Listing 1 - 10 of 205 << page
of 21
>>
Sort by

Book
iOverheid
Author:
ISBN: 9789048514069 Year: 2011 Publisher: Amsterdam : Amsterdam University Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het biometrisch paspoort, de Verwijsindex Risicojongeren, het Elektronisch Patiëntendossier, nationale en internationale gegevensuitwisseling tussen organisaties of het gebruik van digitale profielen van burgers: deze en vele andere toepassingen staan beleidsmakers en uitvoerders ter beschikking dankzij de inzet van ict. Maar wat betekent de inzet van ict in beleid en uitvoering voor de relatie tussen overheid en burgers? Wat zijn de gevolgen voor het functioneren van de overheid zelf? Hoe wordt in het proces van voortgaande digitalisering een afweging gemaakt tussen beginselen als veiligheid,


Book
Een raming van de finale bestedingen en enkele andere grootheden in Nederland in 1985 : technische nota's bij het rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie
Author:
Year: 1980 Publisher: 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De serie 'Voorstudies en achtergronden' omvat werkstukken die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn, dat publicatie gewenst is. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. The series 'Preliminary studies and backgrounds' comprises papers that have been produced within the framework of the work of the WRR and in his opinion are of such quality and significance that publication is desirable. Responsibility for the content and the positions adopted rests with the authors.


Book
Van verdelen naar verdienen, afwegingen voor de sociale zekerheid in de 21e eeuw

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Om op termijn voldoende mensen aan het werk te krijgen moet het stelsel van sociale zekerheid aanzienlijk worden omgevormd. Er worden drie mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht: polisbeleid, activeringsbeleid en toeslagenbeleid. Een langetermijnstrategie om de arbeidsproductiviteit van de beroepsbevolking te verhogen, vergt vooral investeringen in mensen. Volgens de Raad biedt een combinatie van een activeringsbeleid en een toeslagenbeleid hiertoe een gunstige mogelijkheid. Bevordering van de arbeidsparticipatie noopt volgens de Raad tot individuele gevalsbehandeling in maatwerk over een brede linie. Dit stelt hoge eisen aan de rechtswaarborgen. De WRR bepleit hiertoe een beter machtsevenwicht tussen gevalsbehandelaar, werkzoekende en werkgever. In order to get enough people to work in the long term, the social security system needs to be considerably transformed. Three possible solutions are being investigated: policy policy, activation policy and allowance policy. A long-term strategy to increase the labor productivity of the labor force requires investment in people in particular. According to the Council, a combination of an activation policy and an allowance policy offers a favorable opportunity for this. According to the Council, promoting participation in the labor market requires individual case treatment in customization across a broad line. This places high demands on legal guarantees. To this end, the WRR advocates a better balance of power between case handler, job seeker and employer.


Book
De financiering van de Europese Gemeenschap : een interimrapport

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

351.72 EC --- European Union --- 339.923:061 EU --- 336.1/.5 --- $?$88/2 --- AA / International- internationaal --- 334.150.6 --- Begrotingsrecht. Openbare financien. Openbare geldmiddelen. Financiele wetgeving--z.o.{336.12}--EC --- Finance. --- Begrotingen en Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen. --- 351.72 EC Begrotingsrecht. Openbare financien. Openbare geldmiddelen. Financiele wetgeving--z.o.{336.12}--EC --- Begrotingen en Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen --- European Economic Community --- CEE --- Evropeĭskiĭ Soi︠u︡z --- C.E.E. --- Communauté économique européenne --- Comunidad Económica Europea --- Comunità economica europea --- EEC --- EC --- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft --- Europejska Wspólnota Gospodarcza --- Europese Economische Gemeenschap --- Európai Gazdasági Közösség --- EHS --- Kurapʻa Kyŏngje Kongdongchʻe --- Kurapʻa Kongdong Sijang --- EEG --- Evropeĭska ikonomicheska obshtnost --- Evropské hospodářské spolecenstvi --- Comunidade Económica Europeia --- EWG --- Europæiske økonomiske fællesskab --- EØF --- Koinē Agora --- EOK --- MCE --- Mercado Común Europeo --- Europeiske økonomiske fellesskap --- Evropeĭskoe ėkonomicheskoe soobshchestvo --- MEC --- Evropska ekonomska zaednica --- EZZ --- Common Market --- Marché commun --- EĖS --- Avrupa Ekonomik Topluluğu --- AET --- Müşterek Pazar --- Ortak Pazar --- Sūq al-Ūrūbbīyah al-Mushtarakah --- Mercado Comum --- Europaikē Oikonomikē Koinotēta --- Evropska gospodarska skupnost --- Mercato comune --- EEZ --- Evropska ekonomska zajednica --- Euroopan Yhteisö --- EY --- EIO --- Shuḳ ha-Eropi ha-meʼuḥad --- Suq Komuni --- Eurōpaïkē Koinotēta --- Comunidade Européia --- Mercado Comum Europeau --- Unia Europejska --- Koinotēta --- E.G. --- קהילה האירופית --- קהילייה האירופאית --- שוק הארופאי המשותף --- Evropeisku Félagsmarknaðin --- EF


