Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Book
Paden naar gezondheid: bewust naar een gezond gedrag
Author:
ISBN: 9789035806498 Year: 2007 Publisher: Heerlen Open Universiteit Nederland

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering : een planmatige aanpak
Authors: --- ---
ISBN: 9789023249863 Year: 2012 Publisher: Assen Koninklijke Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe maak je een programma om jongeren meer te laten bewegen ?Waarom eten mensen eigenlijk te weinig groente en fruit ?Hoe bepaal je of een campagne tegen overgewicht effect heeft ?Hoe zorg je ervoor dat een lesprogramma over preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen ook daadwerkelijk wordt gebruikt ?Ongezond gedrag is in ons land de belangrijkste oorzaak van vermijdbare ziekte en sterfte, maar ook van het feit dat de volksgezondheid in Nederland achterblijft bij die van andere Europese landen. Om gezond gedrag te bevorderen, is het van belang om te weten welk gedrag gezond en welk gedrag ongezond is, waarom mensen zich gezond of ongezond gedragen en hoe die determinanten van gedrag te beïnvloeden zijn.Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering gaat over planmatige bevordering van gezond gedrag om zo de gezondheid te verbeteren, ziekte te voorkomen en schade door aandoeningen zo veel mogelijk te beperken. De redactie en de auteurs behandelen de meest recente inzichten uit de epidemiologie, theorieën over het ontstaan van gedrag en theorieën en methodieken voor gedragsverandering. Deze worden vervolgens vertaald naar de praktijk.In het eerste deel van het boek wordt een Model voor Planmatige Gezondheidsvoorlichting en Gedragsverandering stap voor stap uitgewerkt: van de analyse van gezondheid tot de evaluatie van interventieprogramma's. Het tweede deel geeft heldere en actuele voorbeelden van toepassingen in de praktijk, waarbij e-health uiteraard niet ontbreekt.Het boek is bestemd voor iedereen die zich professioneel met gezondheidsvoorlichting en bevordering van gezond gedrag bezighoudt of gaat houden, en is geschikt voor onderwijs op bachelor- en masterniveau op het gebied van onder andere gezondheidswetenschappen, gezondheidspsychologie, voeding en diëtetiek, verpleegkunde, jeugdzorg, fysiotherapie en communicatiewetenschappen.Bron : http://www.bol.com


Book
Gezondheidspsychologie bij patiënten
Authors: --- ---
ISBN: 9789023246206 Year: 2010 Publisher: Assen Koninklijke Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Gezondheidspsychologie bij patienten geeft de lezer inzicht in het proces dat patienten doorlopen tijdens een (chronische) ziekte. Dat proces loopt van de eerste klachten, naar de diagnose, de behandeling, het leren leven met de ziekte en het mogelijk sterven als gevolg van de ziekte. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar het perspectief van de patient, de psychosociale adaptatie aan de ziekte en de verandering van gedrag door het planmatig bevorderen van gezondheid. De volgende vragen spelen daarbij een rol: Welke psychologische processen maakt een patient door? Van welke factoren is succesvolle adaptatie aan de ziekte afhankelijk? En hoe kan de gedragsverandering die vaak nodig is bij het omgaan met een ziekte, worden bereikt?. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden centrale themas besproken die relevant zijn tijdens alle fasen van het ziekteproces. Vervolgens staat het bovengenoemde ziekteproces van de patient centraal, waarbij per hoofdstuk stap voor stap de nadruk ligt op een van de fasen in dit proces. Tot slot worden enkele toepassingen van gezondheidspsychologische interventies bij verschillende patientengroepen besproken. Bovendien is er in dit laatste deel aandacht voor pijnbeleving van de patient, eHealth, de Nederlandse gezondheidzorg, wetgeving rondom patientenzorg, en de rol van de medisch-psycholoog en de functionaris patientencommunicatie in het ziekenhuis.


Book
Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering : een planmatige aanpak
Authors: --- ---
ISBN: 9789023254102 Year: 2017 Publisher: Assen Koninklijke Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ongezond gedrag, zoals roken, te weinig bewegen of te veel eten, is de belangrijkste oorzaak van vermijdbare ziekte en sterfte in Nederland. Om gezond gedrag te bevorderen, is het van belang te weten waarom mensen zich gezond of ongezond gedragen en hoe dit gedrag te beinvloeden is.Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering gaat over planmatige bevordering van gezond gedrag om zo de gezondheid te verbeteren, ziekte te voorkomen en verdere schade door aandoeningen te beperken. Het boek behandelt de meest recente inzichten uit de epidemiologie, theorieën over ontstaan van gedrag en theorieëen methodieken voor gedragsverandering. Deze worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.Het Model voor Planmatige Gezondheidsbevordering en Gedragsverandering vormt de rode draad van het boek. Dit model wordt stap voor stap uitgewerkt: van de analyse van gezondheid tot de evaluatie van interventieprogramma's. Het boek geeft heldere en actuele voorbeelden van toepassingen van dit model in de praktijk, waarbij e-health uiteraard niet ontbreekt.Het boek is bestemd voor iedereen die zich professioneel met gezondheidsvoorlichting en bevordering van gezond gedrag bezighoudt of bezig gaat houden.Het is geschikt voor onderwijs op bachelor- en masterniveau op het gebied van onder andere gezondheidswetenschappen, gezondheidspsychologie, voeding en diëtek, verpleegkunde, jeugdzorg, fysiotherapie en communicatiewetenschappen.


Book
Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering : een planmatige aanpak
Authors: --- ---
Year: 2008 Publisher: Assen Van Gorcum & Comp.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering : een planmatige aanpak
Authors: --- ---
Year: 2012 Publisher: Assen Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Step by step : understanding and promoting physical activity in breast cancer survivors
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789491465734 Year: 2012

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 7 of 7
Sort by