Listing 1 - 10 of 75 << page
of 8
>>
Sort by

Book
Leven vanuit liefde : een pad naar existentieel welzijn
Author:
ISBN: 9789401411547 Year: 2013 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Nieuwe visie op welzijn en geluk. Hoe anders zou het leven zijn wanneer de ontwikkeling van liefdevolle mensen onze prioriteit zou zijn? Leven vanuit liefde, op fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel vlak, is misschien wel de essentie van ons zijn in deze wereld. Pas als we voldoende aandacht hebben voor deze vier dimensies en onze menselijke kwetsbaarheid en kracht erkennen, ontstaat er existentieel welzijn. Dit boek is bedoeld voor mensen die zoeken naar nieuwe wegen om existentieel welzijn voor zichzelf en anderen te ondersteunen en te bevorderen. Een onmisbare handleiding die inzichten uit de positieve psychologie integreert, en inspireert om de complexiteit van het leven te verwelkomen.


Book
Gids voor gesprekstherapie
Author:
ISBN: 9789035215870 Year: 1995 Publisher: Utrecht Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Psychiatry


Book
Beroepsethiek
Author:
ISBN: 903345081X Year: 2002 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gids voor gesprekstherapie
Author:
ISBN: 9035215877 Year: 1995 Publisher: Utrecht De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Mia Leijssen schreef deze gids voor gesprekstherapeuten die in hun dagelijks werk behoefte hebben aan een praktisch houvast bij onder andere- het eerste gesprek- het ontwikkelen van een goede professionele relatie- het werken met heftige emoties als angst, kwaadheid, verdriet, verliefdheid- het contact maken met de innerlijke gids in de cliënt via focusing en dromen- het beëindigen van de therapieDe auteur laat met heldere beschrijvingen zien hoe een goed gestructureerd therapieproces eruit kan zien. Talrijke voorbeelden en gespreksfragmenten illustreren het verloop van de therapie. Mia Leijssen geeft aan welke moeilijkheden therapeuten kunnen tegenkomen en hoe zij deze kunnen overwinnen. Zo worden ingewikkelde processen op een concreet niveau beschreven en verhelderd. Boek voor gesprekstherapeuten met onder andere info over : het eerste gesprek, goede professionele relatie, werken met emoties, focusing en dromen, beëindiging van de therapie.


Book
Gids beroepsethiek: waarden, rechten en plichten in psychotherapie en hulpverlening
Author:
ISBN: 9033458896 9789033458897 Year: 2005 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In psychotherapie en hulpverlening heerst veel verwarring over wat geboden en verboden is. Dit boek wil tegemoet komen aan vragen van cliënten en therapeuten over hun rechten en plichten. Het vertrekt vanuit de essentiële basishoudingen voor goede hulpverlening: respect, integriteit, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Deze principes worden verder geconcretiseerd in gedragsregels die de inhoud vormen van de beroepscodes in de sector van psychologische begeleiding. Sommige gedragsregels voor hulpverleners krijgen een juridische ondersteuning vanuit de bestaande wetgeving. De achterliggende waarden die bepalend zijn voor het denken over ethisch handelen, worden hierbij telkens kritisch doorgelicht. Moeilijke materie zoals informatieplicht, beroepsgeheim, zelfbeschikkingsrecht of gevoelige kwesties zoals omgaan met seksueel misbruik, belangenvermengingen, en andere schadelijke praktijken worden uitvoerig behandeld in dit boek. Het geeft een beeld van wat men van een competente hulpverlener mag verwachten, wat mogelijke beroepsrisico¿s zijn, en hoe men kan reageren bij fouten. Talrijke voorbeelden uit diverse contexten van hulpverlening en psychotherapie, zowel bij kinderen als volwassenen, met minder of meer oordeelsvermogen, uit Vlaanderen én Nederland, illustreren de abstracte gedragsregels op levendige wijze. Hulpverleners staan vaak voor dilemma¿s waarbij elk handelen schadelijke gevolgen heeft en niets doen ook problematisch is. Dit boek wil vooral inspireren om genuanceerd te oordelen en af te wegen wat de best mogelijke handelswijze kan zijn in complexe situaties waar eenvoudige richtlijnen vaak ontoereikend zijn. Deze gids is geschreven voor erg diverse opleidingen en beroepsgroepen als psychotherapeuten, psychiaters, psychologen, seksuologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, en vele anderen werkzaam in zorginstellingen. Voor een ruimer, meer algemeen doelpubliek wil dit boek ook duidelijk maken wat kwaliteitsvolle en betrouwbare psychotherapie en hulpverlening kan zijn.

