Narrow your search

Library

KU Leuven (8)

Odisee (6)

VDIC (3)

Belgian Parliament (2)

KBR (2)

UAntwerpen (2)

UGent (2)

VIVES - Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout (2)

UCLL (1)

UCL (1)

More...

Resource type

book (18)


Language

Dutch (17)

French (1)


Year
From To Submit

2008 (1)

2003 (1)

1998 (1)

1997 (4)

1996 (2)

More...
Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Denken over zorg : concepten en praktijken.
Author:
Year: 1997 Publisher: Utrecht Elsevier/De Tijdstroom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Allocatievraagstukken in de gezondheidszorg: ethische aspecten.
Author:
Year: 1992

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wijnberg voorspelt het démasqué der ethiek ofwel de publieke ontluistering van de ethiek. Daarmee zal het modeverschijnsel ethiek verdwijnen. Een dergelijke stellingname komt mij vreemd voor. Ik zou dan ook willen stellen dat nog steeds te weinig oog is voor het waardetheoretische en normatieve kader waarbinnen beleidsvoorbereiding zich voltrekt. Het maken van beleid is geen technische aangelegenheid. In dat laatste geval wordt beleidsvoorbereiding beschouwd als het zoeken naar de juiste middelen bij het gegeven doel. Beleid heeft dan iets weg van het oplossen van een puzzel.


Book
Ethisch commentaar bij 'Behandeling van arbeidsongeschiktheid.
Author:
Year: 1998

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De veranderingen in het WAO-beleid van de afgelopen jaren staan niet op zichzelf. Op de achtergrond speelde het veel bredere debat over de vormgeving en inhoudelijke bepaling van het gehele sociale zekerheidsstelsel in Nederland. Organisatorische en financiële, maar ook morele motieven vormden de inzet voor een herijking van de verzorgingsstaat in Nederland. Het sociale zekerheidsstelsel bleek te kostbaar te zijn geworden. Het lokte uit tot oneigenlijk gebruik en werkte op grote schaal inactiviteit in de hand. Bovendien bleek het slecht aangepast te zijn aan veranderingen in leef- en werkpatronen (individualisering en flexibilisering) en het was tenslotte onnodig complex. Effectieve controle op de uitvoering van de wettelijke uitkeringsvoorwaarden bleek moeilijk te zijn. De solidariteit met inactieven kwam sterk onder druk te staan.


Book
Denken over zorg : concepten en praktijken
Author:
Year: 1997 Publisher: Maarssen : Tijdstroom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Solidariteit met chronisch zieken? : een zorgethisch antwoord.
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethiek van de zorg : een discussie
Authors: ---
Year: 1994 Publisher: Meppel Boom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Medische ethiek


Book
Ethiek van de stervensbegeleiding.
Author:
Year: 2008

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Mensen handelen meestal uit impulsen en/of gewoonten. Dit constateren we bijvoorbeeld in de beroepsethiek van artsen en verplegenden. Impulsief handelen is gericht op waarden die ons als vanzelfsprekend voorkomen: leven, actief zijn, zelfhandhaving. In gewoonten meldt zich de echo van opvoeding en maatschappij met de daarin aangeleerde normen: eerbied voor al wat leeft, gehoorzaamheid aan gedragsregels van de groep, beloften houden.


Book
Psycho chirurgie en het lichaam geest probleem; medisch ethische aspecten van psycho chirurgie
Authors: ---
Year: 1991

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Mijnheer, heb ik met u een zorgrelatie ? : Over ethiek, over zorg en over een ethiek van de zorg.
Authors: ---
Year: 1996 Publisher: Utrecht Humanistische stichting Socrates,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

#GBIB:CBMER


Book
Snijden in het brein; ethische en juridische aspecten van psychochirurgie
Authors: ---
Year: 1991 Publisher: Leuven Garant,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by