryon/Foetus --- Ethique médicale --- Procréation/Reproduction --- Gynaecologie - Verloskunde - Obstetrie --- Seksualiteit, huwelijk en gezin; voorlichting en ethiek --- (zie ook: genetisch advies) --- 179.7 --- 61 --- hérédité (disposition héréditaire, prédisposition, risque) --- recherche génétique --- fécondation in vitro (fertilisation in vitro, FIV, fécondation in vitro et embryo transfert, FIVETE) --- technique de reproduction (technique de procréation, procréation médicalement assistée, PMA, procréation artificielle) --- ethique (aspects ethiques) --- diagnostic prénatal (test prénatal, DPN) --- grossesse --- Belgium


Book
Belgisch raadgevend comité voor bio-ethiek : de adviezen 2005-2009.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek is de officiële Belgische instantie die adviezen dient uit te brengen over de vragen die rijzen bij de nieuwe technologieën op het vlak van de gezondheid. Dit boek bevat de integrale tekst van de zeventien adviezen die door het Comité gedurende zijn derde mandaat (sinds 21 april 2005 tot 20 april 2009) werden uitgebracht. De adviezen fungeren als oriëntaties voor de parlementaire en ministeriële besluitvorming. Soms adviseert het Comité ook lokale commissies voor medische ethiek, tenminste als ze daarvoor een verzoek tot het comité hebben gericht. Deze adviezen zijn voor vele doeleinden bruikbaar: onderwijs, vorming, organisatie van medische praktijk, maatschappelijke ethische reflectie e.d. Ze bieden alle een duidelijk beeld van de ethische debatten in België rondom een grote verscheidenheid van medische thema's.

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by