Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Aard en bronnen van de gegevens bekend over transsexualiteit: een theoretisch-klinische en juridische benadering
Author:
Year: 1971

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Film
Agir pour une psychiatrie démocratique
Authors: ---
Year: 2008 Publisher: Bruxelles : Psymages,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dans ce quatrième entretien de la collection "Mémoires de psys", le Dr Philippe Hennaux discute avec le Dr Micheline Roelandt, figure emblématique du mouvement de réforme des institutions psychiatriques au début des années 70. Inspirée à la fois par la notion d'"Institution totalitaire" et par l'ouverture des questions psychiatriques à l'ensemble de la société, Micheline Roelandt pointe du doigt la façon dont le fonctionnement institutionnel surdétermine le statut de malade. Lors de cet entretien, Micheline Roelandt retrace son parcours de chef de clinique à l'Hôpital Brugmann à Bruxelles, et évoque cette période "révolutionnaire" durant laquelle elle a littéralement bousculé les structures hiérarchiques de l'hôpital. Complément DVD: Un entretien dans lequel le Dr Micheline Roelandt nous donne son point de vue sur la toxicomanie et retrace son engagement dans la Ligue Anti-prohibitionniste.

Keywords


Book
Justice et thérapeutes face aux toxicomanes: journée d'étude: textes préparatoires
Authors: ---
Year: 1986 Publisher: Bruxelles Prospective jeunesse

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Analyse van het cliëntenbestand van een psychiatrische wachtdienst : registratie van de psychiatrische aanmeldingen in 1978 in het universitair ziekenhuis Brugmann te Brussel.
Authors: --- ---
Year: 1983 Publisher: Brussel : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Analyse van het clientenbestand van een psychiatrische wachtdienst : registratie van de psychiatrische aanmeldingen in 1978 in het universitair ziekenhuis Brugmann te Brussel
Authors: --- ---
Year: 1983 Publisher: Brussel

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Analyse van het cliëntenbestand van een psychiatrische wachtdienst: registratie van de psychiatrische aanmeldingen in 1978 in het Universitair Ziekenhuis Brugmann te Brussel
Authors: --- ---
Year: 1983 Publisher: Brussel

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Toegang tot de gezondheidszorg : de ethische inzet
Authors: --- ---
ISBN: 9044117033 9789044117035 Year: 2004 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De toegang tot de gezondheidszorg werpt vele ethische kwesties op. Filosofisch gezien moet er toegankelijkheid zijn voor allen, terwijl dat sociologisch voor bepaalde groepen niet altijd even evident is. Sommigen zijn van mening dat culturele factoren niet altijd de oorzaak zijn van de ongelijkheid in de toegankelijkheid van de gezondheidszorg omdat de verantwoordelijkheid ook soms te vinden is bij de gezondheidsverstrekkers. Men gaat vanuit twee totaal verschillende invalshoeken in op het probleem van de zogenaamde explosie van de uitgaven voor de gezondheidszorgen en bedenkt er mogelijke oplossingen voor. De omvang van het budget gezondheidszorg kan een politieke keuze zijn, die desgewenst kan worden herzien in functie van de behoeften. Uit de inhoud: Impact van preventie op de gezondheidszorgkost – Ethische uitdagingen voor onze gezondheidssystemen – Culturele dimensies van de toegang tot de gezondheidszorg – Financiële toegankelijkheid: een sociologische analyse – Behandelen tot elke prijs.


Book
Enjeux éthiques de l'accès aux soins de santé
Authors: --- ---
ISBN: 9044117041 9789044117042 Year: 2004 Publisher: Bruxelles : Comité consultatif de bioéthique de Belgique,


Book
Man en vrouw, één in de waanzin... of niet?
Authors: --- ---
Year: 1980 Publisher: Gent Masereelfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

gezondheidszorg --- feminisme


Book
Lokale commissies voor ethiek en medische praktijk
Authors: --- --- ---
ISBN: 9020965875 9789020965872 Year: 2006 Publisher: Heverlee LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek focust op de plaats van de lokale commissies voor ethiek binnen het zorgsysteem. Uit een enquête van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek bij de lokale commissies blijkt echter dat er vanuit de medische praktijk weinig beroep gedaan wordt op deze commissies. Wellicht is dit het gevolg van de 'rendabiliteits'- en 'manageriale' geneeskunde die nu in de ziekenhuizen overheerst. Nochtans wordt er meer dan vroeger door de wetgever belang gehecht aan de ethische problematiek bij het medisch handelen, cf. de wet op de patiëntenrechten en de wet op de euthanasie. In de bijdragen van dit boek wordt ook over de grens gekeken (Frankrijk, Nederland). Daarnaast zijn er reflecties vanuit de praktijk en naar de opleiding van de gezondheidswerkers toe. In een bijlage zijn ten slotte de relevante wetteksten opgenomen en de resultaten van de bovengenoemde enquête.

Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by