Listing 1 - 10 of 83 << page
of 9
>>
Sort by

Book
An intervention study for delirium in elderly hip fracture patients.
Author:
Year: 1999 Publisher: Leuven K.U.L. Faculteit Geneeskunde, School Voor Maatschappelijke Gezondheidszorg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Die Pflege alter Menschen in speziellen Lebenssituationen : modern, wissenschaftlich, praktisch
Authors: ---
ISBN: 3540203680 Year: 2004 Publisher: Berlin Springer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Valpreventie bij thuiswonende ouderen met verhoogd risico
Authors: ---
Year: 2006 Publisher: Leuven Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Valpreventie bij thuiswonende ouderen met verhoogd risico.
Authors: --- ---
ISBN: 9033462877 Year: 2006 Publisher: Leuven : Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Op basis van de 'state of the art' werden voor de praktijk haalbare en werkbare instrumenten ontwikkeld voor een multidisciplinaire aanpak van valproblematiek bij thuiswonende ouderen met verhoogd risico. Meer in het bijzonder werd een instrumentarium samengesteld voor het opsporen van ouderen met hoog risico (case finding), het opsporen van gekende risicofactoren en oorzaken (multifactorieel assessment) en aanpak en behandeling (multifactoriële interventies). Dit instrumentarium is bedoeld voor huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten. Deze praktijkrichtlijn werd in opdracht van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgewerkt door de wetenschappelijke werkgroep Uniforme Aanpak Valpreventie Vlaanderen. Het werd met de ondersteuning van de netwerken voor lokaal gezondheidsoverleg (LOGO) in de praktijk uitgetest bij gezondheidswerkers en thuiswonende ouderen. De praktijkrichtlijn wordt verder ondersteund en uitgedragen door verschillende beroepsgroepen: Domus Medica, Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen, Vlaamse Verpleegunie, Unie voor Zelfstandige Kinesitherapeuten, Vlaams Kinesitherapeuten Verbond, Vlaams Ergotherapeutenverbond.


Book
Verpleegkundige zorgaspecten bij ouderen
Authors: --- ---
ISBN: 9035224868 9789035230705 Year: 2002 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoud: 1. Zorg voor ouderen: een visie vanuit de profesionele zorgverlening; 2. Van multidisciplinaire naar interdisciplinaire samenwerkingin de ouderenzorg; 3. Management van de zorg voor ouderen; 4. Postoperatieve pijnmanagement bij ouderen; 5. Hartfalen bij ouderen; 6. Slapeloosheid bij ouderen; 7. Incontinentie bij ouderen; 8. Vallen bij ouderen; 9. Verplegkundig management van delirium bij ouderen; 3 10. Depressie bij gehospitaliseerde ouderen; 11. Gedragsstoornissen en belevingsgericht werken bij dementerende ouderen; 12. Alcoholprobleem bij ouderen; 13. Medicamenteuzetherapietrouw in de ouderenzorg; 14. Verpleegkundige zorg voor ouderen op een spoedafdeling; 15. Mantelzorg voor dementerende ouderen 16. Decubituspreventie en wisselhoudingen bij ouderen; 17. Familiale problematiek in de ouderenzorg; 18. Geweld op ouderen; 19. Het gebruik van fixatiemiddelen bij ouderen; 20. Palliatieve zorg bij ouderen; 21. hygiënische zorg bij ouderen: een ethische interpretatie.