Keywords

Psychotherapie ethiek --- Medische ethiek --- 615.851 --- 174.2 --- Academic collection --- 460.4 --- 603.1 --- beroepsethiek --- deskundigheid --- ethiek --- hulpverlening --- integriteit --- medische ethiek --- psychotherapie --- respect --- verantwoordelijkheid --- waarden --- Psychotherapy. Psychoanalysis as therapy --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroep en opleiding --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsethiek --- Ethique professionnelle --- #SBIB:316.334.3M52 --- behandelingstoestemming --- cliënt-hulpverlener-relatie --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- informatieplicht --- ongewenste intimiteiten --- psychotherapie (psychische therapie) --- waardenbeleving --- zelfbeschikking --- Psychotherapie: ethiek --- maatschappelijk werkers, beroepsethiek --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- beroepskunde --- beroepskunde. --- beroepsethiek. --- ethiek. --- Beroepskunde. --- Beroepsethiek. --- Psychiatry --- Professional ethics. Deontology --- deontologie --- #PBIB:2005.2 --- #PBIB:gift 2005 --- #SBIB:316.8H30 --- Ethiek in de hulpverlening (hulpverleningsethiek) --- aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) --- beroepsgeheim --- gezondheidszorg (gezondheidsbeleid, sociale geneeskunde) --- klachtenbehandeling (fona, Fouten Ongevallen en Near Accidents) --- beroepsuitoefening --- geestelijke gezondheidszorg --- gezondheidszorg --- patiëntenrecht --- welzijnswerk --- welzijnswerkers, beroepsethiek --- Professies en methoden in het welzijnswerk: sociaal werk, vrijwilligerswerk, hulpverleningsmethoden … --- 172 --- 361.3 --- 615.8 --- 361.05 --- Arbeids- en organisatiepsychologie --- Hulpverlening --- Klinische psychologie --- Medische ethiek. --- Orthopedagogiek --- Psychotherapie --- Psychotherapie. --- Handboeken en inleidingen. --- Ethiek. --- Psychotherapie ; ethiek --- Provincie West-Vlaanderen


Book
Gids voor gesprekstherapie
Author:
ISBN: 9035221680 Year: 1999 Publisher: Maarssen Elsevier

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Het eerste gesprek 2. Een therapeutische relatie 3. Emoties in therapie 4. Een innerlijke relatie 5. Beëindiging van de therapie 6. De persoon achter de therapeut


Book
Gids voor gesprekstherapie
Author:
ISBN: 9058980154 9789058980151 Year: 2006 Publisher: Utrecht De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Mia Leijssen schreef deze gids voor gesprekstherapeuten die in hun dagelijks werk behoefte hebben aan een praktisch houvast bij onder andere:- het eerste gesprek;- het ontwikkelen van een goede professionele relatie;- het werken met heftige emoties als angst, kwaadheid, verdriet , verliefdheid;- het contact maken met de innerlijke gids in de cliënt via focusing en dromen;- het beëindigen van de therapie.De auteur laat met heldere beschrijvingen zien hoe een goed gestructureerd therapieproces eruit kan zien. Talrijke voorbeelden en gespreksfragmenten illustreren het verloop van de therapie. Mia Leijssen geeft aan welke moeilijkheden therapeuten kunnen tegenkomen en hoe zij deze kunnen overwinnen. Zo worden ingewikkelde processen op een concreet niveau beschreven en verhelderd.Niet alleen psychotherapeuten en zij die hiervoor in opleiding zijn, kunnen met de Gids voor gesprekstherapie hun voordeel doen. Ook maatschappelijk werkenden, psychiaters, psychologen en andere geïnteresseerden zullen in deze uitgave veel zinvolle informatie vinden.


Book
Gids beroepsethiek : waarden, rechten en plichten in psychotherapie en hulpverlening
Author:
ISBN: 9789033458897 Year: 2009 Publisher: Leuven/Voorburg Acco


Article
Grensoverschrijdend gedrag bij meervoudige relaties in hulpverlening
Author:
Year: 2006

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Article
Meervoudige relaties in de hulpverlening ... en risico op grensoverschrijding
Author:
Year: 2006

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 75 << page
of 8
>>
Sort by