Listing 1 - 10 of 54 << page
of 6
>>
Sort by

Book
Verpleegkundige excellentie : verpleegkunde tussen praktijk en ethiek.
Authors: ---
ISBN: 9035222709 Year: 2000 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Veel maatschappelijke en verpleegkundige evoluties maken het noodzakelijk dat duidelijke oriëntaties aangereikt worden over goede zorg en excellente verpleegkunde. Hoe kan de verpleegkunde zich aan het begin van de 21ste eeuw blijven profileren als daad geworden bekommernis voor de hulpbehoevende medemens? Hoe verhoudt verpleegkunde zich tot haar traditie, de technologie en het ethisch debat in onze samenleving? Hoe kijken andere hulpverleners uit de gezondheidszorg (artsen, beleidsverantwoordelijken, pastores, docenten, ethici) aan tegenover de verpleegkunde als zorgzame praktijk? In het 1ste deel wordt getracht vanuit een meer theoretische benadering en eigen visie over verpleegkundige ethiek te ontwikkelen. De ethische betekenis wordt vanuit verschillende invalshoeken beschreven. In het tweede deel staat de dialoog tussen theorie en praktijk centraal. Vanuit verschillende posities en functies in de gezondheidszorg wordt nagedacht over de ethische betekenis van de verpleegkunde.

Keywords

Ethics, Nursing. --- 241.63*2 --- #GBIB:CBMER --- Academic collection --- ethiek --- verpleegkunde --- zorg (zorgverstrekking, zorgverlening) --- zorgethiek (ethiek van de zorg, zorgrelatie) --- zorgverstrekker-patiëntrelatie (verpleegkundige-patiëntrelatie) --- 603.1 --- bio-ethiek --- medische ethiek --- Medische ethiek --- Verpleegkunde --- 613.3 --- gezondheidszorg --- verpleegkundige ethiek --- zorgethiek --- (verpleegkundig) --- 614.22 --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Gezondheidsethiek --- Moraal (ethiek) --- Verpleegkundig beroep --- 613 --- 616.083 ) Verpleegkundige ethiek --- ethiek (gez) --- gezondheidszorg (gez) --- verpleegkunde (gez) --- verpleegkundig beroep (gez) --- autonomie --- beroepsuitoefening --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- ethiek (moraal) --- euthanasie --- palliatieve zorgen --- patiënt-verpleegkundige relatie (verpleegkundige-patiënt relatie) --- professionalisering --- stervensbegeleiding --- terminale zorgen --- verpleegkundig beroep --- verpleegkundige interventies --- zelfbeschikking --- zorgbehoefte --- 604.22 --- Nursing Ethics --- Ethic, Nursing --- Nursing Ethic --- Nurses --- Nursing --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- soins infirmiers --- soins (prestation de soins) --- éthique des soins --- relation soignant-patient (relation infirmier-patient) --- medische ethiek, euthanasie --- Ethique médicale --- Beroep en opleiding --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- ethics --- verpleegmethoden --- beroepsethiek --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- beroepsethiek. --- Beroepsethiek. --- Social medicine --- Ethics, Nursing


Book
Verpleegkundige excellentie : verpleegkunde tussen praktijk en ethiek
Authors: ---
ISBN: 9789036812726 Year: 2016 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een vernieuwende uitgave over verpleegkundige ethiek. Vele maatschappelijke en verpleegkundige evoluties maken het noodzakelijk dat duidelijke oriëntaties aangereikt worden over 'goede zorg' en 'excellente verpleegkunde'. Hoe kan de verpleegkundige zich aan het begin van de 21e eeuw blijven profileren als 'daadgeworden bekommeris' voor de hulpbehoevende medemens? Hoe verhoudt verpleegkunde zich tot haar traditie, de technologie en het ethisch debat in onze samenleving? Hoe kijken andere hulpverleners uit de gezondheidszorg zoals artsen, beleidsverantwoordelijken, pastores, docenten, ethici aan tegen de verpleegkunde als 'zorgzame praktijk'? In het eerste deel wordt getracht vanuit een meer theoretische benadering een eigen visie over verpleegkundige ethiek te ontwikkelen. De ethische betekenis van de verpleegkundige praktijk wordt vanuit verschillende invalshoeken beschreven. In het tweede deel staat de dialoog tussen theorie en praktijk centraal. Vanuit verschillende posities en functies in de gezondheidszorg wordt nagedacht over de ethische betekenis van de verpleegkunde. In het derde deel wordt een aantal verpleegdilemma's uit de dagelijkse praktijk besproken. Verpleegkundige excellentie nodigt u uit mee te denken over wat 'meer' is in de zorg. Het boek is gericht op het ruime publiek van verpleegkundigen en geïnteresseerden in de verpleegkundige ethiek en meer in het bijzonder leidinggevenden, docenten en (verpleegkundige) leden van commissies voor medische ethiek.


