Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Psychiatrische ziekteleer voor psychiatrisch verpleegkundigen.
Author:
ISBN: 9033463334 Year: 2006 Publisher: Leuven Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Psychiatrische ziekteleer
Authors: ---
ISBN: 9789463444521 Year: 2018 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Psychiatrische ziekteleer
Authors: ---
ISBN: 9789033494154 9789033499111 9789462923812 9789462928275 Year: 2007 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Psychiatrische ziekteleer
Authors: ---
Year: 2018 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Dissertation
Evoluties in het overheidsbeleid inzake Geestelijke Gezondheidszorg in België en de consequenties hiervan voor de werkorganisatie en de financiering van de psychiaterfunctie

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Euthanasie bij psychisch lijden : het hellend vlak dat overslaat?
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789044135183 Year: 2017 Volume: 9 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vier auteurs buigen zich over de vraag hoe het verder moet met de euthanasie bij psychisch lijden. Ze doen het uit medische, filosofische en gelovige hoek en proberen vanuit deze invalshoeken de vraag te beantwoorden wat mensen met psychisch lijden brengt om de euthanasievraag te stellen. Dat het om een complex gegeven gaat, is duidelijk. Dat het dikwijls om een pijnlijke, uitzichtloze situatie gaat, is eveneens een feit. Maar is het toepassen van euthanasie het ultieme antwoord op de noodkreet die deze mensen uiten? Of zijn er alternatieven waarbij men wel degelijk de vraag ernstig neemt zonder het leven weg te nemen? Want euthanasie blijft toch steeds het meest radicale en onomkeerbare wat men kan doen bij een mens: zijn leven zelf afnemen.Het essay kwam er vanuit een bekommernis bij de auteurs, die zien dat er steeds meer en vlugger gegrepen wordt naar euthanasie als antwoord, waarbij ze zich de vraag stelden of een handeling, die voorheen een strafbare act was maar nu onder bepaalde voorwaarden werd gelegaliseerd, verder zal evolueren als een van de mogelijke behandelingen bij psychisch lijden. Ook hier luidt de vraag in welke mate de absolute zelfbeschikking en de absolute vrijheid het aan het winnen zijn op de absolute beschermwaardigheid van de mens, van ieder mens, ook van de mens die psychisch zwaar lijdt. We zitten hier duidelijk op een hellend vlak, en blijkbaar is dat nu aan het overslaan.

Keywords

Christian moral theology --- euthanasie --- Philosophical anthropology --- Psychiatry --- psychiatrie --- palliatieve zorgen --- deontologie --- Professional ethics. Deontology --- klinische psychologie --- 603.1 --- psychologie --- ethiek --- BPB1712 --- Euthanasie --- Psychanalyse --- psychisch lijden --- medische ethiek, euthanasie --- Psychoanalyse --- PXL-Healthcare 2018 --- medische ethiek --- stervensbegeleiding --- Levenskwaliteit --- #gsdb5 --- psihoanalīze --- psikoanaliżi --- psikoanalizë --- psicanálise --- síocanailís --- psicoanálisis --- psychoanalýza --- psychoanaliza --- psykoanalys --- pszichoanalízis --- psühhoanalüüs --- psykoanalyysi --- psichoanalizė --- psychoanalyse --- ψυχανάλυση --- psykoanalyse --- psihoanaliza --- психоанализа --- psihanaliză --- psychoanalysis --- psicanalisi --- freudismus --- психичко истражување --- analytická psychologie --- eutanasi --- eutanázia --- eutanaasia --- euthanasia --- eutanazia --- ευθανασία --- eutanasia --- eutanazija --- еутаназија --- evtanazija --- eutanazie --- eutanazja --- eutanásia --- ewtanażja --- eutanasie --- евтаназия --- евтаназија --- eitanāzija --- e drejtë për eutanazi --- убиство од милосрдие --- droit à l'euthanasie --- rätt till dödshjälp --- ret til dødshjælp --- asistovaná sebevražda --- právo na milosrdnou smrt --- diritto all'eutanasia --- dödshjälp --- eutanáziához való jog --- убиство од благородни побуди --- milosrdná smrt --- dødshjælp --- direito à eutanásia --- derecho a la eutanasia --- aktív eutanázia --- kegyes halál --- dreptul la eutanasie --- recht op euthanasie --- tiesības uz eitanāziju --- teisė į eutanaziją --- õigus eutanaasiale --- kegyes halálhoz való jog --- δικαίωμα ευθανασίας --- oikeus eutanasiaan --- right to euthanasia --- pravo na eutanaziju --- Recht auf Euthanasie --- právo na eutanazii --- passzív eutanázia


