Listing 1 - 10 of 158 << page
of 16
>>
Sort by

Book
Tussen verpleegkunde en verplegingswetenschap: 13e Mebius Kramer Lezing in de Verplegingswetenscha
Author:
Year: 2005 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Integrerende verpleegkunde
Authors: ---
ISBN: 9074034780 Year: 1995 Publisher: Dwingeloo Kavanah


Book
Verpleegkunde en presentie : een zoektocht in dialoog naar de betekenis van presentie voor verpleegkundige zorg
Authors: ---
ISBN: 9789059310858 Year: 2008 Publisher: Den Haag Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Presentie en andere vormen van aandachtige en menslievende zorg maken momenteel opgang: ze bieden theoretisch en praktisch een uitweg uit een al te bedrijfsmatig ingerichte en haastige zorg die bovendien met talloze regels en protocollen kort wordt gehouden. Daar gaat kwaliteit verloren die behouden blijft als zorg óók ontwikkeld wordt vanuit relationeel denken en de wil om werkelijk aan te sluiten bij het leven van wie op zorg is aangewezen. Presente zorg is niet verstrikt in zijn eigen logica, maar biedt ruimte en is er ook op uit de ander te eren, te erkennen en te bergen in hartelijkheid. In dit boek onderzoeken Prof. Mieke Grypdonck (verpleegkunde) en Prof. Andries Baart (presentie) wat de presentiebenadering kan betekenen voor de verpleegkunde en voor tal van verpleegkundige specialismen. Dat levert een fascinerende verkenning op: veel kan anders en beter. Maar dat vergt soms een grondige herbezinning, onder meer over de vraag waar het vak van verpleegkundige ook alweer om draait. Of wat lijden is en hoe de verpleegkundige zich daarop betrekken kan. Hoe zij nabij kan zijn en kan verplegen vanuit begrip voor iemands leefwereld, cultuur en verlangens zonder de harde eisen van het vak terzijde te laten.


Book
Het leven boven de ziekte uittillen : de opdracht van de verpleegkunde en de verplegingswetenschap voor chronisch zieken.
Author:
ISBN: 9023835506 Year: 1996 Publisher: Leiden Spruyt, Van Mantgem & de Does,


Book
Het Nibelungenlied
Authors: ---
Year: 1960 Publisher: Ledeberg : Erasmus,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Dissertation
Wat er leeft na de dood : een kwalitatief onderzoek naar de belevingswereld van familieleden geconfronteerd met een vraag tot donorschap
Authors: --- ---
Year: 2004

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Dissertation
Een verkennend onderzoek naar de beleving van patiënten met een tracheostomie na een totale laryngectomie
Authors: --- ---
Year: 2004

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Dissertation
Ontwikkeling van een meetinstrument om de betrouwbaarheid van decubitus-scoring te toetsen
Authors: --- ---
Year: 2002

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Dissertation
De beleving van patiënten opgenomen in het ziekenhuis na een cerebrovasculair accident : kwalitatief, exploratief onderzoek
Authors: --- ---
Year: 1997

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Dissertation
Gestructureerde voorbereiding van patiënten die een gynaecologische operatie ondergaan voor een niet-kwaadaardige aandoening : een praktijkexperiment
Authors: --- ---
Year: 1996

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 158 << page
of 16
>>
Sort by