Listing 1 - 9 of 9
Sort by

Book
leren inspireren : vormingswerk op het snijvlak van politieke strijdbaarheid en spirituele groei.
Author:
ISBN: 9060741846 Year: 1986 Publisher: Schoten Westland

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat heet vorming? Mensenkennis. Bekwaamheid van de vormingswerker. Groepen. Werkvormen


Book
Vergaderen : samen besluiten nemen.
Author:
ISBN: 9064731993 Publisher: Leiden : Stichting Burgerschapskunde,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Met alle respect : leerboek verpleegethiek.
Author:
ISBN: 9026619871 Year: 1993 Publisher: Nijkerk Intro


Book
Verpleegethiek
Authors: ---
ISBN: 9789055745982 Year: 2009 Publisher: Baarn HB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Je bent verpleegkundige of verzorgende. Je werkt voor mensen die afhankelijk en vaak ook kwetsbaar zijn. Je moet lastige informatie uitleggen, kunnen luisteren, bemoedigen, aandachtig en oplettend zijn, kunnen omgaan met allerlei soorten mensen. Behalve technische deskundigheid heb je ook je sociale vaardigheid nodig, je levenservaring, je menselijke kwaliteiten. Je werkt samen met andere disciplines, in een veranderende organisatie, in een dynamische samenleving. Je mag eigenlijk geen fouten maken.Dit is een beroep waarin veel van een mens gevraagd wordt: je werk goed doen, en ook iets goeds betekenen voor de mensen die aan je zorg zijn toevertrouwd. Ethische competentie dus. Telkens nadenken over de dagelijkse morele vragen, en daarvan leren. Wat is een goede benadering? Wat zijn de grenzen van mijn verantwoordelijkheid? Hoe moet ik mijn aandacht verdelen? Hoe ver mag ik gaan met aandringen? Waar werk ik aan mee, en wat kan ik weigeren? Mag ik afwijken van de zorgafspraken? Wat mag ik vertellen? Moet ik iemand die tegenwerkt eigenlijk wel verplegen? In hoeverre mag ik uitgaan van mijn eigen opvattingen? Zal ik rekening houden met de familie? Wat mag ik verwachten van mijn organisatie? Dien ik me aan mijn beroepscode te houden? Kan ik de gang van zaken in de gezondheidszorg beïnvloeden?Nadenken, praten en besluiten over ethische vragen, wijzer worden, jezelf blíjven ontwikkelen - dat hoort bij de professionaliteit van verpleegkundigen en verzorgenden. Dit boek - de nieuwe grondig gewijzigde versie van Met alle respect; leerboek verpleegethiek - wil helpen met uitleg, aanwijzingen, oefeningen en stof tot nadenken. De vele voorbeelden gaan niet alleen over het directe zorgcontact, maar ook over de context van zorginstelling en samenleving.


Book
Verpleegethiek
Authors: ---
Year: 2009 Publisher: Baarn HB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Medische ethiek


Book
Met alle respect : leerboek verpleegethiek.
Authors: ---
ISBN: 9055743518 Year: 2002 Publisher: Baarn HB,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gespreksvoering in groepen : succesvol deelnemen aan gesprekken in zorg en welzijn.
Authors: --- ---
ISBN: 9789046904787 Year: 2015 Publisher: Bussum Coutinho

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Professionals in zorg en welzijn voeren regelmatig gesprekken in groepen, bijvoorbeeld gesprekken met cliënten en hun netwerk of gesprekken met vrijwilligers en mantelzorgers. Ook gesprekken tussen professionals onderling vinden steeds vaker in teamverband plaats. Een gesprek in een groep of team heeft een andere dynamiek dan een tweegesprek en vraagt om andere gespreksvaardigheden en -houdingen. Gespreksvoering in groepen is geschreven voor deelnemers aan dergelijke gesprekken en helpt hen om bij te dragen aan de kwaliteit van deze groepsgesprekken.


Book
Gespreksvoering in groepen : succesvol deelnemen aan gesprekken in zorg en welzijn
Authors: --- ---
Year: 2015 Publisher: Coutinho

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Professionals in zorg en welzijn voeren regelmatig gesprekken in groepen, bijvoorbeeld gesprekken met cliënten en hun netwerk of gesprekken met vrijwilligers en mantelzorgers. Ook gesprekken tussen professionals onderling vinden steeds vaker in teamverband plaats. Een gesprek in een groep of team heeft een andere dynamiek dan een tweegesprek en vraagt om andere gespreksvaardigheden en -houdingen. Gespreksvoering in groepen is geschreven voor deelnemers aan dergelijke gesprekken en helpt hen om bij te dragen aan de kwaliteit van deze gesprekken.


Book
Goed werk : verkenningen van normatieve professionalisering.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789066658981 Year: 2008 Publisher: Amsterdam SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Professionals en professionaliteit staan volop in de aandacht. Er is maatschappelijk debat over de positie van professionals. Bestaat er in onze cultuur nog wel genoeg waardering voor het wezenlijke van hun werk? Geeft onze markteconomie hen genoeg ruimte om naar eer en geweten hun beroep uit te oefenen? De professionals in sectoren als zorg, onderwijs en dienstverlening voelen zich bekneld door regels en management. Dit roept vanzelf vragen op over professionaliteit. Wat is eigenlijk het kenmerkende van professies? Geldt de beknelling voor alle aspecten van professionaliteit? Is professionaliteit wel denkbaar zónder 'eer en geweten'? Normatieve professionalisering verwijst naar goed werk doen, en dat is meer dan je werk goed doen. Goed werk is niet alleen technisch, maar ook moreel juist. Het vraagt van professionals bezinning: op hun maatschappelijke rol, op hun relatie met de mensen voor wie ze werken, op de morele en politieke werking van hun vakkennis. Inhoudsopgave : Deel I - Professionaliteit toen en nu : ontwikkelingen, debatten en kernbegrippen Deel II - Goed werk in de praktijk : de positie, spanningen en dilemma's van professionals Deel III - De ontwikkeling van goed werk : morele, politieke en existentiële leerprocessen.

Listing 1 - 9 of 9
Sort by