Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Mag ik uw genenpaspoort? Ethische aspecten van dragerschapsonderzoek bij voortplanting
Authors: ---
ISBN: 9026310129 Year: 1990 Publisher: Baarn Ambo


Book
Voortplantingstechnologie en ethiek.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Erfelijkheidsadvisering; taak en kopzorgen van de counselor.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De mogelijkheden om de aanwezigheid van erfelijke afwijkingen en aandoeningen te diagnostiseren, te voorspellen en te voorkomen nemen sterk toe. Dit wordt vrij algemeen als een groot goed beschouwd. Kennis van genetische risicofactoren stelt de mens immers meer en meer in staat naderend onheil, in de vorm van de geboorte van een ernstig gehandicapt kind of het optreden van ernstige ziekten bij reeds levende personen, af te wenden.


Book
Levensbeëindiging bij gehandicapte pasgeborenen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Prenatale diagnostiek en selectieve abortus : Enkele etische overwegingen.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dankzij de klinische genetica is het steeds vaker mogelijk mensen met een verhoogd risico op het krijgen van een gehandicapt kind te identificeren en over hun risico te informeren. Deze ontwikkeling wordt vrij algemeen positief gewaardeerd: kennis van genetische risico's voor het nageslacht en van de diverse keuzemogelijkheden kan bijdragen aan de zelfbeschikking van aanstaande ouders en aan het voorkomen van ernstig leed.


Book
Voortplantingstechnologie en ethiek

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De invloed van onze gezondheidszorg op het dagelijks leven van velen is groot. Dit geldt allereerst voor degenen die gebruik maken van de talloze faciliteiten, maar ook voor degenen die deze verschaffen, die in opleiding ervoor zijn of anderszins met de gezondheidszorg te maken hebben. Dit omvangrijke boek omvat een schat van materiaal bedoeld om het denken en het omgaan met gezondheidszorg te structureren en te verhelderen. Het is in eerste instantie een boek over ethiek en gezondheidszorg. Door een overzicht te geven van de belangrijkste morele problemen in de gezondheidszorg, wordt niet alleen inzicht gegeven in die problemen, maar ook een handreiking geboden bij het aanpakken ervan.Ruim 40 auteurs geven hun visie op de praktijk van de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire aanpak komt overeen met de dagelijkse werkelijkheid van de gezondheidszorg, waarin immers ook verschillende beroepsgroepen met tal van morele vragen worden geconfronteerd en vaak een eigen inbreng hebben bij de beantwoording ervan.


Book
De dood in beheer: morele dilemma's rond het sterven
Authors: --- ---
Year: 1991 Publisher: Baarn Ambo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
The "thousand-dollar genome" : an ethical exploration.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789078823162 Year: 2010 Publisher: The Hague Centre for Ethics and Health,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by