Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by

Book
500 jaar Vandervaerens in Hoeilaart
Author:
Year: 2003 Publisher: Hoeilaart Heemkundige en toeristische kring Het Glazen Dorp

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De sprouk van den Dùjnder: spraakkunst van het Hoeilaarts
Author:
Year: 2000 Publisher: Hoeilaart Heemkundige en toeristische kring Het Glazen Dorp

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Van A tot Zwumme : den diksionnèèr van den Djùnder
Author:
Year: 2013 Publisher: Hoeilaart Het Glazen Dorp

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding : handboek voor deskundige hulpverlening in de thuiszorg en in het ziekenhuis
Authors: ---
ISBN: 9033455250 9789033455254 Year: 2004 Publisher: Leuven : Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoudsopgave ¬Deel 1: Algemene beschouwingen ¬1 Leven - levenseinde - sterven - dood ¬2 Ethisch, juridisch en medisch standpunt tegenover de levensbeëindiging ¬3 Inhoud en organisatie van de palliatieve hulp ¬4 Samenwerking in de palliatieve thuiszorg ¬5 Menswaardig leven tot in de dood. Een getuigenis over intramurale palliatieve zorg ¬6 Kritische beschouwingen bij palliatieve zorg: mythen en grenzen ¬Deel 2: Praktische probleembehandeling ¬1 Somatische aspecten van palliatieve zorg ¬2 Psychologische aspecten van palliatieve zorg ¬3 Psychosociale aspecten van palliatieve zorg ¬4 Existentiële aspecten van palliatieve zorg ¬Deel 3: Ondersteuning van naast- en nabestaanden ¬1 Ondersteuning van familieleden en zorgverleners. Een basiscomponent van de palliatieve zorgverlening ¬2 Na de dood. Over rouw en rouwprocessen

Keywords

Palliative Care. --- Terminal Care. --- Bereavement. --- Grief. --- Home Care Services. --- 364.44 --- 253:362.1 --- #SBIB:316.334.3M51 --- #SBIB:316.8H22 --- Academic collection --- palliatieve zorgen --- rouwbegeleiding --- stervensbegeleiding --- Dood --- Palliatieve zorgen --- Thuisverzorging --- Verzorgingsinrichtingen --- 418.7 --- 603.1 --- 603.2 --- ethiek --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- rouw --- palliatieve zorgen (gez) --- thuiszorg (gez) --- euthanasie --- rouw (verdriet) --- terminale zorgen --- S20080327.JPG --- bio-ethiek --- palliatieve zorg --- 253:362.1 Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Care Services, Home --- Home Care --- Services, Home Care --- Domiciliary Care --- Care, Domiciliary --- Care, Home --- Home Care Service --- Service, Home Care --- Mourning --- Griefs --- Mournings --- Bereavement --- Bereavements --- Death --- End of Life Care --- Care End, Life --- Care Ends, Life --- Care, Terminal --- Life Care End --- Life Care Ends --- Advance Care Planning --- Palliative Surgery --- Palliative Therapy --- Surgery, Palliative --- Therapy, Palliative --- Palliative Treatment --- Care, Palliative --- Palliative Treatments --- Treatment, Palliative --- Treatments, Palliative --- Pain --- Terminal Care --- Hospice and Palliative Care Nursing --- Palliative Medicine --- 364.44 Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- Organisatie van de gezondheidszorg: modellen van therapeutisch handelen --- Welzijnsorganisatie: sociale dienstverlening voor specifieke groepen --- Mort --- Soins palliatifs --- Soins à domicile --- Etablissements de soins --- Psychologie van leven en dood --- Medische ethiek --- Medische en paramedische stervensbegeleiding - Palliatieve zorgen --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- 179.7 --- 612.67 --- Palliative Supportive Care --- Supportive Care, Palliative --- Palliatieve zorg. --- Rouwproces. --- Stervensbegeleiding. --- Physiology: reproduction & development. Ages of life --- persoonlijke hygiëne --- Sociology of health --- slechtnieuwsgesprekken --- Nursing --- dood --- Professional ethics. Deontology --- thuiszorg --- sociale zekerheid --- familiebegeleiding --- mondhygiëne --- Philosophical anthropology --- rouwverwerking --- stoma --- vrijwilligerswerk --- pijn --- prolaps --- thuisverpleegkunde --- communicatie --- Sociology of social care --- Medical law --- Belgium


