Listing 1 - 10 of 64 << page
of 7
>>
Sort by

Book
Ethiek en gezondheidszorg
Author:
ISBN: 9026303769 Year: 1977 Publisher: Baarn Ambo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

kwaliteitsbewaking --- euthanasie --- reanimatie --- stervensbegeleiding --- IVF (in vitrofertilisatie) --- zelfdoding --- geboortebeperking --- seksualiteit --- voortplanting (mensen) --- transseksualiteit --- abortus provocatus --- Professional ethics. Deontology --- drugs --- medische experimenten --- bio-ethiek --- Hygiene. Public health. Protection --- beroepsopleiding --- kunstmatige inseminatie --- #GGSB: Abortus --- patiëntenparticipatie --- abortus --- medische ethiek --- seksuele ethiek --- #GGSB: Bio-ethiek --- Ethics, Medical. --- #GGSB: Medische ethiek --- ethiek (moraal) --- Delivery of Health Care. --- #GGSB: Seksuele ethiek --- #GGSB: Zelfdoding --- #GGSB: Euthanasie --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- #GROL:SEMI-241.63*2 --- 241.63 --- abortus provocatus (vruchtafdrijving, zwangerschapsafbreking) --- Medical ethics --- 179.7 --- 614.2/.4 --- geboorteregeling (anticonceptie) --- 343.61 --- gezondheidszorg --- sterilisatie --- moraal --- psychofarmaca --- deontologie --- medicamenteuze verslaving --- geboorteregeling --- aansprakelijkheid --- transplantaties --- sterilisatie, seksuologie --- gezondheid --- 603.1 --- zelfmoord --- C5 --- sociaal beleid --- ethiek --- gezondheidszorg [verplegend] --- anticonceptie --- palliatieve zorg --- Biomedical ethics --- Clinical ethics --- Ethics, Medical --- Health care ethics --- Medical care --- Medicine --- Bioethics --- Professional ethics --- Nursing ethics --- Social medicine --- Community-Based Distribution --- Contraceptive Distribution --- Delivery of Healthcare --- Dental Care Delivery --- Distribution, Non-Clinical --- Distribution, Nonclinical --- Distributional Activities --- Healthcare --- Healthcare Delivery --- Healthcare Systems --- Non-Clinical Distribution --- Nonclinical Distribution --- Delivery of Dental Care --- Health Care --- Health Care Delivery --- Health Care Systems --- Activities, Distributional --- Activity, Distributional --- Care, Health --- Community Based Distribution --- Community-Based Distributions --- Contraceptive Distributions --- Deliveries, Healthcare --- Delivery, Dental Care --- Delivery, Health Care --- Delivery, Healthcare --- Distribution, Community-Based --- Distribution, Contraceptive --- Distribution, Non Clinical --- Distributional Activity --- Distributions, Community-Based --- Distributions, Contraceptive --- Distributions, Non-Clinical --- Distributions, Nonclinical --- Health Care System --- Healthcare Deliveries --- Healthcare System --- Non Clinical Distribution --- Non-Clinical Distributions --- Nonclinical Distributions --- System, Health Care --- System, Healthcare --- Systems, Health Care --- Systems, Healthcare --- Medical Ethics --- Professionalism --- 362.11 --- 61 --- 392.6 --- Theologische ethiek: eerbied voor het leven en de waardigheid van de menselijke persoon --- (zie ook: farmacologie, psychofarmaca) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: terminale zorgen) --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- Moral and ethical aspects --- ethics --- Medical ethics. --- 241.63 Theologische ethiek: eerbied voor het leven en de waardigheid van de menselijke persoon --- Medische ethiek --- 614.253 --- Delivery of Health Care


Book
Voorlopige diagnose: inleiding tot een medische ethiek
Author:
ISBN: 9026300700 Year: 1972 Publisher: Bilthoven Ambo


Book
Geestelijk gehandicapten: seksualiteit en erotiek
Author:
ISBN: 9026615868 Year: 1973 Publisher: Nijkerk Callenbach


Book
De weg terug : leven met beperkingen van ziekte en ouder worden
Author:
ISBN: 9026311303 Year: 1991 Publisher: Baarn Ambo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

34 p.


Book
Heb jij aanvaard dat ik sterven moet : stervenden en hun helpers
Author:
ISBN: 9026305168 Year: 1981 Publisher: Baarn Ambo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het sterven is een proces waarbij niet alleen de stervende, maar ook alle helpers betrokken zijn : door nabijheid en steun, door vluchtpogingen en ontkenning, door aanvaarding en protest, door het delen van elkaars onmacht. Stervensbegeleiding is een intermenselijk gebeuren volgens de auteur. Daarbij hebben de helpende en de stervende elkaar nodig, terwijl hun rollen soms wisselen en de helper door de stervende geholpen wordt.


