Listing 1 - 10 of 21 << page
of 3
>>
Sort by
Spiritual care in a hospital setting
Author:
ISBN: 1281399493 9786611399498 9047409868 9789047409861 9781281399496 9004151893 9789004151895 Year: 2006 Publisher: Leiden Boston Brill


Article
Ethiek en supervisie: cliëntgerichte en professioneel-biografische invalshoeken
Author:
Year: 2017

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Gespreksvoering in pastoraat en geestelijke verzorging
Author:
Year: 2011 Publisher: Utrecht

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De ontwikkeling en de knelpunten van het grensoverschrijdend wegvervoer in het Benelux-Middengebied
Author:
Year: 1992 Publisher: Diepenbeek EHL

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Image
Davidsfonds, Hamont, Cultuur in Hamont, causerie 'De geschiedenis van ons land. Land van Loon' door Willy Smeets, Hamont, 9 febr. 1989 : aankondiging
Author:
Year: 1988

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Studiedag pastoraal en liturgie bij overlijden en begraven, Mechelen 11 juni 1981
Author:
Year: 1981 Publisher: Commissie voor Liturgie, Vlaams-Brabant - Mechelen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Verandering van voorkomen : het ambt van de geestelijk verzorger in discussie.
Authors: ---
ISBN: 9789081617710 Year: 2010 Publisher: Utrecht Universiteit Utrecht. Faculteit geesteswetenschappen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Naar een nieuwe eenvoud : pastores voor vandaag en morgen.
Authors: ---
Publisher: Leuven Centrum voor klinisch pastorale vorming

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

C1 --- pastoraal --- Kerken en religie


Book
Leven als zoekpartij: Intergenerationele zingeving en spiritualiteit
Authors: ---
ISBN: 9789493296046 Year: 2023 Publisher: Radboud University Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 21 << page
of 3
>>
Sort by