Listing 1 - 10 of 45 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Het recht om te sterven
Author:
ISBN: 9789460581076 Year: 2012 Publisher: Antwerpen Luster

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Euthanasie, of het uitdrukkelijk zelfgekozen levenseinde met behulp van een arts, komt relatief weinig voor. Toch spreekt dit thema erg tot de verbeelding. Dankzij de euthanasiewet weten mensen meer en meer dat ze de regie over hun levenseinde zelf in handen kunnen houden. Er bestaan echter ook andere, veel frequentere beslissingen bij het levenseinde waarbij de inspraak van de patiënt helemaal niet zo duidelijk is. In dit boek legt Wim Distelmans uit welke (keuze-)mogelijkheden er zijn, en wat ze precies betekenen. Hij legt ook uit hoe je ‘met je papieren in orde’ kunt zijn, met andere woorden, hoe iemand aan voorafgaande zorgplanning kan doen. Het levenseinde is immers te belangrijk om alleen aan artsen over te laten.


Book
Een waardig levenseinde.
Author:
ISBN: 9052408688 9789052408682 Year: 2004 Publisher: Antwerpen/Amsterdam Houtekiet

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek verschaft beter inzicht in de zorg rond het levenseinde. Het wil iedere burger mondig maken tegenover de medische wereld. Het is ook bedoeld voor zorgverleners die op een empathische manier met hun patiënten willen omgaan. Een menswaardig levenseinde beschrijft de moeizame opkomst van de palliatieve zorg in België, die intussen één van de beste ter wereld is, en het niet minder gemakkelijk debat over de wettelijke regeling van euthanasie. De ondersteuning van ongeneeslijke zieken worden vanuit de praktijk gegeven. De technische informatie en ethische overwegingen zijn in een voor iedereen verstaanbare taal geschreven. Het boek is een pleidooi voor een verandering in onze houding tegenover alle ongeneeslijke patiënten waarbij het vermijden van therapeutische hardnekkigheid topprioriteit verdient.


Book
Een waardig levenseinde
Author:
ISBN: 9789089240262 Year: 2005 Publisher: Houtekiet

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een waardig levenseinde maakt de lezer mondig tegenover de medische wereld. Het boek is ook bedoeld voor zorgverleners die op een invoelende manier met hun patiënten willen omgaan. Het veegt een aantal hardnekkige mythes over het gebruik van morfine van tafel, bevat tips voor bestrijding van pijn en doodsangst, verklaart waarom dokters, ondanks de euthanasiewet, nog altijd aarzelen om bij euthanasie te helpen en legt uit hoe het levenseinde met spiritualiteit en psychologische ondersteuning kan verzacht worden. Het is vooral ook een pleidooi voor een verandering in onze houding tegenover ongeneeslijke patiënten en tegen therapeutische hardnekkigheid.


Multi
Palliatieve sedatie : 'trage euthanasie' of sociale dood?
Author:
ISBN: 9789089246066 Year: 2017 Publisher: Antwerpen Houtekiet

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Palliatieve sedatie wordt in de volksmond omschreven als 'iemand kunstmatig in slaap doen', 'iemand in coma brengen' of ook nog 'iemand platspuiten'. De laatste tijd wordt deze techniek meer en meer gebruikt om onbehandelbaar en ondraaglijk lijden tijdens de laatste levensfase te vermijden. In veel zorginstellingen wordt palliatieve sedatie echter ook als alternatief voor euthanasie opgedrongen. Bovendien verkiezen sommige artsen palliatieve sedatie boven euthanasie omdat zij hierdoor opnieuw aan zet zijn. Het merendeel van de sedaties gebeurt zonder medeweten van de patiënt, terwijl euthanasie enkel kan op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene.Dit boek wikt de voor- en nadelen van palliatieve sedatie. Hoewel de patiënt door palliatieve sedatie 'sociaal' overlijdt, zijn er argumenten waarom palliatieve sedatie - net zoals euthanasie - ook levensverkortend is. Ten slotte wil het boek noodzakelijke informatie geven die nodig is bij hetstreven naar een waardig levenseinde.Bron: https://www.standaardboekhandel.be/p/palliatieve-sedatie-9789089246066


Book
Voor ik het vergeet : alles over het levenseinde bij dementie en wilsonbekwaamheid
Author:
ISBN: 9789089247636 9789089247643 Year: 2019 Publisher: Antwerpen Houtekiet

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De tragiek van dementie en andere wils onbekwaamheid is niet te onderschatten. Ondanks menselijke (palliatieve) zorg willen sommigen niet aftakelen. Angst voor controleverlies motiveert voor het opstellen van wilsverklaringen. De wilsverklaring euthanasie geldt echter alleen bij onomkeerbaar coma en niet bij dementie, hersenbloedingen enzovoort. Het kan enkel zoals Hugo Claus het deed: door te vroeg euthanasie aan te vragen, want nadien is het te laat. Mensen aanvaarden dit niet langer. Dit boekje legt haarfi jn uit wat in België momenteel wel en niet kan.bron: http://www.houtekiet.be/boeken/p/detail/voor-ik-het-vergeet


Book
Symptoombestrijding bij terminale aandoeningen
Author:
ISBN: 9789080550605 Year: 2012 Publisher: Wemmel Forum Palliatieve Zorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Prelinaire studie naar de interaktie tussen microtubuli inhibitoren en gamma-irradiatie in experimentele muizentumoren in vivo en in vitro
Author:
Year: 1986 Publisher: Brussel VUB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Microtubule inhibitors in vivo: selective targeting of malignant invasion and effects on ionizing radiation
Author:
Year: 2000 Publisher: Brussels VUB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Een waardig levenseinde
Author:
Year: 2008 Publisher: Antwerpen Houtekiet

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Voor zij die lijden : na het proces : alle vragen over euthanasie die een antwoord verdienen
Author:
ISBN: 9789463932271 Year: 2020 Publisher: Gent Borgerhoff & Lamberigts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 45 << page
of 5
>>
Sort by