Narrow your search

Library

KU Leuven (115)

UGent (103)

Groot Seminarie Gent (14)

UCLouvain (7)

Groot Seminarie Brugge (6)

KADOC (5)

CaGeWeB (2)


Resource type

book (172)

dissertation (65)


Language

Dutch (138)

Latin (89)

French (8)

Multiple languages (1)

Undetermined (1)


Year
From To Submit

1810 (1)

1808 (1)

1800 (5)

1797 (1)

1793 (1)

More...
Listing 1 - 10 of 237 << page
of 24
>>
Sort by

Book
Kort begryp van de instellinge van het lofweirdig broederschap van de berechtinge, opgerecht in de Collegiale kerke van S. Pharaildis in S. Nicolaes, binnen Gend [...]
Author:
Year: 1745 Publisher: Tot Gend: by Michiel de Goesin,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Kort begryp van het leven, deugden en mirakels van den heyligen Petrus Regalatus van het Orden der Minder-Broeders, geseyt Observanten : gestelt onder het getal der Heyligen door syn Heyligheyt Benedictus den XIV. op den 29. Junius 1746
Author:
Year: 1747 Publisher: Tot Ghendt: by Michiel de Goesin,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Oeffeningen van de dry goddelyke deugden
Author:
Year: 1772 Publisher: Tot Gendt: by Michiel de Goesin,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Kort-begryp van het leven ende mirakelen van den Heyligen Aloysius Gonzaga religieus der Societeyt Jesu, oudsten sone van Ferdinandus Gonzaga, Prince des H. Ryckx, Marck-Grave van Castiglion : salig verklaert door Syne Heyligheyt Paulus den V. 1605 onder het getal der Heyligen gestelt door Syne Heyligheyt Benedictus den XIII. 1726 wiens reliquien berusten ende ge-eert worden in de Parochiale Kerke van Desselberghe by Gendt
Author:
Year: 1747 Publisher: Tot Gendt: by Michiel de Goesin,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
'T Waere uyt wercksel ... toe-geeygent aen ... Anne-Marie De Scheirder, doende haere stedinge ... op het groot beggyn-hof in het convent ter Leyën tot Gendt, op den 23. November 1745.
Author:
Year: 1745 Publisher: Tot Gendt [Gent] : by Michiel de Goesin,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Den geestelycken olyf-boom ... verbeelt in ... Barbara Roelants, ... in haer belofts pleginge in't berugt begeyn-hof, tot Aelst XXXI. augusti.
Author:
Year: 1751 Publisher: Tot Ghendt [Gent] : by Michiel de Goesin,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Geestelyke roose-kroon gegunt aen ... Anna Rosa vander Meulen ... doende haere solemnele stedinge in het groot beggyn-hof in het convent van den H. Jospeh, binnen Gendt den XX Januarius M. D. CC. LIV.
Author:
Year: 1754 Publisher: Tot Ghendt [Gent] : by Michiel de Goesin,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
's Weirelds stof, om beggas-hof is verlaetende ... Joanna Beydens, ... in het groot beggyn-hof binnen Mechelen, op den XVII. Juni M. DCC. LXV.
Author:
Year: 1765 Publisher: Tot Gendt [Gent] : by de weduwe van Michiel de Goesin,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Claere vrucht der deugden gesproten uyt ... Francisca Germana Dansaert, vierende haeren vollen jubilé van vyftig jaer beggyntjen ende vyf-en twintig jaer overste van heel het kleyn beggyn-hof geweest te hebben, binnen Gendt den XXIV. November ...
Author:
Year: 1765 Publisher: Tot Gendt [Gent] : by de weduwe van Michiel de Goesin,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Alder weirdiglyksten lof-dicht ... aen ... Anna Manie Vande Voorde, aldervoorsienigste overste van het convent Ten Hove celebrerende den halven jubilé op't beggyn-hof binnen Gendt den XXV. september M.DCC.LXV.
Author:
Year: 1765 Publisher: Tot Gendt [Gent] : by de weduwe van Michiel de Goesin,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 237 << page
of 24
>>
Sort by