Book
De onvoltooide Europese integratie

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

International economic relations --- European Union --- European Economic Community --- 334.150.0 --- AA / International- internationaal --- 327.39 (4-15) --- 327.39 (4-15) Europese integratie. West-europese politiek --- Europese integratie. West-europese politiek --- Institutionele aspecten EG: algemeenheden. --- European Economic Community. --- CEE --- Evropeĭskiĭ Soi︠u︡z --- C.E.E. --- Communauté économique européenne --- Comunidad Económica Europea --- Comunità economica europea --- EEC --- EC --- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft --- Europejska Wspólnota Gospodarcza --- Europese Economische Gemeenschap --- Európai Gazdasági Közösség --- EHS --- Kurapʻa Kyŏngje Kongdongchʻe --- Kurapʻa Kongdong Sijang --- EEG --- Evropeĭska ikonomicheska obshtnost --- Evropské hospodářské spolecenstvi --- Comunidade Económica Europeia --- EWG --- Europæiske økonomiske fællesskab --- EØF --- Koinē Agora --- EOK --- MCE --- Mercado Común Europeo --- Europeiske økonomiske fellesskap --- Evropeĭskoe ėkonomicheskoe soobshchestvo --- MEC --- Evropska ekonomska zaednica --- EZZ --- Common Market --- Marché commun --- EĖS --- Avrupa Ekonomik Topluluğu --- AET --- Müşterek Pazar --- Ortak Pazar --- Sūq al-Ūrūbbīyah al-Mushtarakah --- Mercado Comum --- Europaikē Oikonomikē Koinotēta --- Evropska gospodarska skupnost --- Mercato comune --- EEZ --- Evropska ekonomska zajednica --- Euroopan Yhteisö --- EY --- EIO --- Shuḳ ha-Eropi ha-meʼuḥad --- Suq Komuni --- Eurōpaïkē Koinotēta --- Comunidade Européia --- Mercado Comum Europeau --- Unia Europejska --- Koinotēta --- E.G. --- קהילה האירופית --- קהילייה האירופאית --- שוק הארופאי המשותף --- Evropeisku Félagsmarknaðin --- EF


Book
Ruimte voor groei. Kansen en bedreigingen voor de Nederlandse economie in de komende tien jaar

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit rapport worden de mogelijkheden onderzocht voor duurzame welvaartsgroei, waarmee doelstellingen op het gebied van inkomen, werkgelegenheid, produktiviteit en milieuhygiëne op evenwichtige wijze tot gelding komen.


Book
Vertrouwen in de school : over de uitval van 'overbelaste' jongeren.


Book
Een raming van de finale bestedingen en enkele andere grootheden in Nederland in 1985 : technische nota's bij het rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De serie 'Voorstudies en achtergronden' omvat werkstukken die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn, dat publicatie gewenst is. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. The series 'Preliminary studies and backgrounds' comprises papers that have been produced within the framework of the work of the WRR and in his opinion are of such quality and significance that publication is desirable. Responsibility for the content and the positions adopted rests with the authors.

