Narrow your search
Listing 1 - 10 of 77 << page
of 8
>>
Sort by

Dissertation
Vergelijking impliciete en expliciete eindige differentieschema's bij niet permanente beweging in een prismatisch kanaal
Authors: --- ---
Year: 1979 Publisher: Leuven KUL. Fakulteit toegepaste wetenschappen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Opmaken van software (Visual Basic) voor de berekening van op buiging belaste elementen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Vergelijkend onderzoek van dampopen coatings voor gebruik in de restauratiewereld

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

eindwerk --- bouwkunde --- coatings --- hydrofuges --- restauratie --- Theses


Dissertation
Vergelijkend onderzoek van software voor de berekening van funderingsplaten : onderzoek naar de invloed van dikte, wapeningshoeveelheid en de beddingsconstante en onderling verband.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Ventilatievoorzieningen in residentiële gebouwen : integratie van ventilatiekanalen in breedvloerplaten.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gewapend beton
Authors: --- --- ---
ISBN: 9038204124 Year: 2002 Publisher: Gent Academia Press


Dissertation
Corrosiepreventie van roestvast staal in bouwtoepassingen.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Kathodische bescherming van voorspanstaal.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Berekenen van de sterkte van een betonnen constructie bij blootstelling aan brand.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Onderzoek naar de grootte van de vormfactor bij staalvezelgewapend beton.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 77 << page
of 8
>>
Sort by