Narrow your search

Library

KBR (10)

UAntwerpen (7)

AP (4)

UGent (4)

Vlaams Parlement (4)

Odisee (2)

PXL (2)

Hogeschool Gent (1)

UCLL (1)

KU Leuven (1)

More...

Resource type

book (14)


Language

Dutch (14)


Year
From To Submit

2002 (3)

2001 (1)

1999 (1)

1997 (2)

1995 (4)

More...
Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Het hoger onderwijs voor sociale promotie: weekend- en avondonderwijs
Author:
ISBN: 9044116215 Year: 2002 Volume: 21 Publisher: Leuven Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Niet-westerse talen en culturen, geschiedenis, kunstwetenschappen en archeologie: universitaire opleidingen
Author:
ISBN: 9044116150 Year: 2001 Volume: 15 Publisher: Leuven Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De sociale, psychologische en pedagogische sector
Author:
ISBN: 9044116053 Year: 2002 Volume: 5 Publisher: Leuven Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

n behandelvorm die vaak wordt gebruikt om de clie?nt inzicht te doen verkrijgen in zijn/haar problematiek. Hiervoor bestaan er tal van psycho-educatieve materialen. Uit onderzoek blijkt dat er een tekort is aan een speelse vorm van psycho- educatie waarbij de clie?nt wordt getriggerd tot deelname. Hierdoor ontstond de vraag van het CAR Sint-Lievenspoort om een psycho-educatief spel te ontwikkelen, dit speciaal voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Voorafgaand aan de ontwikkeling van het spel was er een literatuurstudie rond de begrippen psycho-educatie, taalontwikkelingsstoornis en een spelvorm als psycho-educatief middel. Gedurende het proces werden er enkele prototypen uitgewerkt. Vervolgens werden deze aangepast naargelang de feedback. Dit leidde tot het uiteindelijke beroepsproduct. Het spel heeft als specifieke doelstelling het bijbrengen van zelfkennis en probleeminzicht met betrekking tot zijn/haar problematiek. Omwille van een tekort van spelmateriaal voor kinderen met een TOS kan deze bachelorproef een meerwaarde bieden binnen het aanbod van psycho-educatie.


Book
Opleidingen tot lerarenberoepen
Author:
ISBN: 9044116010 Year: 2002 Volume: 1 Publisher: Leuven Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

s om zorgverleners meer inzicht te laten verwerven in beperkingen ten gevolgen van veroudering. Woonzorgcentra kunnen het educatiepakket uitlenen om aan de hand van simulatie door het ouderdomssimulatiepak ?GERT? ervaring te verwerven. Het resultaat dat hier wordt voorgesteld is gebaseerd op twee prototypen waarvan het eerste getest is in de praktijk. Het pakket is een uitleenbox dat een leidraad bevat met een activiteitenaanbod om de simulatie zo realistisch mogelijk te ervaren. De beperkingen worden gesimuleerd door de gerontologische test kleding ?GERT?.Door gebruik te maken van het educatiepakket wordt er een leermogelijkheid aangeboden waardoor er meer inzicht verworven wordt in de beperkingen ten gevolgen van veroudering"


Book
Onderwijs.
Author:
ISBN: 9053504214 Year: 1995 Volume: 1 Publisher: Leuven Garant,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Loss of protective sensation (LOPS) vertalend verlies van het beschermend gevoel, is een complicatie die onder andere voorkomt bij mensen die leiden aan diabetes mellitus (DM). Het eerste doel van deze studie was in kaart brengen welke meetinstrumenten gebruikt worden om LOPS te evalueren binnen een klinische setting. Het tweede doel was weergeven op welke stimuli deze meetinstrumenten inspelen. Het derde doel was onderzoeken welk van de meetinstrumenten de meest gebruikte is en vervolgens hiervan de psychometrische karakteristieken beschrijven. Onder psychometrische karakteristieken wordt verstaan: voor- en nadelen, gebruikswijze, interpretatie van de uitslag, levensduur, betrouwbaarheid en de sensitiviteit en specificiteit van het meetinstrument. Het laatste doel was bepalen of het meest gebruikte meetinstrument ook het beste instrument is om LOPS te evalueren binnen een klinische setting. Methode: Deze studie heeft gezocht in de databases Pubmed en CINAHL. Er is gezocht in de periode van 23 oktober 2017 tot en met 26 oktober 2017. Er zijn in Pubmed 1117 artikels gevonden en in CINAHL 189, waaruit 23 artikelen zijn geïncludeerd. Resultaten: Het meest gebruikte meetinstrument is de 5.07 Semmes-Weinstein monofilament (SWM). De lage kostprijs was het meest genoemde voordeel van de SWM. Herhaaldelijk genoemde nadelen waren; een te kort aan standaardisatie, de relatieve korte levensduur, de noodzakelijke training voorafgaand aan het gebruik en dat de SWM alleen een laattijdige detectie kan evalueren van LOPS. Over het gebruik, interpretatie, betrouwbaarheid en de levensduur van SWM is geen consensus in de artikelen. De hoogste sensitiviteit en specificiteit bedraagt respectievelijk 95% en 100%. Conclusie: SWM is het meest gebruikte meetinstrument voor het detecteren van LOPS. De SWM is tevens het beste meetinstrument ter evaluatie van LOPS. Er is verder onderzoek vereist om er voor te zorgen dat de psychometrische karakteristieken van de SWM met elkaar overeenkomen.

Keywords

Podologie --- 481.1 P


Book
De sociale, psychologische en pedagogische sector
Author:
ISBN: 9053504257 Year: 1995 Volume: 5 Publisher: Leuven Garant


Book
Niet-westerse talen en culturen, geschiedenis, kunstwetenschappen en archeologie
Author:
ISBN: 9053504346 Year: 1995 Volume: 14 Publisher: Leuven Garant


Book
Het hoger onderwijs voor sociale promotie: weekend- en avondonderwijs
Author:
ISBN: 9053504400 Year: 1995 Volume: 20 Publisher: Leuven Garant


Book
Lerarenberoepen.
Author:
ISBN: 9053506047 Year: 1997 Volume: 1 Publisher: Leuven Garant,


Book
Lerarenberoepen
Author:
Year: 1997 Publisher: Leuven Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by