Listing 1 - 10 of 328 << page
of 33
>>
Sort by

Book
Het christendom : wezen, geschiedenis en toekomst
Author:
ISBN: 9789025960469 Year: 2009 Publisher: Baarn : Ten Have,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit boek, oorspronkelijk verschenen in 1999, geeft de bekende rooms-katholieke theoloog een kerkkritische historische analyse van de 5 grote constellaties van het christendom: het jodenchristelijk-apocalyptische, het hellenistisch-Byzantijnse, het rooms-katholieke, het reformatorisch-protestantse en het verlicht moderne paradigma. Gezien zijn persoonlijke ervaringen is het een kerkkritisch geheel geworden, waarin steeds weer gewezen wordt op noodzakelijke herbezinning op het wezen en het belijden van het christelijk geloof. Daarbij is hij radicaal in zijn veelal bekende visie over de pre-existentie van Christus, de triniteit (die hij afwijst), het jurisdictie-primaat van de paus, de erfzonde, de dubbele predestinatie enz. Küng waagt zich aan een multidimensionale mening van het christendom, waarin veel aan de orde komt dat instemming maar ook afwijzing oproept


Book
Wat ik geloof
Author:
ISBN: 9789025960674 Year: 2010 Publisher: Kampen Ten Have

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ist die Kirche noch zu retten?
Author:
ISBN: 9783492054577 Year: 2011 Publisher: München Piper

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Is de kerk nog te redden?
Author:
ISBN: 9789025961664 Year: 2011 Publisher: Utrecht Ten Have

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Erlebte Menschlichkeit : Erinnerungen
Author:
ISBN: 9783492056014 Year: 2013 Publisher: München Piper

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Für Freiheit in der Kirche: Herbert-Haag-Preis 2001
Author:
ISBN: 3727813520 Year: 2002 Volume: 22 Publisher: Freiburg Universitätsverlag

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Ecclesiology


Book
Der Islam: Geschichte, Gegenwart, Zukunft
Author:
ISBN: 3492046479 Year: 2004 Publisher: München Piper

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De islam : de toekomst van een wereldreligie
Author:
ISBN: 9025954901 Year: 2006 Publisher: Kampen Ten Have


Book
Umstrittene Wahrheit: Erinnerungen
Author:
ISBN: 9783492051231 3492051235 Year: 2007 Publisher: München Piper

Listing 1 - 10 of 328 << page
of 33
>>
Sort by