Narrow your search

Library

KBR (322)

KU Leuven (152)

Groot Seminarie Brugge (22)

KADOC (17)

Belgian Parliament (3)

Liberaal Archief (2)

Groot Seminarie Gent (1)


Resource type

book (467)

dissertation (10)

map (1)


Language

Dutch (344)

Latin (69)

French (43)

Multiple languages (20)

Dyula (1)

More...

Year
From To Submit

1999 (1)

1794 (7)

1793 (3)

1792 (5)

1791 (2)

More...
Listing 1 - 10 of 478 << page
of 48
>>
Sort by

Book
[1753 09 28] Placcaert raeckende de acquisitie van immeubele goederen bij de doode-handen. Gepubliceert in den Raede van Vlaenderen [...]
Author:
Year: 1758 Publisher: Tot Gendt Bij Petrus de Goesin, drucker van Haere Keyserlijcke ende Konginlycke Majesteyt

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
[1787 05 12] Declaratie van den keyseri, raekende het verbod van den uytvoer van 't vlasch, kennip, werk en rauw ongetwynt gaeren ...
Author:
Year: 1787 Publisher: Tot Brussel by P.F. de Goesin, drukker van Syne Majesteyt, op den Borgval

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Illustrissimo ac reverendissimo Domino Domino Maximiliano Antonio Vander Noot, ex baronibus de Carloo XV. Gandavensium episcopo, Domino territorii Sancti Bavonis, comiti Evergemiensi, &c. &c. Quinquagesimum presbyteratus annum solemniter celebranti Gandavi IX. octobris M.D.CC.LIX.
Author:
Year: 1759 Publisher: Gandavi typis Petri de Goesin, typographi Sacrae Caesarae Majestatis

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
[1788 01 03] Ordonnantie additionneel aen de gene van den 28 september 1768, raekende de inentinge van de kinder-pokskens
Author:
Year: 1788 Publisher: Tot Gend by P.F. de Goesin, drukker van zyne majesteyt

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Nouvelles heures dédiées aux ames dévotés
Author:
Year: 1760 Publisher: A Gand de l'imprimerie de Pierre de Goesin, imprimeur de Sa Majesté

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Egt-gesang behelsende ses sinne-beelden, opgedraegen aen de seer edele, wel-geborene, van God en de natuur hoog-begaefde egt-genoode, jonker Theodoor De Jonghe, ende mejoff. Isabelle Vilain XIII. in huwelyk getreden den 22. augusty 1773
Author:
Year: 1773 Publisher: Tot Gend by Petrus de Goesin, drukker van haere majesteyt

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
[1757 06 15] Men laet weten van wegen de gedeputeerde vande staten van Vlaenderen, dat alle de gone di souden goedinge hebben tot het maecken van ... peerde-molens tot he sampen van olie binnen de selve Provintie, daer toe tot hunne ... securiteyt konnen bekomen de permisie van het gouvernement sonder hunnen kost ...
Author:
Year: 1757 Publisher: Tot Ghendet by Petrus de Goesin, drucker van Haer Mejesteyt

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
[1758 01 30] Aen Hooge ende Mogende Heeren, myne Heeren van den Raede in Vlaenderen. Supplierende vertoonen reventelyk de ... Edele ... gedeputeerde van de Staeten van Vlaenderen, dat sy willende poseren een beginsel ende fondament om ... te geraerken tot de egaliteyt ... in de perceptie van de provintiale reechten op de bieren in alle steden, landen ... van de Provintie ... om ... te doen gevoelen aen de gemeenten ... veel soulagement ... 't Hof consenteert dat de Orodonnatie ... zal worden gepupliceert ter rolle ... actum den 17 april 1758
Author:
Year: 1758 Publisher: Tot Gendt by Petrus de Goesin, drucker van Haere Majesteyt

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
[1779 10 27] Catalogue d'une belle collection des livres theologiques et historiques, délaissés par feu monsieur Jacques-Dominique de Ghellinck, en son vivant, chanoine de l'église cathédrale de Saint Bavon à Gand; dont la vente se fera mercredi 27. octobre 1779, dans la maison mortuaire vis-à-vis l'église cathédrale de s. Bavon [...] sous la direction de Pierre de Goesin, libraire
Author:
Year: 1779 Publisher: A Gand chez Pierre de Goesin, imprimeur de sa majesté impériale & royale apostolique

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Solemnele octave van de h. maeghet en martelaresse Godelieve patronersse der blintheyt, pyne der kelen, &c. in de parochiale kercke van Eecke op de Schelde [...]
Author:
Publisher: Tot Gendt by Petrus de Goesin, drucker van haere majesteyt

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 478 << page
of 48
>>
Sort by