Book
De bijdrage voor de opleiding in de ontwikkeling van het ethisch handelen van studenten verpleegkunde.
Authors: ---
Year: 1993 Publisher: Leuven Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Geneeskunde,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Palliatieve zorg : zorg voor het leven : een onderzoek naar de specifieke bijdrage van de residentiële palliatieve zorgverlening.
Authors: --- ---
ISBN: 903820230X 9789038202303 Year: 2000 Publisher: Gent Academia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Uniek aan dit boek is de synthese van ervaringen van patiënten, hun omgeving, en de zorgverleners. Theoretische beschouwingen en onderzoeksmodellen worden afgewisseld met getuigenissen uit de praktijk. Het boek bevat een uitgebreid literatuuronderzoek en is op die manier ook bruikbaar als een status quaestionis van de palliatieve zorgen (Bron: covertekst)


Book
Het verpleegkundig beroep in crisis: een onderzoek naar het professioneel zelfbeeld van verpleegkundigen
Authors: --- ---
Year: 2003 Publisher: Brussel Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Milieu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Een mogelijk model voor psychiatrische verpleegkundigen ?

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het verpleegkundig beroep in crisis? Een onderzoek naar het professioneel zelfbeeld van verpleegkundigen
Authors: --- ---
Year: 2001 Publisher: Leuven CZV

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

#GBIB:CBMER


Book
Streven naar een fixatiearme thuiszorg : praktijkrichtlijn
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789462927476 Year: 2016 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze eerste praktijkrichtlijn voor een fixatiearme thuiszorg verduidelijkt het concept, de impact, de gevolgen en de ethische en juridische aspecten van fysieke fixatie in de thuiszorg. Daarnaast wil de richtlijn zorgverleners van de eerste lijn ondersteunen bij het beslissingsproces en het verantwoord gebruik van fysieke fixatie. Ook alternatieve maatregelen komen aan bod.Vrijheidsbeperkende maatregelen vormen een complex probleem in de gezondheidszorg. De ernstige negatieve gevolgen voor de patiënt, de familie en de zorgverleners zijn evident. En toch worden deze maatregelen nog te vaak toegepast.Met de stijgende vraag naar thuiszorg zal ook de vraag naar vrijheidsbeperkende maatregelen toenemen. Die evolutie zet de ethische en juridische vragen op scherp. Het is dan ook hoog tijd voor een praktijkrichtlijn over het gebruik van fysieke fixatie in de thuiszorg, die zorgverleners en stakeholders sensibiliseert om deze maatregelen zo veel mogelijk te mijden en enkel als laatste redmiddel in te schakelen.De praktijkrichtlijn Streven naar een fixatiearme thuiszorg is richtinggevend en is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren in situaties waarbij fysieke fixatie wordt toegepast of overwogen. Dit boek richt zich tot thuisverpleegkundigen, huisartsen en andere professionele thuiszorgactoren, zoals ergotherapeuten, kinesitherapeuten, zorgkundigen en opvoeders.


Book
Streven naar een fixatiearme thuiszorg : praktijkrichtlijn
Authors: --- --- --- ---
Year: 2016 Publisher: Leuven : Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Dissertation
Clinical leadership development in Vlaanderen : exploratie van de relatie tussen clinical leadership en verpleegkundige en patiëntenoutcome.
Authors: --- ---
Year: 2005 Publisher: Leuven K.U.Leuven. Faculteit Geneeskunde,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 54 << page
of 6
>>
Sort by