Narrow your search

Library

KBR (15)

KU Leuven (1)


Resource type

book (16)


Language

Dutch (8)

French (4)

English (2)

Latin (2)


Year
From To Submit

1786 (1)

1780 (1)

1755 (1)

1693 (1)

1692 (1)

More...
Listing 1 - 10 of 16 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Lust-hof van Christus in 't alderheylichste sacrament des autaers door den weerdigen Pater Ludovicus de Puente der societeyt
Authors: ---
Year: 1693 Publisher: Antwerpen by de weduwe van Joris Wilemsens, by den jesuiten thoren, in S. Ignatius

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Kort begryp des levens van den weerdigen P. Ludovicus de Puente vande societeyt Jesu, In 't Italiaens uyt-gegeven, ende verduytst door een priester der selve societeyt
Authors: ---
Year: 1692 Publisher: T'Antwerpen by de Weduwe van Joris Willemsens, boeck-drucker, ende boeck-verkoopster by den Jesuiten Thoren in S.Ignatius

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Meditatien van P. Ludov. De Ponte, Priester der Societeyt Jesu ... verduyscht door Turano Vekiti ...
Authors: ---
Year: 1632 Publisher: Tot Antwerpen Bij Joan Cnobbaert

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Méditations sur les mystères de la foy
Authors: --- ---
Year: 1615 Publisher: Arras [s.n.]

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Het leven van P. Balthazar Alvarez religieus der Societeyt Iesu ... door den Eerw. Ludovicus De Ponte van Valadolid in't Spaensch beschreven ... ende nu inde Nederlantsche tale overgheset door P. Ludovicus Iacobi ...
Authors: --- ---
Year: 1639 Publisher: T'Hantwerpen By Guilliam Lesteens, inde Hoogh-straet, inden gulden Pellicaen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Den gheestelycken leydtsman waer in ghehandelt wort van het ghebedt ... ghemaeckt in't Spaensch door R.P. Ludovicus de la Puente verduytst door R.P.Andreas de Boeye ...
Authors: --- ---
Year: 1650 Publisher: T' Antwerpen By Cornelis Moons, boeck-drucker op de Melck-marckt inde Steen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Expositio moralis in canticum canticorum exhortationes continens de christianae religionis Mysteriis & virtutibus. Aut. Lud. de la Ponte
Authors: --- ---
Year: 1622 Publisher: Parisiis Dyonis. de la Noue

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Meditations upon the mysteries of our holie faith, with the practise of mental prayer touching the same. Composed in Spanish, by the Reverend Father, Lewis of Puente [...] translated out of Spanish into English, by Iohn Heigham [...]
Authors: --- --- ---
Year: 1619 Publisher: At S. Omers [printed by C. Boscard]

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Het leven Ons Heere Jesu Christi gedeyld in dry deelen, met schoone leeringen op elke verholendheyd des zelfs. Getrokken uyt het Spaensch der Eerw. Vaderen Petrus de Ribadineira en Louis de la Puente der Societeyt Jesu. Overgezet in onze Nederlandsche taele door F.B. tot gebruyk van de Jongheyd
Authors: --- ---
Year: 1786 Publisher: Tot Gend by Bernard Poelman, op d'Hoogpoorte in 't gekroond Zweird

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Meditations sur les mysteres de la foy, divisées en sept parties qui correspondent aux trois voyes, purgative, illuminative, & unitive. Composées par le R.P. Louys du Pont, de la Compagnie de Iesus. Et reduites en abrégé par le R.P. Nicolas d'Arnaya, de la même compagnie. Traduites d'espagnol en françois, par le R.P. Ber. Laugar. R. Observantin. Reveues & augmentées en ceste 3. edition
Authors: --- --- --- ---
Year: 1617 Publisher: A Arras de l'imprimerie de Guillaume de la Rivière, à l'Enseigne du Bon Pasteur

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 16 << page
of 2
>>
Sort by