Listing 1 - 10 of 185 << page
of 19
>>
Sort by

Book
Aan het buitenland gehecht
Author:
ISBN: 908964301X 9786613050519 9048514002 128305051X Year: 2010 Publisher: Amsterdam Amsterdam University Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleit in zijn rapport Aan het buitenland gehecht een nieuwe aanpak van het buitenlandbeleid. De wereld om ons heen is onderhevig aan veranderende machtsverhoudingen, wordt bevolkt door andere spelers dan in het verleden, en wordt gekenmerkt door een sterkere verknoping van nationale en internationale vraagstukken. Dit vraagt om nieuwe antwoorden, om een heroriëntatie op het buitenlandbeleid. Het rapport wordt op 30 november namens de regering in ontvangst genomen door de minister van Buitenlandse Zaken, dr. U. Rosenthal. Het rapport st


Book
Identificatie met Nederland
Author:
ISBN: 9053564284 9048501164 Year: 2007 Publisher: Amsterdam Amsterdam University Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Nederlandse identiteit is sinds enige jaren weer een veelbesproken onderwerp. De uitbreiding van de Europese Unie,de snelle globalisering die Nederland voor- en nadelen biedt en individualiseringsprocessen zorgen voor hernieuwde aandacht voor de vraag wie 'wij' zijn. Met name in de context van immigratie en integratie wordt 'de nationale identiteit' naar voren geschoven als antwoord op publieke en politieke zorgen over gemeenschappelijkheid en maatschappelijke samenhang. Op deze manier dreigt nationale identiteit een politiek en beleidsmatig antwoord te worden voor een integratieprobleem, t


Book
Samenhangend mediabeleid
Author:
ISBN: 9012040930 Year: 1982 Publisher: WRR


Book
Technologie en overheid
Author:
ISBN: 903990023X Year: 1991 Publisher: WRR

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Minder pretentie, meer ambitie : ontwikkelingshulp die verschil maakt
Author:
ISBN: 9089642269 9786612634215 9048512298 1282634216 Year: 2010 Publisher: Amsterdam Amsterdam University Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ontwikkelingshulp heeft onder de Nederlandse bevolking nog altijd een groot draagvlak, zo blijkt uit opinieonderzoek. Maar de twijfels nemen toe. Ook in de media worden steeds meer vraagtekens geplaatst bij de effecten van hulp. Met name de situatie in Afrika stelt velen teleur.Waarom geven we eigenlijk ontwikkelingshulp, en helpt die hulp? Wat weten we over ontwikkelingstrajecten van landen en over de mogelijkheid daar van buiten aan bij te dragen? Hoe relevant is hulp nog voor ontwikkelingslanden nu andere financiële stromen zoals remittances en buitenlandse investeringen (FDI) door globalis

Listing 1 - 10 of 185 << page
of 19
>>
Sort by