Listing 1 - 10 of 21 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Navorming over "Multicultreel samenleven" Hoe pak je het aan? Een strategisch voorbeeld
Authors: ---
Year: 1990 Publisher: Gent Overlegplatform voor Begeleiders van Migrantenkinderen in het Gemeenschapsonderwijs Pedagogisch Centrum van het Gemeenschapsonderwijs

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Psychologie : deel 1
Authors: ---
ISBN: 9789045517698 9045517698 9045517701 9789045517704 Year: 2006 Publisher: Antwerpen De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

04 p.


Book
Gedragswetenschappen 1 : groeien & veranderen : voor het eerste jaar van de tweede graad humane wetenschappen
Authors: ---
ISBN: 9789045526010 Year: 2008 Publisher: Antwerpen De Boeck


Book
Psychologie : deel 2
Authors: ---
ISBN: 9045500949 9045510235 9026035888 Year: 2004 Publisher: Antwerpen De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Psychologie als wetenschap ; psychologie in ons dagelijks leven, gewaarworden en waarnemen, gedragsverandering als gevolg van leerprocessen, motivaties en emoties als gids bij gedrag en mentale processen. Psychologie als wetenschap, psychologie in ons dagelijks leven, gewaarwordingen en waarnemen, gedragsverandering als gevolg van leerprocessen, motivaties en emoties als gids bij gedrag en mentale processen. (Bron: covertekst)


Book
Psychologie : deel 2
Authors: ---
ISBN: 902603587X 9026035888 Year: 1999 Publisher: Oostmalle De Sikkel

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Psychologie als wetenschap ; psychologie in ons dagelijks leven, gewaarworden en waarnemen, gedragsverandering als gevolg van leerprocessen, motivaties en emoties als gids bij gedrag en mentale processen.


Book
Gedragswetenschappen : VVKSO
Authors: ---
Year: 2009 Publisher: Antwerpen De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Psychologie
Authors: ---
Year: 2005 Publisher: Antwerpen De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Psychology --- psychologie


Multi
Sociaal vaardig. Handleiding voor jongerenbegeleiding
Authors: --- ---
ISBN: 9033435047 Year: 1996 Publisher: Leuven/Amersfoort Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het aangeboden pakket bestaat uit een videoband 'sociaal vaardig' en een begeleidend handboek. De video is onontbeerlijk voor het realiseren van het programma. Het handboek is een praktische gids bij de video. Hierin wordt duidelijk beschreven hoe u een programma over sociale vaardigheden concreet moet aanpakken. Bij de handleiding zijn ook enkele hulpmiddelen gevoegd (huiswerkbladen, observatieformulieren, ...) zodat u onmiddellijk aan het werk kan met een groep jongeren. Dit programma biedt de mogelijkheid om tieners en adolescenten bepaalde sociale vaardigheden bij te brengen. Via diverse technieken kunnen aldus de volgende vaardigheden geoptimaliseerd worden: iets vragen, luisteren, een kort gesprek voeren, 'nee' zeggen, iets bespreken, kritiek krijgen, kritiek geven, boosheid uiten, teleurstelling uiten, een compliment geven. Daarbij beogen de auteurs zowel kennisvermeerdering als gedrags- en belevingsverandering. (Bron: covertekst)


Book
Psychologie : inleiding voor de professionele bachelor
Authors: --- ---
ISBN: 9789045536866 Year: 2011 Publisher: Antwerpen De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De inhoud en opbouw van het boek zijn specifiek afgestemd op de doelstellingen van opleidingen tot professionele bachelor zoals de lerarenopleiding, verpleegkunde, sociaal-agogisch werk ...Het boek wil de basisinformatie uit het psychologisch gedachtegoed verwerken tot bruikbare onderbouwing van het professioneel omgaan met mensen door de doelgroep. In deze herziene uitgave werd gezorgd voor een grondige update van het materiaal en werd een hoofdstuk over persoonlijkheid toegevoegd. Inhoud"Psychologie in de dagelijkse praktijk (het begrip psychologie, de samenhang tussen psychologie en andere wetenschappen, het ontstaan van de psychologie, de soorten en verschillende vertakkingen, de verschillende onderzoeksmethoden)"Gewaarworden en waarnemen "Gedragsveranderingen als gevolg van ontwikkelingsprocessen"Gedragsverandering als gevolg van leerprocessen"Persoonlijkheid "Motivatie als gids bij gedrag en mentale processen"Emoties als gids bij gedrag en mentale processen "Sociale psychologie"Gedrag als communicatie


Book
Psychologie : inleiding voor de professionele bachelor
Authors: --- ---
ISBN: 9789045546391 Year: 2014 Publisher: Berchem De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De inhoud en opbouw van 'Psychologie. Inleiding voor de professionele bachelor' zijn specifiek afgestemd op de doelstellingen van opleidingen tot professionele bachelor zoals de lerarenopleiding, verpleegkunde, sociaal-agogisch werk.Het boek wil aan de hand van concrete voorbeelden de basisinformatie uit het psychologisch gedachtegoed verwerken tot bruikbare onderbouw van het professioneel omgaan met mensen. In deze herziene uitgave werd gezorgd voor een grondige update van het materiaal. Een van de nieuwigheden is de bespreking van de werking van het brein. Onder het tabblad Downloads vindt u onder meer reflectie-opdrachten. Voor docenten is er ook een PowerPointpresentatie met toepassingen en voorbeelden specifiek uit didactische context.

Listing 1 - 10 of 21 << page
of 3
>>
Sort by