Listing 1 - 10 of 56 << page
of 6
>>
Sort by

Book
Supporting Nurses in Ethical Decision Making

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Verpleegkundige excellentie : verpleegkunde tussen praktijk en ethiek.
Authors: ---
ISBN: 9035222709 Year: 2000 Publisher: Maarssen : Elsevier Gezondheidszorg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Veel maatschappelijke en verpleegkundige evoluties maken het noodzakelijk dat duidelijke oriëntaties aangereikt worden over goede zorg en excellente verpleegkunde. Hoe kan de verpleegkunde zich aan het begin van de 21ste eeuw blijven profileren als daad geworden bekommernis voor de hulpbehoevende medemens? Hoe verhoudt verpleegkunde zich tot haar traditie, de technologie en het ethisch debat in onze samenleving? Hoe kijken andere hulpverleners uit de gezondheidszorg (artsen, beleidsverantwoordelijken, pastores, docenten, ethici) aan tegenover de verpleegkunde als zorgzame praktijk? In het 1ste deel wordt getracht vanuit een meer theoretische benadering en eigen visie over verpleegkundige ethiek te ontwikkelen. De ethische betekenis wordt vanuit verschillende invalshoeken beschreven. In het tweede deel staat de dialoog tussen theorie en praktijk centraal. Vanuit verschillende posities en functies in de gezondheidszorg wordt nagedacht over de ethische betekenis van de verpleegkunde.

Keywords

Ethics, Nursing. --- 241.63*2 --- #GBIB:CBMER --- Academic collection --- ethiek --- verpleegkunde --- zorg (zorgverstrekking, zorgverlening) --- zorgethiek (ethiek van de zorg, zorgrelatie) --- zorgverstrekker-patiëntrelatie (verpleegkundige-patiëntrelatie) --- 603.1 --- bio-ethiek --- medische ethiek --- Medische ethiek --- Verpleegkunde --- 613.3 --- gezondheidszorg --- verpleegkundige ethiek --- zorgethiek --- (verpleegkundig) --- 614.22 --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Gezondheidsethiek --- Moraal (ethiek) --- Verpleegkundig beroep --- 613 --- 616.083 ) Verpleegkundige ethiek --- ethiek (gez) --- gezondheidszorg (gez) --- verpleegkunde (gez) --- verpleegkundig beroep (gez) --- autonomie --- beroepsuitoefening --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- ethiek (moraal) --- euthanasie --- palliatieve zorgen --- patiënt-verpleegkundige relatie (verpleegkundige-patiënt relatie) --- professionalisering --- stervensbegeleiding --- terminale zorgen --- verpleegkundig beroep --- verpleegkundige interventies --- zelfbeschikking --- zorgbehoefte --- 604.22 --- Nursing Ethics --- Ethic, Nursing --- Nursing Ethic --- Nurses --- Nursing --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- soins infirmiers --- soins (prestation de soins) --- éthique des soins --- relation soignant-patient (relation infirmier-patient) --- medische ethiek, euthanasie --- Ethique médicale --- Beroep en opleiding --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- ethics --- verpleegmethoden --- beroepsethiek --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- beroepsethiek. --- Beroepsethiek. --- Social medicine --- Ethics, Nursing


Book
Verpleegkundige excellentie : verpleegkunde tussen praktijk en ethiek
Authors: ---
ISBN: 9789036812726 Year: 2016 Publisher: Houten Bohn stafleu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

het begin van de 21e eeuw blijven profileren als 'daadgeworden bekommeris' voor de hulpbehoevende medemens? Hoe verhoudt verpleegkunde zich tot haar traditie, de technologie en het ethisch debat in onze samenleving? Hoe kijken andere hulpverleners uit de gezondheidszorg zoals artsen, beleidsverantwoordelijken, pastores, docenten, ethici aan tegen de verpleegkunde als 'zorgzame praktijk'? In het eerste deel wordt getracht vanuit een meer theoretische benadering een eigen visie over verpleegkundige ethiek te ontwikkelen. De ethische betekenis van de verpleegkundige praktijk wordt vanuit verschillende invalshoeken beschreven. In het tweede deel staat de dialoog tussen theorie en praktijk centraal. Vanuit verschillende posities en functies in de gezondheidszorg wordt nagedacht over de ethische betekenis van de verpleegkunde. In het derde deel wordt een aantal verpleegdilemma's uit de dagelijkse praktijk besproken. Verpleegkundige excellentie nodigt u uit mee te denken over wat 'meer' is in de zorg. Het boek is gericht op het ruime publiek van verpleegkundigen en geïnteresseerden in de verpleegkundige ethiek en meer in het bijzonder leidinggevenden, docenten en (verpleegkundige) leden van commissies voor medische ethiek.


Book
Verpleegkundige excellentie : Verpleegkunde tussen praktijk en ethiek
Authors: ---
ISBN: 9789035222700 Year: 2000 Publisher: Maarssen Elsevier Gezondheidszorg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

65


Book
De bijdrage voor de opleiding in de ontwikkeling van het ethisch handelen van studenten verpleegkunde.
Authors: ---
Year: 1993 Publisher: Leuven Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Geneeskunde,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Dissertation
Een mogelijk model voor psychiatrische verpleegkundigen ?

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het verpleegkundig beroep in crisis? Een onderzoek naar het professioneel zelfbeeld van verpleegkundigen
Authors: --- ---
Year: 2001 Publisher: Leuven CZV

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

#GBIB:CBMER


Book
Palliatieve zorg; zorg voor het leven
Authors: --- ---
Year: 2001 Publisher: Gent Academia Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het verpleegkundig beroep in crisis: een onderzoek naar het professioneel zelfbeeld van verpleegkundigen
Authors: --- ---
Year: 2003 Publisher: Brussel Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Milieu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
The Ethics of Socially Assistive Robots in Aged Care : A Focus Group Study With Older Adults in Flanders, Belgium

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Socially assistive robots (SARs) need to be studied from older adults’ perspective, given their predicted future ubiquity in aged-care settings. Current ethical discourses on SARs in aged care are uninformed by primary stakeholders’ ethical perceptions. This study reports on what community-dwelling older adults in Flanders, Belgium, perceive as ethical issues of SARs in aged care.

Keywords

665 Ouderen --- Robotica --- E-books

Listing 1 - 10 of 56 << page
of 6
>>
Sort by