Listing 1 - 10 of 25 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Current theory and practice of ICSI
Author:
Year: 1998 Volume: 13 Publisher: Oxford : Oxford university press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Buik op kinderslot : zwanger worden als vrijen niet helpt
Authors: ---
ISBN: 9056173839 9789056173838 Year: 2004 Publisher: Leuven Van Halewyck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een verhelderend gesprek over de mogelijkheden van de vruchtbaarheidsgeneeskunde. Begrippen als IVF, ICSI, eiceldonatie of embryoreductie worden in klare taal uitgelegd. Prof. Devroey analyseert de voor- en nadelen, de baten en kosten, de kansen en tegenslagen die men mag verwachten bij een medisch geassisteerde zwangerschap. De medische theorie wordt verduidelijkt met aangrijpende getuigenissen van mannen en vrouwen.Dit boek is een praktisch naslagwerk voor mensen met vragen. Feiten en meningen over de medische behandeling van onvruchtbaarheid.


Book
Baby blue : zinderend leven : van diepvriesei tot levende proefbuis
Authors: ---
ISBN: 9789089313027 Year: 2012 Publisher: Gent Borgerhoff & Lamberigts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Eigenlijk zouden elke vrouw en elke man die een kindje willen dit boek moeten lezen”. Dat zegt de Vlaamse professor Paul Devroey, wereldautoriteit in vruchtbaarheidsbehandelingen. De wetenschap kan heel veel: de kinderwens van schijnbaar onvruchtbare vrouwen en mannen toch waarmaken, embryo’s screenen op genetische afwijkingen, kinderen op de wereld zetten om àndere kinderen te helpen genezen, vrouwen bevruchten met het zaad van hun dode man... En dan zijn er nog de ethische vragen, rond eugenetica, klonen, draagmoeders en designerbaby's... Maar achter al die technieken en wetten en regels schuilen mensen en hun verhalen, van hoop en wanhoop, van taboes en onbegrip, van intens geluk en diepe ontgoocheling. Daarover gaat BABY BLUE: over het immense verlangen van mensen om een kindje te krijgen, en hoe dat lang niet altijd vanzelfsprekend is.


Book
De geassisteerde reproductie en haar grenzen.
Authors: ---
Year: 2000

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De vooruitgang in de medische wetenschap is een goede zaak. De centrale vraag is alleen: mag alles wat kan, is alles wat kan ook goed? Is er nog plaats voor het onverwachte, het kind zoals het zich aandient met zijn gebreken en talenten? Kunnen ouders vandaag ook kiezen voor het niet weten?De auteurs staan stil bij de recente medische ontwikkelingen op gebied van voortplanting, verloskunde en prenatale diagnose. Ze pleiten voor omzichtigheid want in het intieme veld van de voortplanting is ethische waakzaamheid geboden.


Book
Overwegingen bij menselijke onvruchtbaarheid
Authors: ---
Year: 1987

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De mens heeft in een zeer korte tijdspanne (2 à 3 generaties) belangrijke nieuwe mogelijkheden verworven om beslissend en richtinggevend op te treden op het gebied van het menselijk leven zelf. Het verwerven van deze mogelijkheden geeft sommigen een euforisch gevoel van macht en is voor anderen angstwekkend.Dit boek handelt over deze ethische vragen omtrent lijf en leven. Het gaat om beschikken: de mogelijkheden hebben om onder eigen verantwoordelijkheid beslissend een keuze te maken tussen geldige alternatieven, en dit op terreinen waar dit vroeger niet kon. Het thema is toegespitst op lijf en leden als de terreinen waar nieuwe mogelijkheden en verantwoordelijkheid het meest de concrete individuele mens raken en waarop de zeer snelle evolutie van de medische wetenschappen veel en concreet materiaal bieden voor discussie. Leven staat hier voor alle essentiële beslissingen omtrent begin en einde, kwaliteit en vorm van het menselijk leven, wat o.m. tot uiting komt in vragen rond vruchtbaarheid, contraceptie, abortus, genetisch onderzoek, kunstmatige inseminatie, euthanasie, zelfdoding en transplantatie. Lijf staat voor het beleefde lichaam als psychisch fysisch geheel in relatie met de levensomstandigheden en de eigen geschiedenis, wat o.m. tot uiting komt in vragen rond beleven van seksualiteit, donorschap, gebruik van medicamenten en genotmiddelen, wijzigingen aan het lichaam om esthetische of ideologische redenen, sterilisatie en deelneming aan trainingen en therapieën.

Keywords

170 --- fertiliteit (gez) --- Chapters

Fuencaliente : Alto Saxophone and Piano
Authors: ---
Year: 2011 Publisher: Grimbergen Lantro Music,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

#LMAT --- #LMAT:part --- Flemish music

Three Ladies : Flute, Violin, Violoncello and Piano
Authors: ---
Year: 2012 Publisher: Grimbergen Lantro Music,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

#LMAT --- #LMAT:part --- Flemish music


Book
From fresh heterologous oocyte donation to autologous oocyte banking
Authors: ---
Year: 2012 Publisher: Brussel VUB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Optimisation of the follicular phase in IVF/ICSI
Authors: ---
Year: 2012 Publisher: Brussel VUB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Preimplantation genetic aneuploidy screening
Authors: ---
Year: 2012 Publisher: Brussel VUB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 25 << page
of 3
>>
Sort by