Book
Geen eind aan mijn pijn? : over uitzichtloos psychisch lijden.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789044121209 Year: 2008 Publisher: Antwerpen Maklu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Leven met een ernstige en langdurige psychi(atri)sche aandoening is voor vele patiënten en hun families een bijzonder moeilijke opdracht en gaat vaak gepaard met gevoelens van wanhoop en uitzichtloosheid. Dit confronteert ook hulpverleners met hun eigen gevoel van machteloosheid. Ze vinden niet altijd het juiste antwoord in hun vertrouwde (psycho)therapeutisch arsenaal.Ook specifieke situaties dienen zich aan. Zo is onder strikte voorwaarden euthanasie wettelijk aanvaardbaar. De vraag ernaar vormt dan ook een belangrijke uitdaging. Welk antwoord geven aan deze patiënten en hun omgeving? En is er bij voorbeeld plaats voor palliatie en wat houdt dat dan in?


Book
In-gebed : leven met God in de wereld vandaag.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9076671621 9789076671628 Year: 2006 Publisher: Gent Carmelitana,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Depressie en demoralisatie bij personen met schizofrenie : een literatuuronderzoek
Authors: --- --- --- ---
Year: 2013 Publisher: Leuven K.U.Leuven. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Schizofrenie is een psychiatrische stoornis die gekenmerkt wordt door verschillende psychotische episoden. Deze episoden zijn echter niet het enige probleem waarmee een persoon met schizofrenie wordt geconfronteerd. Gedurende de levensloop is er sprake van het ontwikkelen van allerhande problemen die in verband kunnen worden gebracht met de initiële stoornis zoals ondermeer depressieve kenmerken, gevoelens van demoralisatie, hopeloosheid en suïcidaliteit. In de literatuur wordt er veelvuldig onderzoek verricht naar de onderliggende werkzame mechanismen van deze problemen, omdat deze optreden bij een groot deel van de populatie met schizofrenie. Voorafgaand onderzoek genaamd Hopeloosheid en zingeving bij het lijden onder schizofrenie waaraan deze masterproef gekoppeld werd, had als doel zicht te krijgen op de relatie tussen ziekte-inzicht, demoralisatie, depressie, hoop, hopeloosheid, zingeving en suïcidaliteit bij personen met schizofrenie. De resultaten van dit literatuuronderzoek verschenen in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Na deze eerdere publicatie ontstond de nood en de interesse aan verder onderzoek in de vorm van deze masterproef. Er werd gekozen om de literatuur vanaf 2004 tot heden, te bestuderen met als doel de meer recente evoluties en inzichten te beschrijven. Er werd geopteerd om de onderzoeksthemas af te bakenen omdat er zeer veel uiteenlopende literatuur geschreven is aangaande deze stoornis. Allereerst wordt het thema depressie en demoralisatie bij personen met schizofrenie besproken. Aangezien schizofrenie en depressie stoornissen zijn die een grote comorbiditeit met elkaar delen. Vervolgens wordt het thema ziekte-inzicht bestudeerd. Het gebrek aan ziekte-inzicht komt bij 50 tot 85 % van de personen met schizofrenie voor. Dit heeft ondermeer invloed op het verdere verloop van de stoornis, het slagen van de behandeling en het ontwikkelen van depressieve kenmerken. Vervolgens wordt de impact van stigma op het verloop van de stoornis be

Keywords

Theses


Dissertation
Mensmakende vragen : Exploratie van de existentiële dimensie in de psychiatrie aan de hand van onderzoek naar demoralisatie bij patiënten met schizofrenie.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2019 Publisher: Leuven KU Leuven. Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by