Narrow your search
Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Het einde van het begin; ethische overwegingen bij vraagstuk van levensbeëindiging van ernstig gehandicapte pasgeborenen
Author:
Year: 1993

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Overdrukken.
Author:
Publisher: Loc. var. : nom. var.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Naar een herwaardering van ascese
Author:
Publisher: Place of publication unknown

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Christelijke ethiek.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Christelijke ethiek
Authors: ---
Year: 1988

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De invloed van onze gezondheidszorg op het dagelijks leven van velen is groot. Dit geldt allereerst voor degenen die gebruik maken van de talloze faciliteiten, maar ook voor degenen die deze verschaffen, die in opleiding ervoor zijn of anderszins met de gezondheidszorg te maken hebben. Dit omvangrijke boek omvat een schat van materiaal bedoeld om het denken en het omgaan met gezondheidszorg te structureren en te verhelderen. Het is in eerste instantie een boek over ethiek en gezondheidszorg. Door een overzicht te geven van de belangrijkste morele problemen in de gezondheidszorg, wordt niet alleen inzicht gegeven in die problemen, maar ook een handreiking geboden bij het aanpakken ervan.Ruim 40 auteurs geven hun visie op de praktijk van de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire aanpak komt overeen met de dagelijkse werkelijkheid van de gezondheidszorg, waarin immers ook verschillende beroepsgroepen met tal van morele vragen worden geconfronteerd en vaak een eigen inbreng hebben bij de beantwoording ervan.


Book
Algen : de groene belofte.
Authors: --- ---
Year: 2013 Publisher: Den Haag Stichting bio-wetenschappen en maatschappij.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
L'exploitation des ressources hydrauliques en Afrique tropicale
Authors: --- ---
ISBN: 9290530529 Year: 1988 Publisher: Addis-Abeba : Paris : Centre International pour l'Elevage en Afrique (CIPEA) ; ACCT,


Book
Transgene dieren
Authors: --- ---
ISBN: 9073196396 Year: 2005 Publisher: Den Haag Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Hoe kunnen dieren transgeen worden gemaakt?2. Genetisch-gemodificeerde muizen. Wat hebben we eraan.3. Goed geregeld(?)4. Biotechnologie bij dieren ethisch getoetst.Extra:5. Transgene dieren en het patiëntenbelang.6.Transgenese bij vee en vis.7. Welzijn van genetisch-gemodificeerde dieren.8. Maatschappelijke acceptatie - een omstreden zaak.9. Genetisch-gemodificeerde dieren onmisbaar voor waardevolle producten.10. egelgeving buiten Nederland.


Book
Kerk en vrede: opstellen aangeboden aan prof. dr. J. de Graaf
Authors: --- ---
Year: 1976 Publisher: Baarn Ten Have

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Kerk en vrede : opstellen aangeboden aan prof. dr. J. de Graaf
Authors: --- ---
Year: 1976 Publisher: Baarn Ten Have

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by