Narrow your search
Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by

Book
De vegetatie van Nederland : Verleden - heden - toekomst
Author:
Year: 2000 Publisher: Wageningen Alterra

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Veldgids rompgemeenschappen
Authors: ---
ISBN: 9789050115162 Year: 2015 Publisher: Zeist : KNNV,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wilde planten groeien vaak met een aantal andere plantensoorten samen in een leefgebied. Zo’n groepering wordt een plantengemeenschap genoemd. In de loop der tijd zijn deze plantengemeenschappen onder druk komen te staan door ingrepen van de mens. Door onder andere vermesting, verdroging en verzuring verandert de soortensamenstelling op veel plaatsen.


Book
De natuur als bondgenoot: de wereld van Heimans en Thijsse in historisch perspectief
Authors: --- ---
ISBN: 9789050112246 Year: 2007 Publisher: Zeist KNNV

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Wegen naar natuurdoeltypen: ontwikkelingsreeksen en hun indicatoren voor herstelbeheer en natuurontwikkeling (sporen A en B)
Authors: ---
Year: 1997 Publisher: Wageningen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Kroonjuwelen van de Kaap
Authors: --- ---
ISBN: 9789050114301 Year: 2012 Publisher: Zeist KNNV Uitgeverij

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De vegetatie van Nederland
Authors: --- ---
Year: 1995 Publisher: Leiden Opulus Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Plantengemeenschappen van ruigten, struwelen en bossen
Authors: --- --- ---
ISBN: 9188716058 9188716031 918871604X 9188716066 9188716074 9080398837 Year: 1999 Publisher: Leiden Opulus Press


Book
European vegetation survey : Case studies : Proceedings of the 5th International Workshop held in Rome, Italy, 22-24 March 1996
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9188716147 Year: 1997 Publisher: Opulus Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
European vegetation survey : Case studies : Proceedings of the 5th International Workshop held in Rome, Italy, 22-24 March 1996

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by