Keywords

Geriatric Nursing. --- 616-053.9 --- 362.6 --- Academic collection --- C5 --- bejaarden --- bejaardenzorg --- dementie --- gezondheidszorg [verplegend] --- handleiding --- hygiëne --- palliatieve zorg --- sociaal beleid --- verpleegkunde --- ziekenhuiswezen --- bejaardenzorg (ouderenzorg) --- 605.93 --- geriatrie --- geriatrische verpleegkunde --- 613.64 --- alcoholisme --- decubitus --- delirium --- depressie --- ethiek --- farmacologie --- fixeren --- gedragsstoornissen --- gerontologie --- geweld --- gezondheidszorg --- hartfalen --- management --- mantelzorg --- palliatieve zorgen --- pijn --- postoperatieve zorgen --- slaapproblemen --- spoedgevallendienst --- therapietrouw --- vallen --- Alcoholisme (foetaal alcoholsyndroom) --- Bejaardenzorg --- Bekkenbodemtraining --- Belevingsgerichte zorg --- Decubitus (doorligwonde, drukwonden) --- Delirium --- Depressie --- Gedragsstoornissen (gedragsproblemen) --- Geriatrische patiënt --- Geriatrische verpleegkunde --- Gerontopsychiatrie (ouderenpsychiatrie) --- Hartfalen --- Hygiëne --- Incontinentie (urineïncontinentie) --- Mantelzorg --- Palliatieve zorgen (hospice, terminale zorgen) --- Pijn --- Postoperatieve pijn --- Slapeloosheid --- Spoedgevallendienst --- Therapietrouw --- Vallen --- 361.5 )* BEJAARDENZORG --- 613.6 --- 616.055 )* GERIATRIE --- bejaardenproblematiek --- geriatrie (gez) --- gerontologie (gez) --- incontentie --- palleative zorgen --- slaaploosheid --- slapeloosheid --- verpleegkunde (gez) --- verpleegkundige handelingen --- bejaarden (ouderen) --- bejaardenmishandeling (ouderenmishandeling) --- decubitus (doorligwond, drukletsels) --- dementie (dementia, dementia senilis) --- familiebegeleiding --- geneesmiddelengebruik --- immobiliseren --- incontinentie (urine-incontinentie) --- multidisciplinair team --- positioneren (ligging, wisselligging) --- psychogeriatrie (ouderenpsychiatrie) --- psychogeriatrische verpleegkunde --- slaapstoornissen --- spoedgevallen --- stervensbegeleiding --- 613.74 --- Nursing, Geriatric --- Geriatric Nursings --- Nursings, Geriatric --- Geriatrics --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- assistance aux personnes âgées --- soins infirmiers --- ouderdomsziekten, geriatrie --- Ouderdomsziekten - Geriatrie --- (zie ook: gerontologie) --- (zie ook: criminaliteit) --- (zie ook: dwangmiddelen) --- (zie ook: analgesie) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- Geriatric nursing --- zorgverstrekking --- postoperatief --- cardiologie --- dementia --- incontinentie --- ouderenzorg --- pijnbehandeling --- thuiszorg --- zorgbehoefte* --- Geriatric Nursing --- Gerontologie --- Serviceflats --- Postoperatieve zorgen --- Infarct --- Slaapdeprivatie --- Ziekenhuizen --- Incontinentie --- Valpreventie --- Psychogeriatrische verpleegkunde --- Ouderenzorg --- Gedragsproblemen --- Dementie --- Alcoholisme --- Geneesmiddelengebruik --- Decubitus --- Familiebegeleiding --- Geweld --- Fixeren --- Palliatieve zorgen


Book
Verpleegkundige zorgaspecten bij ouderen
Authors: --- ---
ISBN: 9789036812443 Year: 2016 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Video
Valpreventie bij thuiswonende ouderen met verhoogd risico
Authors: --- ---
Year: 2010 Publisher: Leuven Dienst Media en Leren K.U.Leuven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Aanpassing van de Flash presentatie en ppt. op de DVD-ROM 'Valpreventie bij thuiswonende ouderen met verhoogd risico'. -De cover en opdruk op bovenstaande DVD-ROM hermaken


Book
Assessing cognitive function.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Geriatric Nursing
Authors: --- ---
Year: 1998 Publisher: Philadelphia Saunders,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Verpleegkundige zorgaspecten bij ouderen
Authors: --- ---
ISBN: 9789035224865 Year: 2002 Publisher: Maarssen Elsevier Gezondheidszorg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 83 << page
of 9
>>
Sort by