Keywords

Economic development --- Development, Economic --- Economic growth --- Growth, Economic --- Economic policy --- Economics --- Statics and dynamics (Social sciences) --- Development economics --- Resource curse --- Netherlands --- The Netherlands --- Pays-Bas --- Países Baixos --- Holland --- Spanish Netherlands --- Pays-Bas espagnols --- Austrian Netherlands --- Pays-Bas autrichiens --- Oostenrijkse Nederlanden --- Southern Netherlands --- Pays-Bas méridionaux --- Zuidelijke Nederlanden --- Niderlandy --- Belanda --- Nederland --- Koninkrijk der Nederlanden --- Reino dos Países Baixos --- Royaume des Pays-Bas --- Kingdom of the Netherlands --- Países Bajos --- Holanda --- Nederlân --- Hulanda --- Beulanda --- Niderland --- Niderlande --- هولندا --- مملكة هولندا --- Mamlakat Hūlandā --- Olanda --- Payis-Bâs --- Países Baxos --- Aynacha Jach'a Markanaka --- Nirlan --- Niderland Krallığı --- Kē-tē-kok --- Landa --- Kerajaan Landa --- Нидерландтар --- Niderlandtar --- Нидерландтар Короллеге --- Niderlandtar Korollege --- Нідэрланды --- Каралеўства Нідэрланды --- Karaleŭstva Nidėrlandy --- Nederlands --- Niadaland --- Holandija --- Kraljevina Holandija --- Izelvroioù --- Нидерландия --- Niderlandii︠a︡ --- Кралство Нидерландия --- Kralstvo Niderlandii︠a︡ --- Països Baixos --- Нидерландсем --- Niderlandsem --- Нидерландсен Патшалăхĕ --- Niderlandsen Patshalăkhĕ --- Nizozemsko --- Paesi Bassi --- Regnu di i Paesi Bassi --- Iseldiroedd --- Nederlandene --- Niederlande --- Kéyah Wóyahgo Siʼánígíí --- Nižozemska --- Kralojstwo Nederlandow --- Madalmaad --- Ολλανδία --- Ollandia --- Hollandia --- Κάτω Χώρες --- Katō Chōres --- Βασίλειο των Κάτω Χωρών --- Vasileio tōn Katō Chōrōn --- Nederlando --- Reĝlando Nederlando --- Paisis Bajus --- Herbehereak --- Herbehereetako Erresumaren --- هلند --- Huland --- Niðurlond --- Háland --- Paîs Bas --- Neerlande --- Ísiltír --- Ríocht na hÍsiltíre --- Çheer Injil --- Çheer y Vagheragh --- Reeriaght ny Çheer Injil --- Tìrean Ìsle --- Hò-làn --- Недерлендин Нутг --- Nederlendin Nutg --- 네덜란드 --- Nedŏllandŭ --- Hōlani --- Nederlandia --- Pais Basse --- Regno del Paises Basse --- Нидерландтæ --- Niderlandtæ --- Нидерландты Къаролад --- Niderlandty Kʺarolad --- Konungsríkið Holland --- הולנד --- Holand --- ממלכת ארצות השפלה --- Mamlekhet Artsot ha-Shefelah --- Walanda --- Hollandi --- Нидерландла --- Niderlandla --- Нидерландланы Королевствосу --- Niderlandlany Korolevstvosu --- Néderlandzkô --- Нидерланд --- Iseldiryow --- Ubuholandi --- Ubuhorandi --- Nederilande --- Нидерланддар --- Niderlanddar --- Uholanzi --- Ufalme wa Nchi za Chini --- Нидерландъяс --- Niderlandʺi︠a︡s --- Нидерландъяс Корольув --- Niderlandʺi︠a︡s Korolʹuv --- Peyiba --- Holenda --- Keyatiya Nederlandan --- Payises Bashos --- פאייסיס באשוס --- Nīderlandeja --- Batavia --- Regni Nederlandiarum --- Nīderlandes Karaliste --- Nyderlandai --- Nyderlandų Karalystė --- Paixi Basci --- Paes Bass --- Ulanda --- Holland Királyság --- Keninkryk fan 'e Nederlannen --- Reino di Hulanda --- Холандија --- Кралство Холандија --- Kralstvo Holandija --- Pajjiżi l-Baxxi --- Hōrana --- Недерлатт --- Nederlatt --- Оцязорксши Недерлатт --- Ot︠s︡i︠a︡zorksshi Nederlatt --- Нидерландын Вант Улс --- Niderlandyn Vant Uls --- Tlanitlālpan --- Huēyitlahtohcāyōtl in Tlanitlālpan --- Eben Eyong --- Nederlaand --- オランダ --- Oranda --- オランダ王国 --- Oranda Ōkoku --- Ulanna --- Nethiland --- Nederlande --- Holandska --- Holland (Kingdom) --- Batavian Republic --- United Provinces of the Netherlands --- Economic conditions


Book
Aan het buitenland gehecht : Over verankering en strategie van Nederlands buitenlandbeleid
Authors: --- --- ---
ISBN: 908964301X 9786613050519 9048514002 128305051X Year: 2010 Publisher: Amsterdam : Amsterdam University Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleit in zijn rapport Aan het buitenland gehecht een nieuwe aanpak van het buitenlandbeleid. De wereld om ons heen is onderhevig aan veranderende machtsverhoudingen, wordt bevolkt door andere spelers dan in het verleden, en wordt gekenmerkt door een sterkere verknoping van nationale en internationale vraagstukken. Dit vraagt om nieuwe antwoorden, om een heroriëntatie op het buitenlandbeleid. Het rapport wordt op 30 november namens de regering in ontvangst genomen door de minister van Buitenlandse Zaken, dr. U. Rosenthal. Het rapport st


Book
Identificatie met Nederland
Author:
ISBN: 9789053564288 Year: 2007 Publisher: Amsterdam : Amsterdam University Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 205 << page
of 21
>>
Sort by