Book
Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding: handboek voor deskundige hulpverlening in de thuiszorg en in het ziekenhuis
Authors: ---
ISBN: 903344626X Year: 2000 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

palliatieve zorg --- stervensbegeleiding --- bio-ethiek --- rouw --- Palliative Care. --- Terminal Care. --- Bereavement. --- Grief. --- Home Care Services. --- 364.44 --- 253:362.1 --- Academic collection --- 253:362.1 Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Care Services, Home --- Home Care --- Services, Home Care --- Domiciliary Care --- Care, Domiciliary --- Care, Home --- Home Care Service --- Service, Home Care --- Mourning --- Griefs --- Mournings --- Bereavement --- Bereavements --- Death --- End of Life Care --- Care End, Life --- Care Ends, Life --- Care, Terminal --- Life Care End --- Life Care Ends --- Advance Care Planning --- Palliative Surgery --- Palliative Therapy --- Surgery, Palliative --- Therapy, Palliative --- Palliative Treatment --- Care, Palliative --- Palliative Treatments --- Treatment, Palliative --- Treatments, Palliative --- Pain --- Terminal Care --- Hospice and Palliative Care Nursing --- Palliative Medicine --- 364.44 Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- 612.67 --- 179.7 --- Palliative Supportive Care --- Supportive Care, Palliative --- familiebegeleiding --- slechtnieuwsgesprekken --- Sociology of health --- vrijwilligerswerk --- pijn --- Philosophical anthropology --- patiënt-verpleegkundige relatie --- thuisverpleegkunde --- palliatieve zorgen --- thuiszorg --- medische ethiek --- mondhygiëne --- Physiology: reproduction & development. Ages of life --- Sociology of social care --- rouwverwerking --- dood --- Palliatieve zorg --- Sterven --- Rouw


Book
Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding: handboek voor deskundige hulpverlening in de thuiszorg en in het ziekenhuis
Authors: ---
ISBN: 903343282X 9789033432828 Year: 1996 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Maatschappelijke veranderingen en de ontwikkeling van de geneeskunde hebben de dood uit het dagelijkse leven gebannen. De laatste jaren groeit echter het bewustzijn dat men de dood opnieuw meer bij het leven en de stervende meer bij de gemeenschap moet betrekken. Men geeft er zich ook rekenschap van dat een terminale patiënt beter geholpen wordt door hem tebenaderen als stervende dan als iemand die zal blijven leven. Deze andere benadering van stervenden vergt evenwel andere kennis, vaardigheden en attitudes, die momenteel nog al te vaak ontbreken. Eerste deel bevat kritsche beschouwingen over leven, sterven en stervensbegeleiding, vanuit ethisch, juridisch en medisch perspectief. Tweede deel is eerder technisch met aandacht voor depraktischeaanpak van palliatieve zorg en stervensbegeleiding.

Keywords

364.44 --- 253:362.1 --- Academic collection --- 603.2 --- palliatieve zorgen --- rouw --- stervensbegeleiding --- 418.7 --- 603.1 --- ethiek --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- 610.17 ) Stervensbegeleiding --- euthanasie --- thuisverpleegkunde --- Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- medische en paramedische stervensbegeleiding --- Psychologie van leven en dood --- Medische ethiek --- Medische en paramedische stervensbegeleiding - Palliatieve zorgen --- 253:362.1 Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- 364.44 Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- familiebegeleiding --- slechtnieuwsgesprekken --- pijn --- patiënt-verpleegkundige relatie --- medische ethiek --- thuiszorg --- Physiology: reproduction & development. Ages of life --- rouwverwerking --- Nursing --- Verpleegkunde --- palliatieve zorg --- bio-ethiek --- #GBIB:Overlegcentrum Christelijke Ethiek --- bestuurlijke organisatie --- medische praktijk (x) --- rouwgebruiken --- 364.4 hulpverlening --- 364.4 zorgverlening, welzijnswerk --- 253.362.1 --- #KVHB:Gezondheidspsychologie --- #KVHB:Palliatieve hulpverlening --- #KVHB:Rouwproces --- Palliatieve zorgen (hospice, terminale zorgen) --- Rouw / rouwverwerking --- Stervensbegeleiding --- Thuiszorg --- ethiek (gez) --- euthanasie (gez) --- palliatieve zorgen (gez) --- pijn (gez) --- relaties (gez) --- rouw (gez) --- sociale psychologie (gez) --- thuiszorg (gez) --- terminale zorgen --- 612.67 --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- Palliatieve zorg --- Rouwproces --- Palliatieve zorg. --- Rouwproces. --- Stervensbegeleiding. --- #GBIB:CBMER --- getuigenis --- kritiek --- wetgeving --- rouw (verdriet) --- 179.7 --- (zie ook: dood) --- Sociology of health --- vrijwilligerswerk --- Philosophical anthropology --- Sociology of social care --- dood


Video
Intensive trainingweeks : an important event in GP training
Authors: ---
Year: 1985 Publisher: Leuven KU Leuven. Audiovisuele dienst [prod., real., dist.],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Video
Consultation training for future GP's : as part of the vocational training in the university group practice of the K.U.Leuven
Authors: ---
Year: 1987 Publisher: Leuven KU Leuven. Audiovisuele dienst [prod., real., dist.],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
500 jaar Vandervaerens in Hoeilaart
Authors: ---
Year: 2003 Publisher: Hoeilaart Heemkundige en toeristische kring "Het glazen dorp"

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Van A tot Zwumme : den diksionnèèr van den Dùjnder
Authors: ---
Year: 2013 Publisher: Overijse Het glazen Dorp Hoeilaart

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by