Narrow your search

Library

Odisee (11)

VIVES - Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout (7)

KU Leuven (3)

KBR (1)

UCL (1)

VDIC (1)


Resource type

book (23)

dissertation (1)


Language

Dutch (22)

English (2)


Year
From To Submit

2009 (1)

2002 (1)

1996 (1)

1993 (3)

1988 (8)

More...
Listing 1 - 10 of 24 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Ethiek en medische experimenten met mensen
Authors: ---
Year: 1985 Publisher: Assen: Van Gorcum ,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Ethiek en medische experimenten met mensen
Authors: ---
Year: 1985 Publisher: Assen-Maastricht

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Wat gebeurt er met diegene die zijn billen brandt ? Ethische vragen rondom riskant leven.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
AIDS

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De invloed van onze gezondheidszorg op het dagelijks leven van velen is groot. Dit geldt allereerst voor degenen die gebruik maken van de talloze faciliteiten, maar ook voor degenen die deze verschaffen, die in opleiding ervoor zijn of anderszins met de gezondheidszorg te maken hebben. Dit omvangrijke boek omvat een schat van materiaal bedoeld om het denken en het omgaan met gezondheidszorg te structureren en te verhelderen. Het is in eerste instantie een boek over ethiek en gezondheidszorg. Door een overzicht te geven van de belangrijkste morele problemen in de gezondheidszorg, wordt niet alleen inzicht gegeven in die problemen, maar ook een handreiking geboden bij het aanpakken ervan.Ruim 40 auteurs geven hun visie op de praktijk van de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire aanpak komt overeen met de dagelijkse werkelijkheid van de gezondheidszorg, waarin immers ook verschillende beroepsgroepen met tal van morele vragen worden geconfronteerd en vaak een eigen inbreng hebben bij de beantwoording ervan.

Keywords

603.1 --- aids (gez) --- Chapters


Book
Ethiek en kindergeneeskunde.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De kindergeneeskunde, zo toont van Sauer en Van der Voort, confronteert ons met moeilijke morele vragen, omdat (jonge) kinderen niet of slechts ten dele kunnen beslissen over medische behandelingen. Anderen, ouders of verzorgers, dokters en overige gezondheidswerkers moeten dat voor hen doen. Het is in dit verband niet mogelijk diep in te gaan op de morele positie van kinderen, de plaats van het gezin in de hedendaagse samenleving. Het ideaal van opvoeding enzovoorts.


Book
Morele vragen rondom late zwangerschapsafbreking

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Wat gebeurt er met diegene die zijn billen brandt? Ethische vragen rondom riskant leven

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De invloed van onze gezondheidszorg op het dagelijks leven van velen is groot. Dit geldt allereerst voor degenen die gebruik maken van de talloze faciliteiten, maar ook voor degenen die deze verschaffen, die in opleiding ervoor zijn of anderszins met de gezondheidszorg te maken hebben. Dit omvangrijke boek omvat een schat van materiaal bedoeld om het denken en het omgaan met gezondheidszorg te structureren en te verhelderen. Het is in eerste instantie een boek over ethiek en gezondheidszorg. Door een overzicht te geven van de belangrijkste morele problemen in de gezondheidszorg, wordt niet alleen inzicht gegeven in die problemen, maar ook een handreiking geboden bij het aanpakken ervan.Ruim 40 auteurs geven hun visie op de praktijk van de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire aanpak komt overeen met de dagelijkse werkelijkheid van de gezondheidszorg, waarin immers ook verschillende beroepsgroepen met tal van morele vragen worden geconfronteerd en vaak een eigen inbreng hebben bij de beantwoording ervan.

Keywords

603.1 --- biomedische ethiek --- Chapters


Book
Beauty and the doctor : moral issues in health care with regard to appearance
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2002 Publisher: S.l. Damon,


Book
Individual responsibility for health : moral issues regarding life styles : proceedings of a workshop.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9282703673 Year: 1996 Publisher: Luxemburg Office for official publications of the European communities,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 24 << page
of 3
>>
Sort by