Narrow your search
Listing 1 - 9 of 9
Sort by
Openbare bibliotheek en permanente educatie
Author:
ISBN: 900191845X Year: 1974 Publisher: Groningen Tjeenk Willink


Book
Bibliotheekwetgeving
Authors: ---
Year: 1964 Publisher: 's-Gravenhage Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Nederlandse bibliotheekproblemen
Authors: --- --- ---
Year: 1970 Publisher: Amsterdam Buijten en Schipperheijn,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Nederlandse Bibliotheekproblemen
Authors: --- --- ---
Year: 1967 Publisher: Amsterdam Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Nederlandse bibliotheekproblemen
Authors: --- --- ---
Year: 1967 Publisher: Amsterdam Nederlandse Ver. van Bibliothecarissen Buijten & Schipperheijn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Nederlandse bibliotheekproblemen.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 1967 Publisher: Amsterdam Buijten en Schipperheijn,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Nederlandse bibliotheekproblemen
Authors: --- ---
Year: 1967 Publisher: Amsterdam Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

museumkunde --- bibliotheken


Book
Nederlandse bibliotheekproblemen
Authors: --- ---
Year: 1967 Publisher: Amsterdam Buijten & Schipperheijn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Nederlandse bibliotheekproblemen
Authors: --- ---
Year: 1967 Publisher: Amsterdam Buijten en Schipperheijn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 9 of 9
Sort by