Narrow your search

Library

KU Leuven (1185)

KADOC (1157)

Groot Seminarie Brugge (30)

Groot Seminarie Gent (1)


Resource type

book (1854)

undetermined (2)

audio (1)

image (1)

periodical (1)


Language

French (891)

Dutch (522)

Italian (126)

Latin (123)

German (88)

More...

Year
From To Submit

2005 (2)

2003 (1)

1999 (1)

1996 (2)

1992 (1)

More...
Listing 1 - 10 of 1859 << page
of 186
>>
Sort by

Book
Oefening der volmaaktheid voor alle christene geloovigen volgens den H. Alphonsus De Liguori

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De ware bruid van Jezus-Christus of de volmaakte kloosterling.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De ware bruid van Jezus Christus of de volmaakte kloosterling.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De priester aen het altaer, inhoudende : vermaningen aen de priesters nopens de H. misofferande; eene beschouwing over de offerande van Jesus-Christus [...].


Book
Zegeprael der martelaren of levens der beroemdste martelaren der Kerk

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Bereyding tot de dood : voorgegaen van eenige bemerkingen op het inwendig gebed, getrokken uyt zyne werken, en gevolgt door eene overweging op het lyden ons Heere Jesus Christus voor ideren dag der week

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De priester in de eenzaemheid, inhoudende : selva, of verzameling van stoffen voor redevoeringen en onderrigtingen tydens de afzondering der geestelyken


Book
Voie du salut ou méditations qu'on peut faire en tout temps, petits traités de la passion et de la prière, règlement de vie abrégé,...

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 1859 << page
of 186
>>
Sort by