Book
Ethiek en gezondheidszorg
Author:
ISBN: 9026304765 Year: 1985 Publisher: Baarn Ambo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

#gsdb5 --- Medical ethics --- Biomedical ethics --- Clinical ethics --- Ethics, Medical --- Health care ethics --- Medical care --- Medicine --- Bioethics --- Professional ethics --- Nursing ethics --- Social medicine --- Moral and ethical aspects --- Delivery of Health Care --- #GBIB:CBMER --- 174.2 --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Medical Ethics --- Professionalism --- Community-Based Distribution --- Contraceptive Distribution --- Delivery of Healthcare --- Dental Care Delivery --- Distribution, Non-Clinical --- Distribution, Nonclinical --- Distributional Activities --- Healthcare --- Healthcare Delivery --- Healthcare Systems --- Non-Clinical Distribution --- Nonclinical Distribution --- Delivery of Dental Care --- Health Care --- Health Care Delivery --- Health Care Systems --- Activities, Distributional --- Activity, Distributional --- Care, Health --- Community Based Distribution --- Community-Based Distributions --- Contraceptive Distributions --- Deliveries, Healthcare --- Delivery, Dental Care --- Delivery, Health Care --- Delivery, Healthcare --- Distribution, Community-Based --- Distribution, Contraceptive --- Distribution, Non Clinical --- Distributional Activity --- Distributions, Community-Based --- Distributions, Contraceptive --- Distributions, Non-Clinical --- Distributions, Nonclinical --- Health Care System --- Healthcare Deliveries --- Healthcare System --- Non Clinical Distribution --- Non-Clinical Distributions --- Nonclinical Distributions --- System, Health Care --- System, Healthcare --- Systems, Health Care --- Systems, Healthcare --- ethics --- Netherlands. --- Holland --- Kingdom of the Netherlands --- Ethiek en gezondheidszorg --- Medische ethiek --- Gezondheidszorg --- Hulpverlening --- Ethiek. --- Beroepsethiek.


Book
Begeleiding en ethiek: verantwoordelijkheid en solidariteit van de hulpverlener
Author:
ISBN: 9026306180 Year: 1983 Publisher: Baarn Ambo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

603.1 --- 604.6 --- Ethiek --- Medische ethiek --- Patiëntenbegeleiding --- begeleidingsmethodieken --- begeleiding --- ethiek (zorg) --- zelfdoding --- deontologie --- bejaardenproblematiek --- patiëntenbegeleiding --- bejaarden --- 174.2 --- 253:159.9 --- medische ethiek --- geloof en wereld --- Medical personnel and patient --- #GGSB: Fundamentele ethiek --- #GGSB: Verantwoordelijkheid --- #GGSB: Fundamentele moraal --- geneeskunde [medisch] --- beroepsethiek --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- Hulpverlening : ethiek --- Patient and medical personnel --- Patients --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Pastorale psychologie --- 362.11 --- 26 --- (zie ook: analgesie) --- Medical personnel and patient. --- ethiek. --- beroepsethiek. --- 253:159.9 Pastorale psychologie --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Ethiek. --- Beroepsethiek. --- Medical ethics --- C5 --- godsdienst --- pijn --- seksualiteit --- zingeving --- cliënten-welzijnswerkers --- filosofie van het welzijnswerk --- welzijnswerkers, beroepsethiek --- welzijnswerkers --- #GBIB:CBMER --- #gsdb5 --- Biomedical ethics --- Clinical ethics --- Ethics, Medical --- Health care ethics --- Medical care --- Medicine --- Bioethics --- Professional ethics --- Nursing ethics --- Social medicine --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- (zie ook: geriatrie, gerontologie) --- 361.05 --- 361 --- 61 --- Moral and ethical aspects --- ethiek --- hulpverlening --- Professional ethics. Deontology --- cliënt-hulpverlener relatie --- Sociology of social care --- Medical ethics. --- Gezondheidszorg --- Hulpverlening


Book
Ethiek : appèl aan het goede in de mens : rede ter gelegenheid van het afscheid van de Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht, 13 oktober 1988
Author:
Year: 1988 Publisher: Maastricht : Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht [R.U.L.],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 64 << page
of 7
>>
Sort by