Narrow your search
Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Bemiddeling : meer dan een hype
Author:
ISBN: 9789462920873 Year: 2016 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit boek bespreekt auteur Diana Evers haar persoonlijke visie op de betekenis van bemiddeling in de hedendaagse maatschappij. Met 20 jaar ervaring gaat haar aandacht vooral uit naar wat bemiddeling kan betekenen voor onze ontwikkeling als mens binnen de samenleving. Het boek biedt bovendien ook inzicht in de vele lagen van bemiddeling.De auteur vertelt drie bemiddelingsverhalen, nl. het kleine, het midden- en het grote verhaal, elk met hun eigen waarde en toepassingen. Een gewaagde insteek in een tijd waar verhalen plaats moeten maken voor data en analyses. Dat belet de auteur echter niet om haar boodschap op deze manier door te geven aan de lezer. Het boek sluit af met een toekomstvisie op de bijdrage van bemiddeling aan een nieuwe samenleving en hoe middelen, bemiddelen en bemiddelingsgericht mogelijk bijdragen aan een meer vreedzame samenleving.Dit boek richt zich tot een brede doelgroep van gebruikers, bemiddelaars en beleidsmensen. Gebruikers komen te weten wat ze kunnen verwachten van bemiddeling en bemiddelaars worden zich bewust van hun visie en werkwijze. En beleidsmensen staan stil bij de visie achter hun bemiddelingsverhaal.Bron : http://www.acco.be


Image
Bisdom Gent, gezinspastoraal, werking gescheidenen, lezing 'Een nieuwe relatie na echtscheiding' door Diana Evers, Gent, 24 sept. 1998 : aankondiging
Author:
Year: 1998

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Veranderingsgericht bemiddelen : een literatuuronderzoek naar de plaats van verandering in vier bemiddelingsmodellen
Author:
Year: 2007 Publisher: Leuven Katholieke Universiteit Leuven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

S20080335.JPG --- bemiddeling --- 007


Book
Incest: een feministische analyse: een literatuuronderzoek van feministische tijdschriften
Author:
Year: 1984 Publisher: Leuven KUL, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Departement Sociologie

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Veranderingsgericht bemiddelen : een literatuuronderzoek naar de plaats van verandering in vier bemiddelingsmodellen
Author:
Year: 2007 Publisher: Z.p. [s.n.]

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Waar mensen samenleven en samenwerken, is de kans dat hun onderlinge verschillen tot conflicten leiden nooit ver weg. Onze huidige samenleving wordt gekenmerkt door toenemende onenigheden, spanningen en wrijvingen. Omdat deze problemen vaak via gerechtelijke weg beslecht werden, raakten de rechtbanken al snel overbelast. Daardoor kende de bemiddeling, die geen nieuwe uitvinding is, maar is een oude methode van conflictoplossing. een grote opmars. In haar thesis n.a.v. haar European Master in Mediation vergelijkt Diana Evers 4 bemiddelingsmodellen: de problem-solvingbemiddeling, de transformatieve bemiddeling, de narratieve bemiddeling en de ternaire bemiddeling. De thesis is gebaseerd op een literatuuronderzoek dat uitgevoerd is in 2 fasen. In de eerste fase werden de 4 bemiddelingsmodellen onderzocht aan de hand van 6 thema's. In een tweede fase werd onderzoek verricht naar de plaats van bemiddeling in 4 bemiddelingsmodellen


Book
Uit elkaar : brochure over kinderen en echtscheiding voor leerkrachten, directies en opvoeders.
Authors: ---
Year: 1998 Publisher: Mechelen Jeugd en seksualiteit,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Uit elkaar. Brochure voor jeugdwerkers over kinderen en echtscheiding
Authors: ---
Year: 1997 Publisher: Mechelen Jeugd en Seksualiteit

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Huwelijk --- Echtscheiding --- Kinderen --- Jeugdwerk


Book
De kunst van het middelen en het BEmiddelen
Authors: ---
ISBN: 9789081254816 Year: 2008 Publisher: Leuven Mediation Instituut Vlaanderen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Middelen is een gesprek waarin je samen over een verschilpunt praat. Daarbij maak je de keuze om elkaars standpunt, gevoel, belang en inzet eerst te erkennen. Als die erkenning goed gebeurt, is er meer kans dat je er samen uitgeraakt. Eerst wederzijdse erkenning, dan praten over oplossingen! Met deze methode kun je zelf aan de slag onder partners, familie, jongeren, buren, collega's, leidinggevenden en medewerkers, vertegenwoordigers, enz. Bemiddelen is een gesprek onder leiding van een geschoold iemand. De bemiddelaar helpt je middelen rond een verschilpunt. Daarom is middelen de basis van elke bemiddeling. Dat betekent dat de bemiddelaar eerst voor wederzijdse erkenning zorgt


Book
Bemiddeling voor iedereen
Authors: ---
ISBN: 9789077458051 Year: 2008 Publisher: Deventer Entos

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een handleiding voor iedereen die in het dagelijks leven of in een zakelijke setting bemiddeling wil toepassen bij conflicten. Aan bod komen: de vraag wat bemiddelen nu precies is, wanneer je het kunt toepassen, de filosofie achter bemiddeling, wat het werk van een bemiddelaar precies inhoudt (o.a. de afbakening met andere disciplines) en de verschillende vormen van communicatie. Daarnaast geeft het boek een uitgebreid stappenplan hoe je bemiddeling zou moeten aanpakken. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal denkvragen en valkuilen. Het boek is zodanig geschreven dat het toegankelijk is voor iedereen die geïnteresseerd is in middelen (ook wel bemiddeling of mediation geheten)


Book
Uit elkaar : brochure voor jeugdwerkers over kinderen en echtscheiding
Authors: ---
Year: 2000 Publisher: Mechelen Jeugd en Seksualiteit

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by